Teksti: Helena Laaksonen

Ailan englanninkielinen versio palvelee myös suomenkielistä tutkijaa

Palveluportaali Ailan käyttöliittymästä on tarjolla myös englanninkielinen versio, joka sisältää samat palvelut kuin suomenkielinen Aila. Englanninkielinen käyttöliittymä on tarpeen, sillä muun muassa viime vuonna ulkomaille meni viidennes tietoarkiston kaikista aineistotoimituksista.

Tietoarkiston kielenkääntäjä Taina Jääskeläinen mietiskelee, että palveluportaalin englanninkielinen osio saattaa joskus olla hyödyllinen myös suomenkielisille käyttäjille. Tutkijat voivat käydä Ailassa tutustumassa esimerkiksi miten tietyt taustamuuttujat tai kysymykset on käännetty englanniksi, miten aineistoa on kuvailtu abstraksissa tai mitä termejä tutkimusmetodologian kuvauksessa on käytetty. Näistä voi olla apua omien englanninkielisten abstraktien tai tutkimusraporttien kirjoittamisessa.

Jääskeläinen korostaa, että Ailan englanninkielinen käyttöliittymä ei ole suora käännös suomenkielisestä.

— Käyttöliittymien kääntämisessä vastaavuus yksi yhteen suomenkielisen version kanssa ei aina ole tärkeää. Pyrin saamaan lopputuloksesta toimivan, helppokäyttöisen ja ymmärrettävän. Englanninkielisen käyttöliittymän täytyy toimia itsenäisesti.

Kokonaisuuden hallinta iso haaste

Tietoarkiston tietokannoissa on noin kaksikymmentä eri tiedostoa, joihin Ailaan liittyviä tekstejä tehtiin. Kun samat asiat esiintyvät esimerkiksi käyttöliittymässä itsessään, sen ohjeistuksessa, asiakkaille lähetettävissä viesteissä ja sopimuksissa, on suuri haaste pitää terminologia yhdenmukaisena läpi palvelun kaikkien tekstien – sekä suomen- että englanninkielisellä puolella.

— Vaikka sama teksti saattoi sopia suomenkielisessä käyttöliittymässä useaan eri paikkaan, kielten eroavaisuuksien vuoksi englanninkielisellä puolella näin ei aina ollutkaan. Silloin tarvittiin myös ohjelmointimuutoksia, Jääskeläinen kuvailee.

Lisäksi kääntäjä ei nähnyt kääntäessään käyttöliittymää. Tähän ongelmaan olivat törmänneet myös suomenkielisiä tekstejä laatineet aineistopalvelun työntekijät. —Alustavan käännöksen joutui useasti muuttamaan sitten, kun näki millaisessa kohdassa se käyttöliittymässä esiintyi, kertoo Jääskeläinen.

— Kääntäjä oli tavallaan myös ensimmäinen testaaja, joka käytti suomenkielistä Ailaa ilman aiempaa tutustumista palveluun. Käännösvaiheessa suomenkielisellekin puolelle tehtiin vielä muutoksia sekä käyttöliittymään että esimerkiksi saatekirjeisiin.

Englanniksi myös datatiedostoja

Tietoarkisto tuotti kaikkien aineistojen kuvailutiedot ja osan kvantitatiivisista datatiedostoista englanniksi jo vanhan järjestelmän aikana. Aineistokuvailut tulevat aineistoluetteloon viiveellä sitä mukaa, kun tietoarkiston kääntäjät ehtivät niitä kääntää. Siksi englanninkielinen luettelo on aina suomenkielistä hieman suppeampi. Kvantitatiivisia datatiedostoja käännetään asiakkaan pyynnöstä, jos asiakas ei puhu suomea. Tällä hetkellä yli 300 kotimaisen aineiston datatiedosto on tarjolla myös englanniksi.

Silloin kun datatiedosto on käännetty, asiakas saa myös muuttujien tiedot englanniksi. Jääskeläisen mielestä Ailassa oleva mahdollisuus kohdistaa haku pelkästään muuttujiin eli muuttujahaku onkin ominaisuus, jota hän mainostaisi tutkijoille, niin englanniksi kuin suomeksi.