Lyhyesti

» Finnan rajapinnan kautta pääsy liki 9 miljoonan aineiston kuvailuihin
» Tietoarkisto luopuu Nesstar-palvelun käytöstä
» Oulun yliopisto julkaisi tutkimusdatapolitiikkansa
» IPUMS-projekti on julkaissut uusia aineistoja
» SKS:n arkistot yhdistyivät Suomen suurimmaksi yksityisarkistoksi

Finnan rajapinnan kautta pääsy liki 9 miljoonan aineiston kuvailuihin

Arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistoja yhteen kokoavan Finna-palvelun avoin rajapinta api.finna.fi julkaistiin helmikuun alussa. Kyseessä on kaikkien aikojen suurin suomalaisen kulttuuridatan avaus.

Rajapinnan kautta kuka tahansa saa käyttöönsä lähes 9 miljoonan aineiston kuvailutiedot. Avoin rajapinta tarjoaa mahdollisuuksia esimerkiksi sovelluskehittäjille, datavisualisointien laatijoille tai digitaalisia aineistoja hyödyntäville tutkijoille.

Lisäksi Finnaan tulee uusi hakuominaisuus, jolla saa esiin yli 200 000 avoimesti lisensoitua kuvaa suomalaisesta kulttuuriperinnöstä oman käyttötarpeensa mukaan.

Lisätietoa:
» Finna
» api.finna.fi

Tietoarkisto luopuu Nesstar-palvelun käytöstä

Nesstar-aineistotietokanta on toiminut Tietoarkistossa lähes alusta asti vaihtoehtoisena aineistohakupalveluna. Se on mahdollistanut haun kohdentamisen esimerkiksi otsikkoon, asiasanoihin, muuttujien nimiin tai kysymysteksteihin.

Nesstarin käyttäjämäärät ovat ole viimeaikoina olleet matalia, ja palvelun ylläpito ei ole enää kustannustehokasta. Palvelu poistuu käytöstä maaliskuun puoliväliin mennessä.

Tietoarkiston palveluportaali Aila on ensisijainen aineistojen haku- ja selauspalvelu, ja se tarjoaa jo nyt tarkat muuttujakuvailut sekä hakujen kohdentamisen muuttujiin ja kysymysteksteihin.

Lisätietoa:
» Tietoarkiston tiedote

Oulun yliopisto julkaisi tutkimusdatapolitiikkansa

Oulun yliopiston helmikuussa julkaistun tutkimusdatapolitiikan mukaan yliopisto noudattaa avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisia ja kansainvälisiä vaatimuksia innovaatiotoiminnan ja yksityisyyden suojan asettamat vaatimuksen huomioon ottaen.

Tuoreen tutkimusdatapolitiikan periaatteet lähtevät liikkeelle siitä, että tutkimusaineistojen avaaminen edistää korkeatasoista tutkimusta, helpottaa innovaatiotoimintaa ja turvaa hyviä tutkimuskäytäntöjä. Politiikka painottaa myös hyvän datanhallinnan tärkeyttä.

Tutkimusdatapolitiikan lisäksi Oulun yliopisto on julkaissut myös Avoimet tutkimusaineistot ja niiden hallinta -sivun, jolla ohjataan tutkijoita myös Tietoarkiston palveluihin.

Lisätietoa:
» Oulun yliopiston tutkimusdatapolitiikka
» Avoimet tutkimusaineistot ja niiden hallinta -sivu (Oulun yliopiston kirjasto)

IPUMS-projekti on julkaissut uusia aineistoja

Yhdysvaltalaisen Minnesota Population Center -tutkimuskeskuksen IPUMS-projektissa (Integrated Public Use Microdata Series) on julkaistu uusia aineistoja. IPUMS-USA-sarjaan lisättiin loppuvuodesta sekä kyselyaineistoa vuodelta 2014 että vuoden 2010 väestölaskentadataa. Myös muun muassa IPUMS-CPS-väestöntutkimussarjaan julkaistiin lisäyksiä.

Minnesotan yliopiston yhteydessä toimiva tutkimuskeskus koostaa väestönlaskenta-aineistoista mikrodataa tiedeyhteisön käyttöön. Aineistot sisältävät mikrotason tietoja väestöstä, muun muassa työllisyydestä, koulutuksesta, toimeentulosta, perherakenteesta ja asumisesta. IPUMS ei sisällä tietoja suomalaisista.

Kaikki IPUMS-aineistot ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätietoa:
» IPUMS

SKS:n arkistot yhdistyivät Suomen suurimmaksi yksityisarkistoksi

Kansanrunousarkisto ja kirjallisuusarkisto yhdistyivät tammikuun alusta yhdeksi SKS:n arkistoksi. Yhdistymisen myötä SKS:n arkistosta tuli Suomen suurin yksityisarkisto.

Kansanrunousarkiston aineistot muodostavat uudessa yhdistyneessä arkistossa perinteen ja nykykulttuurin kokoelman ja kirjallisuusarkiston aineistot kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelman. Lisäksi SKS:n arkistossa on Joensuun toimipiste, entinen Joensuun perinnearkisto.

SKS:n arkisto palvelee Helsingissä tavalliseen tapaan kahdessa tutkijasalissa Hallituskadulla ja Mariankadulla.

Lisätietoa:
» SKS:n verkkosivut

Creative Commons -lisenssi