FSD Bulletin

Numero 18 (3/2005)
25.11.2005

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


FSD koeajaa:

EduNet on tukeva menopeli opetuskäyttöön

Sami Borg

Norjan tietoarkisto NSD on avannut englanninkielisen EduNet-portaalin kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien opetukseen ja European Social Surveyn (ESS) käytön tueksi. Tarjolla on tuoretta ESS-dataa ja monipuolista oppimateriaalia vertailevan yhteiskuntatutkimuksen teorioihin, tutkimusmenetelmien peruskäsitteisiin ja soveltamismahdollisuuksiin. Sivusto sisältää myös tarkoituksenmukaisia linkkejä muihin verkkoresursseihin.

Sivuston tutkimusaihe-esimerkkejä voidaan käsitellä laajasti eri yhteiskuntatieteiden aloilla. Nykyversion asiantuntijatekstit käsittelevät yhteiskunnallisten arvojen lisäksi sosiaalista ja poliittista luottamusta.

EduNetillä on useita vahvuuksia. ESS:n osa-aineistoja on työstetty opetustilanteiden vaatimuksiin soveltuviksi karsimalla ja muokkaamalla muuttujia. Datat ovat suoraan opettajan ja opiskelijoiden käytettävissä, eikä oppijan tarvitse hyppiä ohjelmistosta toiseen. Edes tilastomatemaattisten ohjelmistojen käyttökokemus ei ole välttämätöntä, sillä sivustoon on kytketty aineistojen online-analyysin mahdollistavia välineitä. Niihin opettajien kannattaakin tutustua tarkemmin; muun muassa painomuuttujien käyttöä edellytetään. Syvällisemmin tutkimusaineistoja voi analysoida imuroimalla ne omalle koneelleen ja käyttämällä tuttua tilasto-ohjelmistoa.

EduNettiin rekisteröidytään ensimmäisellä käyttökerralla omalla sähköpostiosoitteella. Tämän jälkeen oma osoite toimii käyttäjätunnuksena.

Kaiken kaikkiaan EduNet onkin mainio esimerkki tutkimusaineistojen avoimuuden ja informoidun käytön yhdistämisen mahdollisuuksista. Avoimuus ja informaatio ylipäänsä ovat tutkimusaineistojen mielekkään jatkokäytön yleinen edellytys.

Tietoarkisto tulee esittelemään jatkossakin EduNetin kehittymistä. Sivuston alku on hyvin lupaava.