Lyhyesti

» Tampereen yliopiston kirjasto julkaisi oppaan tutkimusdatan hallinnasta
» EU haluaa tiedejulkaisut avoimesti saataville vuoteen 2020 mennessä
» CESSDA SaW -hanke julkaisi omat nettisivut
» Margaret Levenstein aloittaa heinäkuussa ICPSR:n johtajana

Tampereen yliopiston kirjasto julkaisi oppaan tutkimusdatan hallinnasta

Tampereen yliopiston kirjasto on julkaissut oman aineistonhallintaoppaan. Englanninkieliseen Research data –oppaaseen on koottu keskeisiä asioita tutkimusdatan hallinnasta.

Oppaassa on tietoja esimerkiksi aineistonhallintasuunnitelmista, tutkimusprojektien aikaisesta aineiston säilyttämisestä ja aineiston arkistoinnista jatkokäyttöä varten.

Suomenkielistä apua aineistonhallintaan löytää edelleen parhaiten Tietoarkiston Aineistonhallinnan käsikirjasta.

Lisätietoa:
» Tampereen yliopiston kirjaston Research data –opas
» Tietoarkiston Aineistonhallinnan käsikirja
» Blogikirjoitus aiheesta Kirjastoikkuna-blogissa

EU haluaa tiedejulkaisut avoimesti saataville vuoteen 2020 mennessä

Euroopan unionin kilpailuneuvosto linjasi 27. toukokuuta pitämässään kokouksessa, että kaikki julkisesti rahoitetut, eurooppalaiset tieteelliset artikkelit pitää saada avoimiksi vuoteen 2020 mennessä.

Tavoitteena on saavuttaa EU:n jäsenmaissa myös tutkimusdatalle optimaalinen jatkokäyttöaste. Kilpailuneuvosto linjaakin, että vuoteen 2020 mennessä aineistot täytyy avata, ellei avaamatta jättämiselle ole hyvin perusteltuja syitä.

Kannanonton mukaan puhe avoimuudesta on menneisyyttä: nyt on aika saavuttaa tavoitteet käytännössä.

Lisätietoa:
» EU:n lausunto aiheesta

CESSDA SaW -hanke julkaisi omat nettisivut

Eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurin CESSDAn vahvistamiseen ja levittämiseen keskittyvä CESSDA SaW -hanke on julkaissut nettisivut. Sivuilla on tietoa esimerkiksi tulevista webinaareista, tapahtumista ja hankkeeseen liittyvistä uutisista.

EU:n Horizon 2020 –puiteohjelmasta rahoitettu CESSDA SaW -hanke jatkuu elokuuhun 2017 asti. Tietoarkisto on mukana työpaketissa, jonka teemana on tietämyksen jakaminen eri arkistojen välillä, ja jossa keskitytään muun muassa digitaalisen pitkäaikaissäilyttämisen haasteisiin, malleihin, sertifiointiin ja kustannuksiin.

Lisätietoa:
» CESSDA SaW -hankkeen verkkosivut

Margaret Levenstein aloittaa heinäkuussa ICPSR:n johtajana

Michiganin yliopiston yhteydessä toimivan ICPSR:n (Inter-University Consortium for Political and Social Research) uudeksi johtajaksi on nimitetty Margaret Levenstein. Hän aloittaa viisivuotisen toimikautensa heinäkuussa.

Margaret Levenstein on ICPSR:n ensimmäien naisjohtaja. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Michigan Census Research Data Centerin johtajana.

ICPSR on maailman suurin yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Tietoarkisto on ICPSR:n jäsen, ja arkiston tuhannet aineistot ovat maksutta suomalaisten tutkijoiden ja opiskelijoiden saatavilla. ICPSR järjestää vuosittain myös suosittuja kesäkursseja.

Lisätietoa:
» Tiedote johtajavalinnasta
» ICPSR
» ICPSR:n kesäkurssit

Creative Commons -lisenssi