FSD Bulletin

Numero 29 (1/2010)
11.3.2010

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Lyhyesti

» Tietoarkiston Facebook-sivulla jo yli 70 fania
» Eurostat selittää tilastoja
» Tasa-arvotiedon keskus Minnan tehtäviä avoinna
» Työ- ja elinkeinoministeriön aineistoja tietoarkistosta
» Tietoarkiston strategia tähtää aineistojen avoimuuteen Suomessa ja Euroopassa
» Hae ICPSR:n kesäkursseille!
» Tekijä paremmin esiin – aineistojen viittausohje muuttui

Tietoarkiston Facebook-sivulla jo lähes 90 fania

Tietoarkisto avasi oman Facebook-sivun helmikuussa. Sivun faneiksi on ilmoittautunut lähes 90 Facebookin käyttäjää. Tavoitteena on monipuolistaa tietoarkiston viestintää ja lisätä näkyvyyttä. Sivulla julkaistaan paitsi tietoarkiston verkkosivujen tiedotteet, myös muuta materiaalia, kuten kuvia, linkkejä ajankohtaisiin tapahtumiin ja verkkojulkaisuihin. Sivu on avoin myös fanien tietoarkistoaiheisille julkaisuille. Liity sinäkin tietoarkiston faniksi Facebookissa. Sivun nähdäkseen pitää kirjautua palveluun.

Lisätietoa:
» Tietoarkisto Facebookissa

Eurostat selittää tilastoja

Eurostatin Statistics Explained -sivusto pyrkii esittämään kaikki mahdolliset tilastolliset aiheet helposti ymmärrettävällä tavalla. Sivuston esittelytekstin mukaan sen yli 700 artikkelia muodostavat eurooppalaisten tilastojen tietosanakirjan, jota täydentää tilastollinen sanasto-osio. Sanastossa annetaan selitys artikkeleissa esiintyville termeille.

Lisätietoa:
» Statistics Explained

Tasa-arvotiedon keskus Minnan tehtäviä avoinna

Tasa-arvotiedon keskus Minna on valtakunnallinen yksikkö, joka kokoaa ja välittää tietoa sukupuolten tasa-arvosta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta. Se toimii osana Yhteiskuntatieteellistä tietoarkistoa Tampereen yliopistossa. Yksivuotisen käynnistyshankkeen päättyessä tietoarkisto hakee nyt tasa-arvotiedon keskukseen tietopalvelupäällikköä ja tietopalveluasiantuntijaa määräajaksi vuoden 2012 loppuun saakka.

Lisätietoa:
» Tiedote avoimista tehtävistä
» Hakuilmoitus: tietopalvelupäällikkö
» Hakuilmoitus: tietopalveluasiantuntija

Työ- ja elinkeinoministeriön aineistoja tietoarkistosta

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto sai viime vuonna arkistoitavakseen kaksi työ- ja elinkeinoministeriön tutkimus- ja ennakointiryhmän tutkimusaineistoa: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineiston 2008 ja Työvoimatoimistojen kokonaisaineiston 2002–2008. Yhteistyöllä tietoarkiston kanssa ministeriö tavoittelee aineistoille mahdollisimman laajaa tutkimus- ja opetuskäyttöä.

Lisätietoa:
» Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 aineistoluettelossa
» Työvoimatoimistojen kokonaisaineisto 2002–2008 aineistoluettelossa

Tietoarkiston strategia tähtää aineistojen avoimuuteen Suomessa ja Euroopassa

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston kolmivuotisstrategia 2010–2012 tavoittelee tutkimusdatan avoimuutta lisääntyvän eurooppalaisen ja kotimaisen yhteistyön avulla. Alkaneen strategiakauden keskeisiä tavoitteita ovat:

  • kansainvälisen yhteistyön syventäminen
  • tutkimusaineistojen saatavuuden helpottaminen
  • tietopalvelutoiminnan monipuolistaminen ja
  • tietoarkistotoiminnan rahoituspohjan laajentaminen.

Lisätietoa:
» Strategia 2010–2012 verkossa (pdf)

Hae ICPSR:n kesäkursseille!

Haku Yhdysvalloissa Ann Arborissa järjestettäville ICPSR:n kesäkursseille on avoinna. Kurssit on tarkoitettu teoreettiseen ja käytännölliseen kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien opiskeluun edistyneille perustutkinto-opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille. Kurssit pidetään kahtena neljän viikon jaksona: 21.6.–16.7. ja 19.7.–13.8. Tarkat tiedot kursseista ja lyhyemmistä muutaman päivän mittaisista työpajoista on julkaistu ICPSR:n verkkosivuilla vuoden 2010 kesäkurssiesitteessä.

Lisätietoa:
» Kesäkurssiesite ICPSR:n verkkosivuilla
» Tietoa ICPSR:n kesäkursseista suomeksi
» tietoarkiston kesäkurssiyhdyshenkilö, tietopalvelupäällikkö Mari Kleemola

Tekijä paremmin esiin – aineistojen viittausohje muuttui

Tietoarkisto on muuttanut arkistoitujen aineistojen viittausohjetta. Tarkoituksena on tuoda aineistojen tekijät aiempaa paremmin esiin. Uudistuksella on pyritty myös yksinkertaistamaan viittaustietoja. Aiemmin jatkokäyttöön toimitettujen aineistojen mukana annettu malliviittaustieto poikkeaa nykyisestä käytännöstä. Uuden malliviittauksen voi kopioida aineistokuvailusta tieteellisen julkaisun lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun tai tieteenalan käytäntöjen mukaisesti.

Aineistoihin viittaamisesta on julkaistu ohjesivu, joka sisältää esimerkkejä viittaamisesta tutkimusaineistoihin ja aineiston osiin kirjallisuusluettelossa, tekstissä ja taulukoissa ja kuvioissa. Jokaisen aineistokuvailun yhteydessä on linkki Aineistoon viittaaminen -ohjeeseen.

Lisätietoa:
» Aineistoon viittaaminen