FSD Bulletin

Numero 29 (1/2010)
11.3.2010

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


IQDA:n Jane Gray vieraili FSD:ssä

Teksti: Hanna Marjamäki | Kuva: Helena Laaksonen

Jane Gray

Kvalitatiivisten aineistojen arkistointiin liittyy erityiskysymyksiä, jotka ovat yhteisiä tietoarkistoille yli valtiorajojen. Irish Qualitative Data Archiven (IQDA:n) ohjelmajohtaja Jane Gray vieraili Tampereella hakemassa ideoita ja uusia näkökulmia IQDA:n ajankohtaisiin haasteisiin sekä jakamassa omaa kvalitatiivisten aineistojen arkistointiin liittyvää osaamistaan.

Kvalitatiivisten aineistojen arkistointi on monessa maassa jäänyt kvantitatiivisten aineistojen varjoon. FSD on yksi niistä tietoarkistoista, joissa myös kvalitatiivisten aineistojen arkistointiin ja muun muassa siihen liittyviin eettisiin erityiskysymyksiin on panostettu. Gray kertookin, että esimerkiksi tietoarkiston käyttöehtositoumuksen teksti on toiminut mallina IQDA:n aineistojen käyttöehtojen muotoilussa.

Gray halusi kuulla suomalaisten kokemuksista aineistojen jatkokäyttökulttuurin edistämistyössä. Hän piti varteenotettavana lähtökohtana tietoarkiston pyrkimystä olla puhumatta aineistojen jatko- tai uudiskäytöstä. Tietoarkistossa puhutaan mieluummin yksinkertaisesti aineistojen analyysistä tai arkistoidun aineiston käyttämisestä, mikä helpottaa hierarkkisen asetelman poistamista empiiristä aineistoja keräävien ja arkistoituja aineistoja käyttävien tutkijoiden väliltä.

IQDA:n verkkosivuilla on luettelo irlantilaisista kvalitatiivisista tutkimuksista (Qualicat). Sivuilta on pääsy myös NIRSAn valokuva-arkistoon. Tulevaisuudessa rekisteröityneiden käyttäjien on mahdollista ladata arkistoituja aineistoja suoraan verkosta Qualibase-tietokannasta. IQDA:n ja tietoarkiston yhteisenä haasteena onkin luoda soveltuva rekisteröitymisjärjestelmä verkkopalveluihin. Gray kertoo, että IQDA:n aineistoja ei rajata vain oman maan tutkijoiden käyttöön, vaan myös suomalaisten on mahdollista tilata aineistoja tutkimukseen ja opetukseen. IQDA:lla on parhaillaan meneillään neljä arkistointiprojektia, joiden teemoja ovat muun muassa maahanmuutto, elämänhistoriat ja sosiaalinen muutos sekä Irlannissa varttuminen.

 

Lisätietoa ja lähteitä:
» IQDA
» Qualicat
» NIRSAn valokuva-arkisto
» Tietoarkiston käyttöehtositoumus (pdf)