FSD Bulletin

Numero 16 (1/2005)
22.3.2005

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Pääkirjoitus PÄÄKIRJOITUS

» Tietoarkisto mukaan kehittämään kansallisia demokratiaindikaattoreita

Artikkelit ARTIKKELIT

» Juha Kääriäisen haastattelu: Itsenäisiä tulkintoja valmiista aineistoista
» Kansainvälisten järjestöjen tilastoaineistot tehokäyttöön Suomessakin? - Alustavia pohdintoja ja selvitystä aineistopalvelun mahdollisuuksista
» Yleiseurooppalainen tiekartta tutkimuksen perusrakenteista valmisteilla
» Uusia aineistoja kansalaisosallistumisen ja kansallisen identiteetin tutkijoille - ISSP 2004 Suomen aineisto, ISSP 2003 kansainvälinen vertailuaineisto ja ESS 2002/2003

Lyhyesti LYHYESTI

» Raportti: Kansalaisena Suomessa - kansalaisvaikuttaminen Pohjoismaissa ja European Social Survey 2002/2003
» Laadullisten menetelmien tietovarannon ensimmäinen versio syksyksi
» Eurobarometrien trendidatan päivitetty versio saatavilla
» Ohjeita tiedostojen avaamiseen
» Vielä ehtii hakea ICPSR:n kesäkursseille