FSD Bulletin

Numero 18 (3/2005)
25.11.2005

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Lyhyesti

» Kvalitatiivisten aineistojen jatkokäyttö puhutti Grenoblessa
» MTS-syystutkimus 2005 kertoo suomalaisten mielipiteet ulkopolitiikasta
» World Values Surveyn Suomen vuoden 2005 data kerätty
» ESS:n toisen aallon Suomen aineisto saatavana tietoarkistosta joulukuussa

Kvalitatiivisten aineistojen jatkokäyttö puhutti Grenoblessa

Grenoblen yliopisto järjesti marraskuun alussa kansainvälisen symposiumin kvalitatiivisten aineistojen jatkokäytöstä ja arkistoinnista. Secondary Analysis in Qualitative Research. Utopia and Perspectives kokosi yhteen tutkijoita useista Euroopan maista. Suomesta symposiumiin oli kutsuttu tietoarkiston arkistonhoitaja Arja Kuula, jonka esitelmä käsitteli kvalitatiivisten tutkimusaineistojen arkistointiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Symposiumin esitelmät on tarkoitus julkaista myöhemmin kirjana.

MTS-syystutkimus 2005 kertoo suomalaisten mielipiteet ulkopolitiikasta

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan tuore tutkimus Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta. Tiedotteita ja katsauksia marraskuu 2005 valottaa suomalaisten suhtautumista muuan muassa EU:n sotilaalliseen puuttumiseen ja NATO-jäsenyyteen. Tutkimuksessa käytetty data, jonka Taloustutkimus keräsi syyskuussa 2005, on arkistoitu tietoarkistoon nimellä FSD2114 MTS-syystutkimus 2005. Tietoarkistosta ovat saatavilla myös aikaisemmat MTS-tutkimusaineistot aina vuodesta 1992 alkaen. Niitä voi tilata opetus- ja tutkimuskäyttöön tietoarkiston normaalin tilauskäytännön mukaisesti.

World Values Surveyn Suomen vuoden 2005 data kerätty

Suomen Gallup, Kirkon tutkimuskeskus ja Kela keräsivät syksyllä Suomen viidennen aallon World Values Survey -aineiston. Suomenkielinen datatiedosto tulee saataville tietoarkistosta joulukuussa.

ESS:n toisen aallon Suomen aineisto saatavana tietoarkistosta joulukuussa

Norjan tietoarkisto julkaisi syyskuussa European Social Surveyn, ESS:n, toisen aallon kansainvälisen aineiston ESS-verkkosivuillaan. Suomen aineisto arkistoidaan tietoarkistoon suomenkielisenä versiona joulukuun aikana.