Teksti: Tommi Rikkinen

Kännykkäaineistot kertovat vuosituhannen vaihteen nuorista ja perheistä

Nuoret toimijoina kommunikaatioteknologian murroksessa 1997–2002 tarjoaa hyvän esimerkin aineistoista, joita on mahdotonta analysoida loppuun. Tampereen yliopiston Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskuksen matkaviestintätutkimushankkeen keräämä aineistokokonaisuus sisältää yhteensä yli kymmenen tuhatta sivua vaihtelevan mittaisia haastattelulitteraatteja. Haastateltavina on perheitä, nuoria, myöhäisnuoria, seurustelevia nuoria ja opettajia.

Vaikka alkuperäisen tutkimuksen polttopisteessä olivat matkapuhelinten käyttöön liittyvät kysymykset, on haastatteluihin tallentunut eräänlainen läpileikkaus vuosituhannen vaihteen suomalaisen perheiden, lasten ja nuorten arkeen. Esimerkiksi perhehaastatteluissa (FSD2196, FSD2203–2206) käsitellään monen muun teeman ohella yhteydenpitoa vanhempiin ja isovanhempiin, viestintätottumuksia eri välineillä, töitä, harrastuksia, kasvatusta, kotiintuloaikoja, lasten ja nuorten rahankäyttöä ja perhe-elämää.

Ihmissuhteita ja kouluelämää

Nuorten haastattelut tarjoavat valoa nuorten elämään monelta suunnalta. Haastatteluissa sivutaan muun muassa nuorten ystävyys- ja perhesuhteita, arkea, ajatuksia koulusta ja yleisesti maailmanmenosta. Seurustelevat nuoret ja kännykän käyttö valaisee nuorten seurustelukulttuuria, ajanviettotapoja ja seurustelevien nuorten viestintää.

Lasten, nuorten ja vanhempien välisten suhteiden tutkimiseen aineistokokonaisuus voi antaa paljon. Viestinnän lisäksi aineistojen avulla voidaan tarkastella kasvatukseen, vallan- ja rahankäyttöön, rangaistuksiin ja palkkioihin, sosiaalisiin suhteisiin, kuluttajuuteen, sukupuolieroihin tai perhedynamiikkaan liittyviä kysymyksiä.

Lisää käyttömahdollisuuksia paljastuu kun otetaan askel poispäin aineiston alkuperäisistä teemoista ja sovelletaan siihen esimerkiksi diskurssianalyysia. Näin on mahdollista tutkia esimerkiksi sitä, kuinka vanhempien puhe omista lapsista poikkeaa puheesta, jossa käsitellään muita kännykkää käyttäviä lapsia tai nuoria.

Työkalu laajan aineiston tutkimiseen

Suurten aineistomassojen ollessa kyseessä jatkokäyttäjän ongelmana on usein, kuinka valita juuri tutkimuskysymyksen kannalta hyödyllisimmät aineiston osat analysoitaviksi. Aineistojen tehokasta käyttöä helpottamaan on tietoarkistossa rakennettu ohjelma, jonka avulla laadullisista aineistoista voidaan poimia taustatietoja ja muuta niihin selkeästi kirjattua metadataa. Tuloksena syntyneestä html-tiedostosta voidaan rajata tarkasteltavat haastattelut esimerkiksi haastateltavien iän tai asuinpaikan mukaan. Näin esimerkiksi matkaviestintätutkimushankkeen aineistoista voidaan poimia sellaiset haastattelut, joissa puhujina on vain toivotun ikäisiä kaupungeissa asuvia poikia.

kuvituskuva

Kuva: Rodeo.fi/ Tina Lindroos

Lisätietoja