Lyhyesti

» Pohjoismaista rahoitusta terveystieteellisten aineistojen tutkimuskäytön edistämiseen
» Aineistopalkinto esimerkillisestä aineistonhallinnasta
» IASSIST40
» Nimityksiä tietoarkistossa
» KDK-ohjausryhmä asetettu toimikaudelle 2014–2016
» Kansainvälisen vertailevan ISSP-tutkimuksen asiantuntijat kokoontuivat Tampereella
» @tietoarkisto twiittaa
» Tietoarkisto Avoin Suomi 2014 -messuilla

Pohjoismaista rahoitusta terveystieteellisten aineistojen tutkimuskäytön edistämiseen

NordForsk on myöntänyt Pohjoismaiden tietoarkistoille 490 000 Norjan kruunua (runsaat 60 000 euroa) vuosille 2014–2016. Hankkeen päämääränä on lisätä pohjoismaisen terveystieteellisen tutkimusdatan näkyvyyttä Euroopassa. Tietoarkistot kehittävät hankkeessa yhteisiä käytäntöjä terveysdatan kuvailuun ja jatkokäyttöön ja rakentavat tutkijoille suunnatun terveysdataportaalin. Hanketta johtaa Norjan tietoarkisto NSD.

NordForsk on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen tutkimusrahoittaja, joka tukee pohjoismaista tutkimusyhteistyötä.

Lisätietoa:
» NordForskin tiedote rahoituspäätöksestä

Aineistopalkinto esimerkillisestä aineistonhallinnasta

Tietoarkisto on perustanut 15-vuotisen toimintansa kunniaksi Aineistopalkinnon. Ensimmäinen Aineistopalkinto jaetaan Ailan päivänä 17.9.2014.

Aineistopalkinto voidaan myöntää henkilölle, tutkimusryhmälle tai organisaatiolle, joka on osoittanut esimerkillistä aineistonhallintaa ja on huomioinut tutkimusaineiston koko elinkaaren jo aineistonkeruun suunnittelussa sekä aineiston keräämisessä, organisoinnissa ja arkistoinnissa.

Palkinnosta päättää tietoarkiston aineistopalvelu tietoarkiston henkilökunnan ehdotusten pohjalta. Eri vuosina voidaan valintaperusteissa painottaa aineistonhallinnan eri osa-alueita.

IASSIST40

Ihmistieteiden alan tutkimusaineistojen ammattilaisten vuoden päätapahtuma, kansainvälinen IASSIST-konferenssi, järjestettiin kesäkuussa Torontossa. Konferenssi oli laatuaan jo neljäskymmenes. Juhlatapahtuman teema oli hyvin ajankohtainen Aligning Data and Research Infrastructure.

kuvituskuva

Tietoarkistolla oli konferenssissa posteri Aila and Metka - FSD's new tools for the trade joka esitteli Aila-portaalia ja tulevaa sisäistä metadatatietokanta Metkaa sekä tietoarkiston ohjelmistokehityksen uusia tuulia. Lisäksi tietoarkiston edustajia oli mukana tutkimusaineiston hallintaa, kansallisia datapolitiikkoja ja yhteistyöinfrastruktuureja käsittelevissä sessioissa keskustelijoina ja puheenjohtajina.

Lisätietoa:
» Aila ja » Metka
Esitykset ovat saatavilla konferessin verkkosivuilla. Alla suorat linkit tietoarkistolaisten sessioihin.
» 6U: National Data Managment Policies
» 7Y: RDM Activites within CESSDA
» 3I: Collaboration and Networked Infrastructure

Nimityksiä tietoarkistossa

Rehtori on nimittänyt tietoarkistoon kaksi uutta vakituista työntekijää toukokuusta 2014 alkaen. Tietoarkkitehti Katja Moilanen keskittyy tietoarkiston tietomallin laatimiseen ja ylläpitoon sekä arkiston erilaisten prosessien mallintamiseen ja kehittämiseen. Tietopalveluasiantuntija Jarkko Päivärinta on erikoistunut ensisijaisesti laadullisten tutkimusaineistojen arkistointiprosessiin ja niitä koskevaan tietopalveluun.

Lisätietoa:
» Tietoarkiston henkilökunta

KDK-ohjausryhmä asetettu toimikaudelle 2014–2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen ohjausryhmän uudelle toimikaudelle. Ohjausryhmä vastaa muun muassa hankkeen palveluiden KDK-PAS-ratkaisun ja Finna-asiakasliittymän kehityslinjauksista ja edistää kirjasto-, arkisto- ja museosektoreiden keskeisten tietojärjestelmä- ja tietoarkkitehtuurien yhteentoimivuutta. Tietoarkiston edustaja ohjausryhmässä on tietopalvelupäällikkö Mari Kleemola. KDK:n alatyöryhmiin tulee osallistumaan myös muita tietoarkiston asiantuntijoita.

Lisätietoa:
» KDK-ohjausryhmä asetettu

Kansainvälisen vertailevan ISSP-tutkimuksen asiantuntijat kokoontuivat Tampereella

International Social Survey Programme (ISSP) -ohjelman tutkijat kokoontuivat vuotuiseen kansainväliseen kokoukseensa Tampereelle toukokuussa. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto ja Tampereen yliopisto isännöivät tapahtumaa. Vuosikokous on suljettu tilaisuus. Siihen voivat osallistua vain kunkin maan viralliset edustajat, joita saapui Tampereelle 70 eri puolilta maailmaa. Suomea kokouksessa edustivat professori Harri Melin ja professori emeritus Raimo Blom Tampereen yliopistosta.

Yksi vuosikokousten tärkeimmistä tehtävistä on kaikkien maiden yhteisen kyselylomakkeen sisällöstä päättäminen. Lisäksi kokouksissa päätetään muun muassa uusien jäsenmaiden hyväksymisestä mukaan tutkimusohjelmaan.

Lisätietoa:
» ISSP-kokouksen tapahtumasivu
» Mahar Mangahas: Surveyors Meet in Finland, filippiiniläisen kokousosallistujan kolumni
» ISSP-tutkimusohjelman verkkosivut

@tietoarkisto twiittaa

Tietoarkisto viestii nyt myös Twitterissä: @tietoarkisto

Tietoarkisto Avoin Suomi 2014 -messuilla

Tietoarkisto on mukana Helsingissä 15.–16.9.2014 järjestettävillä Avoin Suomi 2014 -messuilla. Olemme tavattavissa osastollamme molempina päivinä ja esittelemme Aila-portaalia sekä tietoarkiston aineistopalveluja. Avoin Suomi -tapahtuma keskittyy avoimen tiedon hyödyntämismahdollisuuksiin ja sen tavoitteena on tuoda yhteen päättäjät, julkiset palvelut, yritykset, tutkijat ja kansalaisjärjestöt. Ohjelma sisältää kansallisia ja kansainvälisiä puheenvuoroja avoimen tiedon aihepiiristä. Itse tapahtuma on jo täynnä, mutta ohjelma välitetään pääosin myös suorana verkossa.

Lisätietoa:
» avoinsuomi2014.fi