FSD Bulletin

Numero 24 (2/2008)
7.5.2008

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Dataruutu Kehitysmaiden auttaminen yksittäisenä ihmisenä

Millä tavoin uskotte voivanne yksittäisenä ihmisenä auttaa kehitysmaita?

Kehitysmaiden auttaminen yksittäisenä ihmisenä -kuvio

Kehitysyhteistyötutkimus 2007 -aineisto -aineisto (FSD2282) on saatavana tietoarkistosta. Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten mielipiteitä kehitysyhteistyöstä, sen tärkeydestä, sisällöstä, päämääristä ja kohdentamisesta. Aineiston on kerännyt Taloustutkimus Oy kirjekyselynä touko-kesäkuussa 2007.