Lyhyesti

» Kansallisarkisto luopuu sähköisestä arkistointijärjestelmästänsä
» Kielipankki sai toisena arkistona Suomessa DSA-sertifikaatin
» Eduskuntavaalitutkimus 2015 on kerätty
» ISSP 2013 "National identity III" -kyselyn aineistot löytyvät Saksan tietoarkistosta
» UK Data Servicen ReShare ja ICPSRn OpenICPSR saivat Scientific Datan hyväksynnän

Kansallisarkisto luopuu sähköisestä arkistointijärjestelmästänsä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt, että Kansallisarkisto luopuu vuoden 2015 aikana valtionhallinnon sähköisten aineistojen vastaanottoa ja säilyttämistä varten käyttämästään sähköisestä VAPA-järjestelmästä. Järjestelmän korvaa opetus- ja kulttuuriministeriössä kehitetty kansallisen digitaalisen kirjaston pysyvästi säilytettävien aineistojen säilytysjärjestelmä (KDK/PAS). Toistaiseksi kyseinen järjestelmä ei kuitenkaan toimi yhteen viranomaisten järjestelmien kanssa.

Päätös merkitsee, että Kansallisarkisto ei toistaiseksi voi vastaanottaa viranomaisten sähköisiä asiakirjoja pysyvään säilytykseen eikä hoitaa niihin kohdistuvaa tietopalvelua.

Arkistolaitos laatii lokakuun puoliväliin mennessä selvityksen päätöksen vaikutuksesta lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseen ja ohjeistaa viranomaisia selvityksen valmistuttua.

Arkistolaitos on tuonut ministeriölle esiin huolensa siitä, että Suomi joutuu VAPA-järjestelmän alasajon vuoksi eurooppalaisesti varsin poikkeukselliseen tilanteeseen, kun valtionhallinnon pysyvästi säilytettäviä aineistoja ei voida ottaa vastaan eikä niihin kohdistuvia tietopalveluita voida toteuttaa samaan tapaan kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa.

Lisätietoa:
» Arkistolaitoksen tiedote

Kielipankki sai toisena arkistona Suomessa DSA-sertifikaatin

Arvostettu Data Seal of Approval -sertifikaatti (DSA) on myönnetty nyt myös Kielipankille. Sertifikaatti myönnetään luotetulle data-arkistolle, jonka toimintatavat tutkimusdatan käsittelyssä on todettu vakaiksi ja avoimiksi. Suomessa sertifikaatin on saanut aiemmin vain Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

DSA:n kantava ajatus on, että tutkijoiden tuottamaa ja käyttämää dataa tulee käsitellä ja säilöä hallitusti, jotta sitä pystytään jatkokäyttämään mahdollisimman tehokkaasti.

Kielipankki on Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n (CSC) ylläpitämä ja kansallisen FIN-CLARIN-konsortion koordinoima kielentutkimuksen palvelukeskus, jonka kautta tutkijat pääsevät käyttämään kielentutkimuksen aineistoja, sovelluksia ja muita resursseja.

Lisätietoa:
» Kielipankin verkkosivut

Eduskuntavaalitutkimus 2015 on kerätty

Suomalaiset vaalitutkijat toteuttivat jälleen viime kevään eduskuntavaalien jälkeen laajan kansallisen vaalitutkimuksen. Hanketta koordinoi Åbo Akademi, ja vastuullisina tutkijoina toimivat Kimmo Grönlund Åbo Akademista sekä Elina Kestilä-Kekkonen Tampereen yliopistosta.

Aineisto tulee saataville Tietoarkistosta vuoden 2016 puolivälissä Kimmo Grönlundin ja Hanna Wassin (Helsingin yliopisto) toimittaman pääraportin julkaisun jälkeen.

Aineisto sisältää Suomen osuuden kansainvälisestä Comparative Study of Electoral Systems -hankkeesta (CSES Module 4).

Lisätietoa:
» CSESn verkkosivut

ISSP 2013 "National identity III" -kyselyn aineistot Saksan tietoarkistossa

Kansainvälisen ISSP 2013 -kyselytutkimuksen aineistot ovat nyt ladattavissa Saksan tietoarkiston GESISin aineistopalvelusta. 33 maassa ympäri maailmaa tehdyssä kyselytutkimuksessa vastaajilta tiedusteltiin laajasti kansalliseen identiteettiin liittyviä asioita. Suomesta kyselyyn vastasi 1243 henkilöä.

Haastateltavilta kysyttiin muun muassa heidän kotikaupunkiin ja -maahan liittyvästä identiteetistänsä, oman maan tieteellisiä, taiteellisia ja urheiluun liittyviä saavutuksia kohtaan tuntemastaan ylpeydestä, sekä asenteistaan esimerkiksi vähemmistöjä, maahanmuuttajia ja suuria kansainvälisiä yrityksiä kohtaan. Kysymykset olivat osittain samoja kuin vuosina 1995 ja 2003 tehdyissä ISSP-kyselytutkimuksissa.

ISSP (International Social Survey Programme) on vuosittainen kansainväliseen yhteistyöhön perustuva tutkimusohjelma, joka tekee ympäri maailmaa kyselytutkimuksia yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kannalta kiinnostavista aihepiireistä. Tietoarkisto on ISSP:n jäsen.

Lisätietoa:
» Aineisto ladattavassa muodossa GESISin aineistoluettelossa
» Aineistoon liittyvät dokumentit
» Tietoa aineistosta
» ISSP:n verkkosivu

UK Data Servicen ReShare ja ICPSRn OpenICPSR saivat Scientific Datan hyväksynnän

Scientific Data -verkkojulkaisu on lisännyt UK Data Servicen ReSharen ja ICPSR:n openICPSR:n hyväksyttyjen sosiaalitutkimuksen alan tietovarantojen lyhyelle listalleen. Tutkijat voivat itse tallentaa näissä verkkopalveluissa tutkimusdatansa säilöön ja muiden käyttöön lähes sellaisenaan.

Scientific Data on avoin verkkotiedelehti, jossa julkaistaan tieteellisesti merkittäviä tutkimusdatoja kuvailevia uudentyyppisiä, vertaisarvioituja artikkeleita (data descriptors). Lehden ja artikkeleiden tarkoitus on lisätä tutkimusdatojen jatkokäyttöä ja niihin viittaamista, ei niinkään testata hypoteeseja tai tehdä syväanalyysejä. Lehteä julkaisee Nature Publishing Group.

Scientific Data edellyttää artikkelien pohjana olevien tutkimusdatojen julkistamista, mutta ei itse ota vastaan tai säilytä datoja. Sen sijaan se vaatii, että kyseiset datat tallennetaan yleisesti tunnustettuihin, lehden hyväksymiin tietovarantoihin.

Lisätietoa:
» UK Data Servicen ReShare
» ICPSR:n OpenICPSR
» Scientific Data -julkaisu

Creative Commons -lisenssi