FSD Bulletin

Numero 17 (2/2005)
13.6.2005

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


"Mikä tämä tämmöinen arkisto on" ja muita tiedotuksen haasteita

Helena Laaksonen 13.6.2005

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto kasvattaa asiakaskuntaansa tasaisesti. Joka vuosi ilmaantuu muutama uusi aineistonluovuttaja entisten lisäksi ja jatkokäyttäjien ja erityisesti heille luovutettujen aineistojen määrä kasvaa tasaisesti. Jotta kasvu jatkuisi ja tutkimusaineistojen jakamista suosiva kulttuuri juurtuisi suomalaiseen tiedeyhteisöön, on data-arkistojen hyvää sanomaa levitettävä väsymättä ja monipuolisesti.

Tietoarkiston omat tiedotuskanavat, verkkosivut, -lehti ja sähköpostilista, tavoittavat jo kiitettävän osan mahdollisesta ja olemassa olevasta asiakaskunnasta. Lisäksi tietoarkiston työntekijät kirjoittavat joka vuosi palvelujen yleisesittelyjä, aineistoesittelyjä tai muita tietoarkistoalaan liittyviä artikkeleita erilaisiin verkko- ja painettuihin julkaisuihin. Tietoarkiston yleis- ja aineistoesittelyjä kaivataan myös eri alojen koulutustilaisuuksissa, seminaareissa ja konferensseissa. Välillä turvaudumme kohdennettuihin kirjeisiin tai sähköpostitiedotteisiin.

Kaikesta tiedottamisesta huolimatta törmäämme silloin tällöin edelleen ihmisiin, jotka eivät ole kuulleetkaan FSD:stä. "Mikä tämä tämmöinen arkisto on", meille ihmetellään. Ja mehän kerromme, uudelleen ja uudelleen.

Vaikka toiminnan vakiintuessa voimme kirjoittaa enemmän artikkeleita, jotka käsittelevät jotakin arkiston toiminnan yksittäistä kysymystä tai esittelevät aineistoja jollekin tietylle kohderyhmälle, emme voi koskaan luopua kokonaan yleisesittelyistä. Uudet opiskelijat ja tutkijat ovat usein otollisin ja suosiollisin kohde tietoarkiston asialle ja kertaus ja toistot pitävät arkistoinnin konkarinkin mielessä.

Toukokuussa pidetyssä tietoarkistoalan työntekijäjärjestön, IASSISTin, konferenssissa FSD:n edustajilla oli useita tilaisuuksia keskustella tutkimusaineistojen hankinnassa ja käyttäjäpalvelussa saaduista kokemuksista. Monet muidenkin arkistojen ongelmat ja usein myös ratkaisut ovat tuttuja FSD:ssä. Totesimme, että arkiston aineistonhankinnassakin tiedottaminen on keskeisellä sijalla.

Osa tietoarkistolaisten vuosien varrella tuottamista esittelymateriaaleista ja kirjoituksista löytyy verkosta tai painetuista julkaisuista. Lisäksi aiempien vuosien toimintakertomusten liitteeksi on kerätty FSD:n julkaisuluettelot. Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia uusiksi julkaisuareenoiksi.

Lisää IASSIST-konferenssista ja tietoarkiston toiminnasta kerromme tämän lehden artikkeleissa.