Pohtiva

LisätietojaMikä Pohtiva on?

POHTIVA on tietovaranto, johon on koottu suomalaisten puolueiden voimassa olevia ja entisiä ohjelmia sekä muita keskeisiä poliittisia tekstejä.

Tietokantaan on tallennettu alkuperäisten dokumenttien tekstisisältö rakenteistettuna sanahakuja varten. Tietokannan tekstidokumentit poikkeavat ulkoasultaan alkuperäisistä julkaisuista, eivätkä ne sisällä kuvia, kuvioita, logoja tai ulkoasuun liittyviä elementtejä.

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa ensisijaisesti Tuomas J. Alaterä.

Tekijät

Poliittisten ohjelmien tietovarannon on toteuttanut Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Palvelun idea pohjautuu Tietoarkiston vuoden 2003 eduskuntavaaleja varten kehittämään Vaalimaatti-vaalikoneeseen sekä alun perin Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella kerättyyn ja digitoituun puolueohjelmien kokoelmaan. Merkittävä määrä ohjelmia tietovarantoon on saatu myös Turun yliopiston poliittisen historian laitoksen Eduskuntatutkimuksen keskuksen kokoelmista. Kokoelmaa on edelleen huomattavasti laajennettu Tietoarkistossa, erityisesti valtakunnallisten vaalien yhteydessä. Vuonna 2016 palvelun ulkoasu ja hakutoiminnallisuudet uudistettiin täydellisesti.

POHTIVAn yhtenä innoittajana on ollut Norjan tutkimusdatakeskuksen (NSD) Partiveven-palvelu (nykyisin Partidokumentarkivet). Oikeusministeriö rahoitti POHTIVAa osana hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaa.

Vaalimaatti-vaalikoneen kautta POHTIVAn kehitystyöhön ovat osallistuneet VTT Antti Pajala Vaalimaatti2003-työryhmässä ja PD Kimmo Grönlund kommentoimalla ja avustamalla Vaalimaatti2003 ja 2004 -palveluiden ruotsinnoksessa. YTT Eeva Aarnion aloitteesta ja avustuksella alkuperäinen Jyväskylän yliopiston kokoelma saatiin Tietoarkistoon. Alkuperäisen POHTIVAn toteutti seuraava työryhmä: johtaja, YTT Sami Borg, YTM Tuomas J. Alaterä (verkkosuunnittelu, kokoelmatyö), FM Matti Heinonen (tietotekniikka) ja FM Kalle Gustafsson (kokoelmatyö).

Vuoden 2016 tietojärjestelmäuudistus toteutettiin Tampereen yliopiston tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman projektityönä, jossa projektipäälliköinä toimivat Tero Haasiomäki ja Kati Liljeroos ja kehittäjinä Oskari Halttunen, Valtteri Kostiainen, Anne Maunu ja Ilmo Setälä. Tietoarkiston Heinonen ja Alaterä vastasivat projektin vaatimusmäärittelystä ja sisältökysymyksistä.

Tietovarannon alkuvaiheista voit lukea lisää seuraavista lähteistä:

Viittaustiedot

POHTIVAan tulee viitata normaalin tieteellisen käytännön mukaan. Lisäksi pyydämme lähettämään Tietoarkistolle tiedot niistä julkaisuista, joissa tietokantaa on hyödynnetty.

Malliviittaukset

Koko tietokanta

Puolueohjelmien tietokanta POHTIVA [verkkojulkaisu]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. <https://www.fsd.tuni.fi/pohtiva>. (Viitattu pp.kk.vvvv.)

Yksittäinen ohjelma

Suomalainen puolue: Suomalaisen puolueen ohjelma. Puolueohjelmien tietokanta POHTIVA [verkkojulkaisu]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. <https://www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SP/spohjelma1906>. (Viitattu 6.6.2016.)

Linkit

Sisarpalveluita
  • Partidokumentarkivet
    • Norjan yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston palvelu sisältää norjalaisten puolueiden tekstejä.
Tutkimusta