FSD - EtusivuFSD neWWWs
OOO


 

Etusivulle

Numero 8 (2/2002)

Artikkelit

O Kimmo Grönlund:
Tietoarkisto tarjoaa mahdollisuuksia
vertailevaan sosiaalitutkimukseen

Huhtikuun alussa tietoarkistossa määräaikaisena erikoistutkijana aloittanut VTT Kimmo Grönlund pitää tietoarkistotyötä kansallisesti ja kansainvälisesti tärkeänä. Grönlund tutkii tietoarkistoon arkistoitujen aineistojen käyttömahdollisuuksia. Lue lisää.

O Uusinta tietoa suomalaisten
sosiaalisista verkostoista

ISSP 2001: sosiaaliset verkostot -kyselytutkimuksen Suomen aineisto on saatavana tietoarkiston kautta tutkimus- ja opetuskäyttöön. Tutkimuksessa selvitettiin monin tavoin sukulaisuuteen ja ystävyyteen perustuvien verkostojen merkitystä avun antamisessa ja saamisessa. Lue lisää.

O People on War - kokemuksia sodasta

Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC:n) käynnistämässä tutkimusprojektissa "People on War" haastateltiin yli 20 000 henkilöä, joilla on omakohtaista kokemusta sodasta. Haastateltujen joukossa on sekä siviilejä että sotilaita. Lue lisää.

O Varmuuskopiointi ja migraatio turvaavat aineistojen käytettävyyden

Jotta tietoarkisto voisi toteuttaa perustehtäväänsä, yhteiskuntatieteellisten aineistojen arkistointia ja luovuttamista uudiskäyttöön, sen on ylläpidettävä aineistojen tieteellistä ja teknistä käytettävyyttä pitkäjänteisesti. Lue lisää.

Sivun alkuun | Tietosuoja