FSD - EtusivuFSD neWWWs
OOO


 

Etusivulle

Numero 2/2001

Lyhyesti

O Sosiaalitieteiden tietovarannolle jatkorahoitusta

Sosiaalitieteiden valtakunnallinen tietovarantohanke on saanut opetusministeriöltä jatkorahoitusta vuodelle 2001. Hanke aloitettiin opetusministeriön tukemana vuonna 2000. Tukea saatiin tietoyhteiskuntaohjelmaan liittyvistä määrärahoista, jotka on tarkoitettu erityisesti tieteellisten kirjastojen, arkistojen ja tutkimuksen tietohuollon kehittämiseksi.

Sosiaalitieteiden tietovarantoa on laadittu Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa syksystä 2000 saakka. Aluksi lähdettiin kartoittamaan sosiologisen tutkimuksen kannalta keskeisiä verkossa olevia tiedonlähteitä, mutta nyt sisältö on laajentunut muihinkin sosiaalitieteisiin. Tietovarantoa on koonnut YTL Jukka Partanen. Tietovarantohankkeesta enemmän lehtemme numerossa FSDnewws 1/2001.

Sivun alkuun

O Monikielinen tesaurus tulossa

Eurooppalaisten tietoarkistojen yhteisessä LIMBER-hankkeessa (Language Independent Metadata Browsing of European Resources) on kevään 2001 aikana kehitetty monikielistä ELSST -tesaurusta (European Language Social Science Thesaurus), jota myös Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa on kommentoitu ja vertailtu Yleiseen suomalaiseen asiasanastoon. Monikielisen tesauruksen tarkoituksena on tehdä tutkijoiden tiedonhaku kansainvälisistä tietokannoista nykyistä helpommaksi.

Monikielisessä tesauruksessa on monia ongelmia ratkaistavana. Muun muassa eri maiden väliset yhteiskunnalliset ja kulttuuriset erot vaikuttavat kielen ja sanastojen muodostumiseen. FSD:n asiasanastohankkeessa suunnittelijana toiminut Susanna Keränen on aloittanut Åbo Akademin informaatiotutkimuksen laitoksella Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa "Cultural and linguistic differences in digital storage and retrieval of information" näihin ongelmiin liittyvän tutkimustyön. Tutkimuksessa analysoidaan mm. tietoarkistojen tietokantoja ja sisällönkuvailussa käytettyä sanastoa. Lisätiedot: Maria Forsman.

Sivun alkuun

O Tietolipasto

Tietolipastoon kootaan FSD:ssä tehtyjä, tietoarkistotoiminnan eri osa-alueisiin liittyviä sivustoja. Se on suunnattu erityisesti kirjasto- ja tietopalvelualalla toimiville. Tällä hetkellä tietolipastosta löytyvät Tesaurussivut ja DDI-sivut eli tietoa tutkimusaineistojen dokumentoinnista.

Sivun alkuun

O Seppo Pöntinen jatkaa FSD:n neuvottelukunnan puheenjohtajana

Tampereen yliopiston hallitus asetti kokouksessan 8.6. tietoarkistolle uuden valtakunnallisen neuvottelukunnan. Neuvottelukunnan puheenjohtajana jatkaa professori Seppo Pöntinen Turun yliopistosta. Neuvottelukunnan tehtävänä on osallistua FSD:n strategiasuunnitteluun, tehdä yhteiskuntatieteellistä tietoarkistointia koskevia aloitteita ja edistää yhteistyötä tietoarkiston ja sen käyttäjien kesken. Neuvottelukunnan toimikausi on kolme vuotta, ja sen jäsenet valitaan siten, että yhteiskuntatieteiden eri tutkimusalat ja opiskelijat tulevat edustetuiksi. Toimikaudella 1.8.2001-31.7.2004 neuvottelukunnan kokoonpano on seuraava:

Jäsen Varajäsen  
professori Seppo Pöntinen (pj) professori Katja Forssén Turun yliopisto
ylikirjastonhoitaja Mirja Iivonen tutkija Kai Halttunen TAYK
professori Riitta Hjerppe professori Tapani Valkonen Helsingin yliopisto
professori Marja Järvelä professori Pekka Korhonen Jyväskylän yliopisto
professori Juha Hämäläinen professori Vuokko Niiranen Kuopion yliopisto
ma. professori Terttu Kortelainen lehtori Vesa Suominen Oulun yliopisto
professori Ari Salminen professori Pirkko Vartiainen Vaasan yliopisto
professor Mariam Ginman pol.doktor Kimmo Grönlund Åbo Akademi
tiedesihteeri Maija-Liisa Toikka erityisavustaja Jarmo Laine Suomen Akatemia
yksikön johtaja Markku Mäenpää projektipääll. Maija-Liisa Tuomi Arkistolaitos
tutkimusprofessori Salme Ahlström tutkimuspäällikkö Marko Elovainio STAKES
ylitarkastaja Sirkka-Liisa Hörkkö erikoistutkija Markku Suvanen Opetusministeriö
tutkimuspäällikkö Eero Tanskanen hallintopäällikkö Anna-Leena Reinikainen Tilastokeskus
johtaja Sami Borg   FSD
Kimmo Kangas Jani-Petri Laamanen ylioppilaskunta


Sivun alkuun

O Syksyn lehden teemana tutkimusetiikka ja lainsäädäntö

Tiedotuslehtemme ilmestyy seuraavan kerran painettuna erikoisnumerona marraskuussa. Lehden teemana tulee olemaan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen teon etiikka, erityisesti tutkimusaineistojen keräämiseen, tallentamiseen ja säilyttämiseen liittyvät asiat ja niitä säätelevät lait.

Sivun alkuun | Tietosuoja