FSD - EtusivuFSD neWWWs
OOO


 

Etusivulle

Numero 2 kesäkuu 2000

Lyhyesti

O Tietovarantohankkeelle OPM:n tukea

Opetusministeriö on myöntänyt tieteellisten kirjastojen, arkistojen ja tietohuollon kehittämisen määrärahasta tukea politiikan tutkimuksen ja sosiologian tietovarantohankkeille. Verkkotietovarannon luomiseksi on molemmille tieteenaloille perustettu valtakunnalliset työryhmät. Aluksi kummallekin alalle voidaan palkata puoleksi vuodeksi päätoimiset projektisuunnittelijat.

Lisätietoja:
Yleistiedot hankkeesta: Arja Tuuliniemi, Sami Borg
Politiikan tutkimus: Pertti Lappalainen, Juha Holma
Sosiologia: Jari Aro

Sivun alkuun

O Kuvailutietokanta kvalitatiivisille aineistoille

Suomessa on viime vuosikymmenten aikana kerätty runsaasti merkittäviä laadullisia tutkimusaineistoja, mutta tähän mennessä ei ole ollut mitään järjestelmällistä tapaa niiden säilyttämiseen tai luettelointiin. FSD on aloittanut kvalitatiivisten aineistojen kuvailutietokannan suunnittelun ja on luomassa strategiaa kvalitatiivisten aineistojen säilyttämiseksi. Näiden tavoitteiden toteutumiseksi FSD kehittää laadullisten aineistojen kuvailustandardia ja tekee yhteistyötä suomalaisten kvalitatiivisten aineistojen tuottajien ja kansainvälisten saman alan yksiköiden kanssa.

Lisätietoja: Arja Kuula

Sivun alkuun

O Tietoarkisto tutuksi tutkijoille

FSD oli kevään aikana mukana useilla tieteellisillä päivillä ja seminaareissa. Lisäksi kiersimme eri yliopistojen laitoksilla kertomassa arkiston toiminnasta ja palveluista. Tietoarkistoon oli mahdollista tutustua myös maaliskuun avointen ovien päivässä. Vierailujen yhteydessä kartoitettiin alustavasti aineistoja, joita tutkijat voisivat luovuttaa arkistoitavaksi tietoarkistoon; muutamia aineistoja onkin jo luovutettu ja useita luvattu. Tulevana syksynä toimintamme ja palvelujemme esittelyt sekä aineistojen kartoitus jatkuvat vierailuilla vielä muutamille yliopistojen laitoksille sekä sektoritutkimuslaitoksiin.

Lisätietoja: Maria Forsman

Sivun alkuun

O CESSDAn seminaari Tampereella syyskuussa

Eurooppalaisten tietoarkistojen yhteistyöjärjestön CESSDAn jäsenarkistojen työntekijöiden asiantuntijaseminaari pidetään 31.8.-2.9.2000 Tampereella. Järjestelyistä vastaavat FSD ja Viron tietoarkisto ESSDA. Seminaarin teemoina ovat DDI (Data Documentation Initiative) ja sen hyödyntäminen sekä tietoturvallisuus.

Lisätietoja: Sami Borg (FSD) ja Rein Murakas (ESSDA)

Sivun alkuun

O Aineistoluettelo painettuna syksyllä

FSD:n aineistoluettelosta julkaistaan syksyllä ensimmäinen painettu versio. Myös FSDneWWWs 3/2000 ilmestyy syksyllä sekä verkossa että painettuna.

Lisätietoja: Maria Forsman

Sivun alkuun | Tietosuoja