Pohtiva

Lisätietoja - Ohjeet


Ohjelmatyypit

POHTIVAssa kukin ohjelma on sijoitettu yhteen neljästä mahdollisesta ohjelmaluokasta. Nämä muodostavat ohjelmatyypit:

  • yleisohjelma: puolueen julkaisema perusdokumentti puolueen tavoitteista ja aatteellisista lähtökohdista. Tämän luokan ohjelmat tunnetaan usein myös nimillä periaateohjelma, puolueohjelma, puolueen tavoitteet (joskus myös tavoiteohjelma) tai pelkästään puolueen ohjelma.
  • vaaliohjelma: puolueen julkaisema erityisohjelma nimettyä valtakunnallista vaalia varten. Käytännössä kyse on eduskunta-, europarlamentti-, kunta- ja seurakuntavaaliohjelmista.
  • tavoiteohjelma: puolueen julkaisema ohjelma, joka kuvaa sen lyhyen tai keskipitkän ajan konkreettiset tavoitteet (esim. vaalikauden tai vuosikymmenen ajalle) mutta ei ole luonteeltaan puolueen periaatteellinen ohjelma.
  • erityisohjelma: puolueen julkaisema ohjelma, joka ottaa kantaa johonkin rajattuun asiakokonaisuuteen tai yhteiskunnalliseen kysymykseen. Esimerkkejä erityisohjelmista ovat mm. kulttuuripoliittiset ja liikennepoliittiset ohjelmat sekä tasa-arvo- tai ympäristöohjelmat.
  • muu ohjelma: tähän luokkaa kuuluvat ohjelmalliset tekstit, jotka eivät sovi edellä mainittuihin tyyppeihin. Näitä voivat esimerkiksi olla ohjelmaluonteiset puoluekokousten tai puoluevaltuustojen kannanotot, vaalien yhteydessä julkaistut vaaliohjelmaa tukevat tekstit tai jotkin historialliset tekstit.
Jako on kohtuullisen karkea, eikä aina aivan ongelmatonkaan. Jaottelu kuitenkin erottelee riittävän tarkasti luonteeltaan erilaiset ohjelmat toisistaan, jotta sitä voi käyttää rajausehtona.

Näytettävien ohjelmien rajaaminen ja ohjelmalistan selaaminen

Puolueet on ryhmitelty neljään luokkaan sen mukaan, onko puolue toiminnassa (eli rekisteröitynä puoluerekisteriin) ja onko puolueella koko toimintansa aikana ollut kansanedustajia. Oletusasetuksena näytetään kaikki rekisteröityneet puolueet. Rajauksia voi tehdä myös ohjelmatyypin, ohjelman kielen ja ohjelman julkaisuvuoden mukaan.

Ohjelmalistassa saat listauksen tietyn puolueen ohjelmista klikkaamalla puolueen nimeä.

Hakuehdot täyttävät ohjelmat voi lajitella halutun kentän mukaan. Kolmio (▲ ja ▼) osoittaa lajittelusarakkeen ja lajittelusuunnan. Voit vaihtaa saraketta klikkaamalla sarakkeen otsikkoa. Toinen klikkaus vaihtaa lajittelusuuntaa.

Haku

Hakusanat

Haun avulla voit hakea puolueohjelmista haluamiasi sanoja sisältäviä dokumentteja.

Haku ei tee eroa isojen ja pienien kirjainten välillä.

NATO
Haetaan sanalla "NATO". Tulosjoukko on sama kuin haettaessa sanalla "nato".
nAtO
Haetaan sanalla "nAtO". Tulosjoukko on sama kuin haettaessa sanalla "nato".

Hakusanat katkaistaan *-merkillä. Tämä auttaa mm. eri taivutusmuotojen löytämisessä.

itämeri*
Haku löytää mm. taivutusmuodot "itämeri" ja "itämerien" mutta ei muotoa "itämeren".
itämer*
Haku löytää mm. taivutusmuodot "itämeri", "itämerien", "itämerestä" ja "itämeren".

Hakusanoja voi antaa useampia. Tällöin tuloksena saadaan kaikki dokumentit, joissa esiintyy jokin hakusanoista.

itämer* suojelu
Haku löytää dokumentit, joissa esiintyy sana "itämer" (muista katkaisun vaikutus!) tai sana "suojelu" tai molemmat.

Haun voi suorittaa myös fraasilla. Tällöin tuloksena on dokumentteja, jossa fraasi esiintyy sellaisenaan. Fraasi täytyy ympäröidä lainausmerkeillä

"Itämeren suojelu"
Haku löytää dokumentit, joissa esiintyy täsmällisessä muodossa sanayhdistelmä "itämeren suojelu".

Tietyn sanan voi pakottaa esiintymään löydetyissä dokumenteissa lisäämällä sen eteen merkin "+".

+itämer* +suojelu
Haku löytää dokumentit, joissa esiintyy sekä sana "itämer" että sana "suojelu".

Tietyn sanan voi pakottaa olemaan esiintymättä löydetyissä dokumenteissa lisäämällä sen eteen merkin "-".

+itämer* -suojelu
Haku löytää dokumentit, joissa esiintyy sana "itämer" mutta ei sanaa "suojelu".

Hakulauseke (siis teksti, joka on syötetty hakukenttään) voi olla korkeintaan 1024 merkkiä pitkä.

Hakutulokset lajitellaan POHTIVAn käyttämän hakumoottorin antaman relevanssin mukaan. Kaikki dokumentissa esiintyvät sanat on indeksoitu samalla painolla. Voit lukea lisää Pohtivan käyttämän Solr-hakumoottorin sivuilta.

Haun rajaaminen

Hakua voi rajata ohjelman julkaisuvuoden, tyypin ja kielen mukaan. Hakua voi myös rajata puolueiden avulla puolueen aseman ja nimen mukaan. Puolueet on jaoteltu neljään eri kategoriaan: eduskuntapuolueet, muut rekisteröityneet puolueet, toimintansa lopettaneet, joskus eduskunnassa olleet puolueet ja muut toimintansa lopettaneet puolueet. Klikkaamalla puoluekategoriaa voi hakua tarkentaa yksittäisen puolueiden tasolle. HUOM! Puoluekategorian tulee olla valittuna, jotta valittujen puolueiden ohjelmat tulevat näkyviin.

Rajausehdot ovat absoluuttisia, jos esimerkiksi ruotsi ei ole valittuna "Valitse kielet"-ehdosta ei hakutuloksiin tule lainkaan ruotsinkielisiä ohjelmia. Halutessasi voi palauttaa oletusrajaukset painamalla "Palauta oletusrajaukset"- nappia.