Puolueohjelmatietokanta-hanke

Puolueohjelmatietokantahanke pyrkii kokoamaan verkkoon kaikki suomalaisten poliittisten puolueiden laatimat periaate-, erityis- ja vaaliohjelmat vuodesta 1880 alkaen. Tietokannan ensimmäinen versio on tarkoitus julkistaa tammikuussa 2006. Alkuvaiheessa ajallinen ulottuvuus rajautuu vajaaseen kahteen viimeksi kuluneeseen vuosikymmeneen ja sisältö painottuu puolueiden periaatetasoisiin ohjelmateksteihin.

Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella on vuosikausia koottu poliittisten ohjelmatekstien kokoelmaa. Tämän, osin jo digitoidun, kokoelman saaminen tutkijoiden ja kansalaisten käyttöön on hankkeen keskeinen tavoite. Samalla kokoelmaa myös kasvatetaan edelleen. Tämänhetkisiä työvaiheita ovat ohjelmistokehitys sekä aineiston digitointi ja sen muu verkkojulkaisumuotoon saattaminen. Hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma tukee hanketta.

Lue hankkeesta lisää Tietoarkistolehden numerosta 18 (3/2005).

Hanketta edeltäneet pilottiprojektit: ks. Vaalimaatti 2004 ja 2003.

Norjan tietoarkiston NSD:n ylläpitämä Partiveven on vastaavan kaltainen tietokantapalvelu.

Työryhmä ja lisätietoja:

FSD
johtaja Sami Borg (yhteyshenkilö)
siviilipalvelusmies Kalle Gustafsson
tietoverkkoasiantuntija Tuomas J. Alaterä
atk-erikoistutkija Matti Heinonen

Ohjausryhmä
ilmoitetaan myöhemmin