FSD Bulletin

Numero 29 (1/2010)
11.3.2010

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Dataruutu Mitä seuraavista asioista olet tehnyt netissä?

Nuorisobarometri 2009 -aineiston (FSD2484) pääteemana on taide ja kulttuuri. Puhelinkyselyn vastaajina olivat 15–29-vuotiaat mannersuomalaiset. Samaan aikaan keväällä 2009 kerättiin myös vertailuaineisto 50–55-vuotiaiden ikäryhmästä (FSD2501).

kuvio

Lähde: Nuorisobarometri 2009 [elektroninen aineisto]. FSD2484, versio 1.0 (2009-11-26). Helsinki: Innolink Research [aineistonkeruu], 2009. Helsinki: Opetusministeriö. Nuorisoasiain neuvottelukunta (NUORA) & Helsinki: Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto [tuottajat]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], 2009. Aineistokuvailu verkossa, URL: <https://services.fsd.tuni.fi/catalogue/FSD2484>.