FSD Bulletin

Numero 18 (3/2005)
25.11.2005

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Puolueohjelmien arkistointi etenee

Poliittisten puolueiden ohjelmia ja tekstejä keskitetysti verkkoon

Kalle Gustafsson

Suomalaiset puolueet ovat laatineet puolueohjelmia ja erilaisia poliittisia tekstejä aktiivisesti jo 1800-luvun lopulta lähtien. Niiden julkaiseminen on ollut tärkeä osa poliittista toimintaa. Tästä huolimatta ohjelmista ei ole ollut keskitettyä tietoa eikä kattavaa julkista kokoelmaa. Tietoarkiston puolueohjelmahanke kokoaakin yhteen paikkaan suomalaisten poliittisten puolueiden periaate-, erityis- ja vaaliohjelmat.

Portaalista tulee avoin tiedonlähde

Puolueohjelmatietokanta-hankkeen tarkoituksena on luoda julkinen ja maksuton www-palvelu, joka kokoaa hajallaan olevan tekstimateriaalin yhdeksi kattavaksi verkkosivustoksi. Vastaava hanke on aikaisemmin toteutettu Norjan tietoarkistossa, jonka Partiveven kokoaa yhteen norjalaisten poliittisten puolueiden tekstejä.

Myös FSD on aiemmin julkaissut kaksi pilottisivustoa. Ennen maaliskuun 2003 eduskuntavaaleja toteutettuun Vaalimaatti 2003 -palveluun kerättiin eduskuntavaaleissa mukana olleiden puolueiden vaaliohjelmat tai -julistukset sekä yleisohjelmat. Vaalimaatti 2004 tarjosi vastaavanlaisen palvelun kunnallisvaalien edellä. Näissä pilottihankkeissa saatiin kokemusta ohjelmamateriaalin tietokantamuotoon saattamisesta ja palveluun kuuluvan hakumoottorin rakentamisesta. Toisaalta tarkoituksena oli tarjota vaaleissa puolueiden vaaliohjelmiin keskittynyt vaihtoehto ehdokaskeskeisille vaalikoneille.

Satoja ohjelmia jo koossa

Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen valtio-opin yksikössä 1990-luvulla koottu ja digitoitu historiallinen puolueohjelmamateriaali - noin 450 nimekettä, joista noin 300 kappaletta digitoituja - muodostaa hankkeen pohjan. Tällä hetkellä tietoarkiston kokoelma sisältää yli 700 ohjelmaa 70 eri puolueelta.

Joukossa on puolueiden periaate- ja yleisohjelmia, vaali- ja erityisohjelmia sekä joitain ohjelmaluonnoksia. Suuret ja pitkäikäiset puolueet ovat kokoelmassa laajimmin edustettuina. Monilta kuolleilta puolueilta on toistaiseksi löytynyt vain yksi periaatetason ohjelma. Kokoelmaa täydennetään paikallistamalla puuttuvia ohjelmia eri arkistoista ja julkaisuista.

Nykyään puolueet julkaisevat ohjelmiaan ja tekstejään kotisivuillaan ja uusimman, www-sivustoilta saatavilla olevan materiaalin osalta kokoelmaa voi pitää täydellisenä. Tietokantaan lisätään uusia ohjelmia sitä mukaa kuin puolueet niitä julkistavat.

Tietokannan ensimmäinen versio julkaistaan tammikuussa

Tietokannan ensimmäinen, tammikuussa 2006 julkaistava versio sisältää puolueiden periaatetason ohjelmat vuodesta 1980 alkaen. Erityisohjelmia ja vanhempia yleisohjelmia lisätään tietokantaan aineiston digitoinnin ja merkkauksen edetessä. Portaalissa on tarkoitus julkaista myös puolueisiin ja ohjelmatyöhön liittyviä artikkeleja, jotka tukevat tietokantaa.

Hanke pyrkii vastaamaan suuren yleisön ja eri alojen tutkijoiden ja opiskelijoiden tarpeeseen saada poliittisten puolueidemme ohjelmia ja tekstejä keskitetysti käyttöönsä. Tietokannan sisällöstä ovat politiikan tutkijoiden ohella olleet kiinnostuneita muun muassa kielentutkijat, historioitsijat, kulttuurintutkijat ja sosiologit. Materiaalia on mahdollista soveltaa myös kouluissa yhteiskuntaopin opetuksessa johdantona poliittiseen toimintaan.

Hanke on saanut tukea hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmasta.

Lisätietoja

»  Hankkeen kuvaus