FSD - EtusivuFSD neWWWs
OOO


 

Etusivulle

Numero 8 (2/2002)

Lyhyesti

O FSD hakee tutkimusamanuenssia ja kääntäjää

Tietoarkistossa on avoinna tutkimusamanuenssin virka (A18) ja kielenkääntäjän määräaikainen virka (A20). Hakuaika päättyy 27. toukokuuta 2002. Virkoja koskevat tiedustelut voi osoittaa vs. informaatikko Mari Kleemolalle, (mari.kleemola@uta.fi), puh. 03-3551 8528 tai johtaja Sami Borgille, (sami.borg@uta.fi), puh. 03-3551 8524. Lisätietoja.

Sivun alkuun

O Eurobarometrien trendit 1970-1999

Eurobarometreistä vuosilta 1970-1999 on kerätty ja harmonisoitu yhteensä sata trendimuuttujaa, jotka on koottu yhteen Eurobarometrien trendit 1970-1999 -aineistoon. Mainittuna aikana tehdyistä 70 peruseurobarometristä on otettu mukaan muuttujat, joita koskevat kysymykset on esitetty ainakin viidessä Eurobarometrissä. Ne käsittelevät laajasti Euroopan yhdentymistä ja Euroopan Unionia koskevia asenteita, sosiaalipoliittisia asenteita sekä poliittista käyttäytymistä.

Sivun alkuun

O Menetelmäopetuksen tietovaranto kansainvälisessä konferenssissa

Tietoarkiston edustajat esittelevät valtakunnallista menetelmäopetuksen tietovarantohanketta (MOTV:a) kesäkuussa Connecticutissa järjestettävässä IASSIST-konferenssissa. Konferenssi keskittyy tutkimusaineistojen saatavuuden ja tehokkaan käytön edistämiseen erityisesti Internet-teknologian avulla. MOTV on virtuaalinen oppimisympäristö, jota hyödynnetään jo laajasti menetelmäopetuksessa eri puolilla Suomea. Se soveltuu myös itseopiskeluun.

Sivun alkuun

O Aineistojen käyttö Tietoarkisto-lehden teemana

Syksyllä ilmestyvän painetun Tietoarkisto-lehden teemana on "aineistojen käyttö". Lehden voi tilata maksutta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen fsd@tuni.fi.

Sivun alkuun | Tietosuoja