FSD Bulletin

Numero 21 (1/2007)
13.3.2007

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Lyhyesti

» Tutkimusetiikkasivusto uudistettu
» Hae ICPSR:n kesäkursseille!
» Puolueiden eduskuntavaaliohjelmat Vaalimaatti 2007:ssa
» Eurooppalaiset tietoarkistot mukana ESFRIn tiekartassa
» DDI 3.0 julkisessa koodikatselmuksessa
» IASSIST 2007 -konferenssi toukokuussa Montrealissa
» Mari Kleemola jatkaa IASSISTin Euroopan sihteerinä

Tutkimusetiikkasivusto uudistettu

Tietoarkiston tutkimusetiikkaa käsittelevät sivut on uusittu. Sivuilla kerrotaan muun muassa, miten lait säätelevät tunnisteellisten tutkimusaineistojen keruuta ja säilyttämistä ja miten tutkittavia pitää informoida. Lisäksi sivuilla on runsaasti linkkejä yliopistojen, tieteellisten seurojen ja tutkimusrahoittajien tutkimusetiikkasivuille.

Hae ICPSR:n kesäkursseille!

Tänäkin vuonna ICPSR:n kesäkursseilla perehdytään teoreettisesti ja käytännöllisesti kvantitatiiviseen tutkimukseen. Kurssit pidetään Ann Arborissa Michiganissa kahtena neljän viikon jaksona: ensimmäinen jakso on 25.6.-20.7.2007 ja toinen jakso 23.7.-17.8.2007. Kurssit sopivat hyvin opinnoissaan jo edistyneille tai jatko-opiskelijoille. Viimeinen hakupäivä on perjantai 27.4.2007. FSD on varautunut avustamaan hakijoita kurssimaksuissa. Lisätietoja.

Puolueiden eduskuntavaaliohjelmat Vaalimaatti 2007:ssa

Tietoarkiston "vaalikoneeseen", Vaalimaatti 2007 -palveluun, on jälleen koottu eduskuntavaaleihin valmistautuvien puolueiden ajankohtaiset vaali- ja periaateohjelmat. Mukana on kaikilta puolueilta periaatetason ohjelma sekä kaikki näihin vaaleihin julkaistut vaaliohjelmat. Palvelu on kaksikielinen ja sekä Vaalimaatin tietokannassa että linkkisivulla esitetään puolueilta myös ruotsinkielinen ohjelma, jos sellainen on ollut saatavissa. Tietokannassa oleviin ohjelmiin voi kohdistaa sanahakuja ja haun voi rajata koskemaan vain tiettyjä puolueita. Aiemmasta poiketen hakutilastot julkistetaan tällä kertaa vasta vaalien jälkeen. Tämä johtuu palvelun ohjelmistoalustan täydellisestä uudistuksesta. Tulevaisuudessa myös tilastointi kehittyy.

Eurooppalaiset tietoarkistot mukana ESFRIn tiekartassa

Euroopan yhteisiä tutkimusinfrastruktuureita käsittelevä strategiafoorumi, European Strategy Forum Research Infrastructures (ESFRI), julkisti ensimmäisen Euroopan tutkimusinfrastruktuurien tiekartan lokakuussa 2006. Tiekarttaan on koottu 35 eri vaiheessa olevaa, tieteen ja innovoinnin kannalta tärkeää infrastruktuurihanketta seitsemältä eri tutkimusalalta. Tietoarkistojen eurooppalainen kattojärjestö CESSDA ylsi ESFRIn tunnistamien keskeisten prosessien joukkoon. Näin ollen CESSDAlla on mahdollisuus saada kohdennettua rahoitusta EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelmasta vuosina 2007 - 2013. Yhteiskuntatieteellisellä tietoarkistolla on aktiivinen rooli CESSDAn kuluvana keväänä tehtävässä hankehakemuksessa.

DDI 3.0 julkisessa koodikatselmuksessa

Tutkimusaineistojen kuvailuformaatin DDI:n uuden version julkinen arviointijakso alkoi helmikuussa. Kahden kuukauden arvioinnin aikana formaattia testataan laajasti. DDI3.0 tarjoaa ratkaisuja sekä monimutkaisten aineistojen dokumentointiin ja pitkäaikaissäilytykseen että tutkimusaineistojen koko elinkaaren hallintaan.

IASSIST 2007 -konferenssi toukokuussa Montrealissa

Tietoarkistoalan asiantuntijat kokoontuvat tänä vuonna Montrealiin IASSIST2007-konferenssiin teemalla Building Global Knowledge Communities with Open Data. Konferenssissa keskitytään muun muassa tutkimusaineistojen arkistointiin, aineistojen avoimeen saatavuuteen ja tilastolliseen lukutaitoon.

Mari Kleemola jatkaa IASSISTin Euroopan sihteerinä

Tietoarkistoalan ammatillisen järjestön, IASSISTin, luottamushenkilövaali käytiin helmikuussa. Järjestön puheenjohtaksi valittiin Melanie Wright UKDA:sta. Tietoarkiston tietopalvelupäällikkö Mari Kleemola jatkaa hallituksessa Euroopan sihteerinä. Kaksivuotinen toimikausi alkaa toukokuisen IASSIST-konferenssin jälkeen.