FSD Bulletin

Numero 24 (2/2008)
7.5.2008

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Kirjastoammattilaiset koolla tietoarkiston kutsusta

Päivi Vännilä

Tampereella kokoontui keskiviikkona 16.4. eri yliopistokirjastoista ja tutkimuslaitosten tietopalveluyksiköistä 13 työntekijää seminaariin Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston kutsusta. Tavoitteena oli jakaa tuoretta tietoa tietoarkistosta ja sen asiakaspalveluista. Tapaaminen järjestettiin neljättä kertaa.

Seminaarissa tuotiin esiin se, että tietoarkistossa tutkimusaineistoja muokataan. Aineistoihin esimerkiksi lisätään metadataa tai aineistoja anonymisoidaan. Tunnistetietoja siis poistetaan tai muutetaan. Tässä tietoarkisto eroaa muista arkistoista.

Tietoarkistossa on tapahtunut selkeä toiminnan muutos vuonna 2003, jolloin kvalitatiivisia aineistoja on alettu arkistoida. Valtaosa tietoarkiston tutkimusaineistoista on kvantitatiivisia.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on mukana kansainvälisissä vertailututkimuksissa eri puolilla maailmaa. Suomalaisen tietoarkiston olemassaolo on lisännyt vertailevan tutkimuksen tekemisen mahdollisuuksia. Kansainvälisen tietoarkistoyhteistyön avulla tutkimusaineistojen ajallinen ja maiden välinen vertailtavuus paranee.

– Kaikenlaisia tietopalveluun liittyviä kysymyksiä voisi tulla nykyistä enemmänkin, kannustaa tietopalvelupäällikkö Mari Kleemola.

Kirjastovirkailija luottaa yhteistyöhön

Informaatikko Marita Jokinen Jyväskylän yliopiston kirjastosta uskoo, että tapaamisesta on konkreettista hyötyä kirjastotyössä.

– Ainakin voin levittää tietoa tietoarkistosta omassa kirjastossa, opiskelijoille ja kysäistä sopivin kohdin tutkijoiden kanssa keskustellessa, tuntevatko tietoarkiston. Onneksi varsin monet jo tietävät. Tietoarkistosta mainitsen koulutuksessa soveltuvin kohdin tiedonhankinnan. Koska olen kirjastoyhdyshenkilö, yritän ainakin seurata tietoarkiston tiedotusta eli sitä, mitä on tapahtumassa ja käydä joskus verkkosivuilla. Kun viimeksi katselin tietoarkiston verkkosivuja, muistin taas linkin haastattelulomakkeisiin. Lomakkeista aika ajoin tulee kyselyjä kirjastossakin. Löysin myös kiintoisia linkkejä, kertoo Marita Jokinen.

Marita Jokinen toivoo tapaamisia kirjastoyhteyshenkilöille esimerkiksi joka toinen vuosi, kuitenkin nykyistä useammin. Lisäksi hän toivoo tietoarkistolaisten vierailevan yliopistoissa, sillä koko ajan kasvaa uusia tutkijasukupolvia. Hän kysyy, tietävätköhän kaikki tietoarkiston tarjoamista mahdollisuuksista.

Varsinaisen seminaarin jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus tutustua Linnassa yliopistokirjaston tietopalveluun ja uusiin tiloihin.