Kommentti

Kulttuurintutkijoilla on paljon Tietoarkistoon sopivia aineistoja

Kulttuurintutkimuksen päivien aikana kohtasimme seminaarisaleissa ja Tietoarkiston esittelypöydän ääressä sekä oululaisia opiskelijoita että eri puolelta Suomea tulevia kulttuurintutkijoita.

Oululaisille Tietoarkisto tuntui olevan sekä vieras että tuttu. Tapasimme metodiopettajan, joka kertoi tutustuttavansa kaikki opiskelijansa Tietoarkiston Aineistonhallinnan käsikirjaan. Toisaalta kohtasimme myös opiskelijoita, jotka eivät meinanneet uskoa, että kaikki Ailan aineistoaarteet ovat todella myös oululaisten käytössä.

Helmikuussa Oulun yliopisto julkaisi Tutkimusdatapolitiikkansa. Sen myötä avoimen tieteen kysymykset tulevat todennäköisesti oululaisille tutkijoille ja opiskelijoille aiempaa konkreettisemmiksi, ja toivottavasti entistä useampi pääsee tutustumaan myös Tietoarkiston palveluihin.

Paljon muutakin kuin teosanalyysiä

Kulttuurintutkijoille sekä Tietoarkisto että ajatus aineistojen avaamisesta olivat odotetusti vielä melko vieraita. Tietoarkiston tieteenalalaajentuminen on ollut aktiivisesti käynnissä vasta reilun vuoden, ja aktiivisimmin humanistien palveluita on toistaiseksi markkinoitu historiantutkijoille.

Kahden päivän aikana Oulussa kävi kuitenkin selväksi, että kulttuurintutkijoilla on paljon aineistoja, jotka sopisivat mainiosti arkistoitaviksi ja jatkokäyttöön. Yhden esityksen pitäjä oli esimerkiksi kerännyt laajan, kiinnostavan haastatteluaineiston nuorten elämästä, kokemusmaailmasta ja tulevaisuudensuunnitelmista. Toinen oli pyytänyt tutkittaviansa valokuvaamaan omassa kotikaupungissaan paikkoja, jotka ovat heille ja heidän identiteetillensä erityisen merkityksellisiä.

Kaiken kaikkiaan kohtaamiset Kulttuurintutkimuksen päivillä olivat positiivisia. Toivotaan, että jatkossa entistä useampi oululainen muistaa valmiita aineistoja kaivatessaan tai omia aineistoja kerätessään Tietoarkiston. Kulttuurintutkijoillekin Tietoarkiston palvelut ja avoimen tieteen tarjoamat mahdollisuudet tulevat varmasti lähivuosina selvästi nykyistä tutummiksi, ja hienot aineisot pääsevät nykyistä useammin tiedeyhteisön yhteiseen käyttöön.

Kaisa Järvelä

» Lue pääartikkeli Kulttuurintutkijat kannustavat kaatamaan raja-aitoja.

Creative Commons -lisenssi