FSD - EtusivuFSD neWWWs
OOO


 

Etusivulle

Numero 2/2001

Menetelmäopettajat kuulivat tietovarannosta

Sami Borg 12.6.2001


FSD järjesti 5.6.2001 jo toisen kerran valtakunnallisen seminaarin yliopistojen yhteiskuntatieteellisten tutkimusmenetelmäkurssien opettajille. Noin kaksi vuotta sitten järjestetyn ensimmäisen seminaarin tapaan paikalla oli parikymmentä opettajaa. Osallistujia oli lähes kaikista yliopistoista ja he edustivat laaja-alaisesti eri oppiaineita.

Verkkotietovaranto opetuksen tueksi

Eija Paaso. Kuva: Katja MäkiSeminaarissa esiteltiin alustava versio kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien opetuksen tueksi toteutetusta verkkotietovarannosta. FSD:n rahoittamaa tietovarantoa ovat vuoden 2000 syksystä alkaen kehittäneet erityisesti Eija Paaso Lapin yliopistosta sekä Mikko Mattila Helsingin yliopistosta. Molemmat ovat työskennelleet hankkeen sisällöntuottajina päätoimisesti noin puoli vuotta. Tietoarkiston puolelta hankkeeseen ovat osallistuneet Sami Borg ja www-sivuston teknisenä toteuttajana Tuomas Alaterä. Lisäksi hankkeella on ollut ohjausryhmä

Tietovaranto koostuu kahdesta pääelementistä, hypertekstimuotoisesta menetelmäosasta ja siihen integroidusta tilastomatemaattisen ohjelmiston suomenkielisestä verkkokäyttöoppaasta (SPSS). Tietovarannon ensimmäinen versio tullaan saattamaan käyttökuntoon syksyllä 2001 siten, että sitä voidaan hyödyntää jo syksyn yleis- ja aineopintokursseilla. Myöhemmin varantoa on mahdollista laajentaa paremmin eri tieteenaloja palvelevaksi lisäämällä aihealueita ja harjoituksia sekä perustamalla sen alle erityisiä tieteenalakohtaisia menetelmäopetussivustoja. Tällä hetkellä voi jo tutustua tietovarannon alustavaan versioon.

Kurssit verkkoon

Lisäksi seminaarissa sovittiin, että tietovarannon yhteyteen perustetaan menetelmäopettajien yhteinen opettajatietovaranto. Siihen opettajat voivat siirtää omaa opetusmateriaaliaan, ja jossa voidaan keskustella esimerkiksi sähköpostilistan avulla alan kysymyksistä. Seminaarissa ilmeni myös tarve tukea kurssien viemistä verkkoon. Tältä osin tietoarkisto ryhtyy valmistelemaan helppokäyttöistä tallennuspohjaa, jonka avulla voi tehdä kurssille kotisivut ja linkit FSD:n tietopalveluihin.

Kokonaisuudessaan seminaari osoittautui hyvin tarpeelliseksi, ja vastaava seminaari tultaneen järjestämään taas ensi vuonna. Tuolloin tietovarannon käytännön toimivuutta tullaan arviomaan perusteellisesti. Nyt järjestetyssä seminaarissa lähes kaikki osallistujat ilmaisivat aikomuksena hyödyntää tietovarantoa omassa opetuksessaan.

Menetelmäseminaari. Kuva: Katja Mäki

Sivun alkuun | Tietosuoja