FSD Bulletin

Numero 18 (3/2005)
25.11.2005

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Toisen aallon data saatavilla

ESS on ehtymätön aineistovaranto

Mari Kleemola

Eurooppalaisten arvoja, asenteita ja käyttäytymistä ja niissä tapahtuvaa muutosta kartoittava European Social Survey (ESS) on kerätty jo kaksi kertaa: vuosina 2002/2003 ja 2004/2005.

Tuoreen, syyskuussa julkaistun toisen keruuaallon datan teemat ovat terveys, lääkkeiden käyttö, lääkärissäkäynti, taloudellinen moraali, eri elämänalueiden yhteensovittaminen, kotitöiden jakaminen, perhe ja työ. Luonnollisesti mukana on myös toistuva ydinmoduuli, jossa aiheina ovat muun muassa median käyttö, sosiaalinen luottamus, osallistuminen politiikkaan, poliittinen sitoutuneisuus, tyytyväisyys yhteiskunnan palveluihin, koettu hyvinvointi, koettu syrjintä ja kansallinen ja etninen identiteetti. Lisäksi aineistot sisältävät useita sosiodemografisia taustamuuttujia.

Laadukkaalla aineistolla on paljon käyttäjiä

ESS-aineistoa käytetään varsin laajasti. Rekisteröityneitä käyttäjiä on yli 5000 yhteensä lähes sadasta eri maasta, joukossa yli 200 suomalaista. Suomen ESS-koordinaattori, dosentti Heikki Ervasti Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitokselta onkin havainnut innostuksen ESS-dataa kohtaan lisääntyneen viimeisen reilun vuoden aikana.

- Varsinkin Suomessa käyttäjien määrä on kasvanut selvästi. Itse asiassa Suomessa on väkilukuun suhteutettuna keskimääräistä enemmän käyttäjiä. Aineisto ei siis ole jäänyt hyllyyn pölyttymään.

Aineistosta kiinnostunut saattaakin helposti miettiä, kuinka datasta voisi löytää vielä jotain uutta tutkittavaa tai saada uusia tuloksia.

- Näin laaja aineisto ei ehdy, vaikka muutkin sitä käyttävät. Aineisto tarjoaa lähes rajattomia mahdollisuuksia erilaisten analyysien tekemiseen. Muuttujien määrä tarjoaa mahdollisuuksia mitata hyvin monenlaisia ilmiöitä, Ervasti rohkaisee.

ESS-data on myös korkealaatuista. Eri maiden aineistojen vertailukelpoisuus varmistetaan yhteisillä säännöillä. Kaikissa maissa käytetään yksinkertaisia satunnaisotoksia ja kenttätyö perustuu käyntihaastatteluihin. Haastattelujen lisäksi aineistonkeruussa käytetään nk. perävaunulomakkeita.

- Itse täytettävillä osioilla kontrolloidaan käytettyjä mittareita. Osittain samoja kysymyksiä esitetään hieman eri tavalla muotoiltuina. Tällä pyritään kehittämään käytettäviä kysymyksiä. Lisäksi muutamia kysymyspattereita on jätetty itse täytettävään osioon siitä syystä, ettei haastattelusta muodostu liian pitkää, selittää Ervasti.

Muista painomuuttujat!

ESS-aineistossa on mukana kaksi valmiiksi laskettua painomuuttujaa. Painomuuttujien tarpeellisuutta pohtiville Heikki Ervastilta löytyy selkeä neuvo:

- Painoja on käytettävä aina ESS-aineistoa analysoitaessa.

Aineiston ensimmäinen paino on asetelmapaino (dweight). Sen avulla kunkin maan aineisto painottuu maan väestörakennetta vastaavaksi. Toista painoa (pweight) tarvitaan analysoitaessa kahta tai useampaa maata yhdessä. Sitä käyttämällä maat painottuvat asukaslukunsa mukaisessa suhteessa. Menetelmäopetuksen tueksi suunniteltu ESS EduNet -sivusto sisältää yksityiskohtaisia ohjeita ESS-datan painottamiseen.

Kolmas aineistonkeruukierros suunnitteluvaiheessa

Seuraavan ESS-datan keruu alkaa vuonna 2006. Aineisto tulee tutkijoiden saataville syyskuussa 2007. Kolmanteen aaltoon tulee kaksi vaihtuvaa moduulia, joista ensimmäinen käsittelee henkilökohtaista ja sosiaalista hyvinvointia, tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Toisen moduulin aiheina ovat elämänkulku ja eri siirtymävaiheiden sijoittuminen elämäkaarelle, siirtymävaiheita koskevat sosiaaliset normit ja elämänkulun suunnittelun mahdollisuudet.

Aineistot ladattavissa omalle koneelle helposti ja maksuttomasti

Aineistot voi ladata maksutta suoraan verkosta omalle koneelleen. Data on tarjolla sekä SAS- että SPSS-käyttäjille. Valitse NSD:n ESS-verkkosivun ylärivin valikosta ensin haluamasi keruukierros, esimerkiksi "ESS Round 2", ja sen alta "Data download". Jos haluat kaikki maat sisältävän integroidun datan, klikkaa Format-otsikon alla olevaa kuvalinkkiä sen mukaan, haluatko datan pakattuna SPSS- vai SAS-tiedostona. Nyt ohjelma kysyy käyttäjätunnustasi. Jos olet uusi käyttäjä, ohjelma pyytää rekisteröitymään. Kirjautumisen jälkeen ohjelma kysyy "Do you want to open or save this file?". Voit tallentaa tiedoston koneellesi valitsemalla "Save" ja haluamasi hakemiston. Selainsuositus: Internet Explorer 5.0 tai uudempi.

Lisätietoja

» European Social Survey -hankkeen kotisivu
» Norjan tietoarkiston ESS-datasivu
» Tietoa Suomen ESS-hankkeesta
» ESS-aineistojen kuvailut tietoarkiston aineistoluettelossa