Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/EKA/285

Eläkeläiset Kansan Asialla

Vaaliohjelma


  • Puolue: Eläkeläiset Kansan Asialla
  • Otsikko: Vaaliohjelma
  • Vuosi: 2003
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Eläkeläiset kansan asialla rp

Siinä on Järkeä

Tämä poliittisesti sitoutumaton eläkeläisten oma puolue kutsuu sinut yhteisrintamaamme

Eläkeläiset liikehtivät - tavoitteena oma kansanedustajaryhmä 2003

1. Puolueen tarkoituksena on koota yhteen eläkeläiset, työttömät, vammaiset, veteraanit, perheenäidit ja eri ammateissa toimivat lähiaikoina eläkkeelle siirtyvät matalapalkatut palkansaajat.

2. Tämä eläkeläisten oma puolue ELÄKELÄISET KANSAN ASIALLA kokee ettei turvallista tasa-arvoista täystyöllistä yhteiskuntaelämää enää maassamme saavuteta ilman eläkeläisten omia kansanedustajia koska puoluesidonnaiset eläkejärjestöt ovat osoittautuneet voimattomiksi hoitamaan eläkeläisten etuja ja puolueuskollisuus on näin kääntynyt eläkeläisäänestäjää vastaan.

3. Osallistumalla valtakunnalliseen, kunnalliseen ja kirkolliseen toimintaan puolue pyrkii edistämään eläkeläisten taloudellisia ja sosiaalisia etuja yhteistyössä muiden puolueiden kanssa asettamalla omia ehdokkaita kaikissa maamme vaalipiireissä.

4. Eläkeläisten on itse ryhdyttävä hoitamaan asioitaan ja sen takaa vain eläkeläisten oman puolueen EKA rp:n voimakas eduskuntaryhmä jonka tulee hankkia osanotto edustus myös kaikkiin eläkkeiden rahoitus- ja maksujärjestelmiin sekä niistä päättäviin elimiin.

5. Puolue haluaa muuttaa eläkkeiden laskentaperusteita ja indeksiseurantaa paremmin vastaamaan perusturvaan tarvittavien tulojen kehittymistä ja vaatii ilman eläkeiän korotusta VÄHIMMÄIS- eli JOKAISEN KANSALAISEN PERUSELÄKKEEKSI 60 VUOTIAANA 950 euroa/kk ynnä veteraanien rintamalisäksi 120 euroa/kk.
Kerätyt varat on inventoitava ja niiden hallinta poistettava yhtiöiltä yhdistämällä ne kolmeksi rahastoksi.

6. ELÄKELÄISEN ON SAATAVA ITSE VALITA jääkö hän 60 vuotiaana eläkkeelle vai päättääkö jatkaa työelämässä jolloin hänen tulisi saada työtulon verotuksessa 12% ale ja työnantaja vapautettaisiin tekijän palkan osalta oheiskustannuksista.

7. ELÄKELÄISET KANSAN ASIALLA tuntee puolueena suurta vastuuta Suomen luonnon ja luonnonvarojen säilymisestä. Jätteiden hyötykäyttöä ja kotimaista energiatuotantoa on lisättävä luonnonsuojelun näkökohdat huomioiden jotta jälkipolvemme saavat elää turvallisemmassa ja hyvin turvatussa ympäristössä.

8. Puolue pyrkii erityisesti tukemaan ja vahvistamaan kansanvaltaista yhteiskuntaelämää ja edistämään ja vaalimaan hyviä kansalaisominaisuuksia ja turvaamaan maan itsenäisyyden perustuslain oikeuksin ja velvoituksin.

9. ELÄKELÄISET KANSAN ASIALLA haluaa vähentää kansalaisiin kohdistuvaa holhousta, estää pienituloisten vähävaraisten kansalaisten elinehtojen kaventamisen ja erityisesti heidän verotuksensa ja maksujen noston kautta tapahtuvan piiloverotuksen kiristämisen.
ÄÄNESTÄJIEN VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIA LISÄTÄÄN järjestämällä tärkeistä asioista ohjeellisia kansanäänestyksiä.

10. Puolue halua kehittää opillista ja ammatillista koulutusta vastaamaan palvelu-, tuotanto- ja yhteiskuntaelämän kehityksen vaatimia tarpeita sekä ryhtymällä nuorison ammattikoulutuksessa maksamaan opintopalkkaa. Ammattiopintonsa keskeyttäneet tulisi ottaa työttömyysturvan piiriin vasta sen lukukauden päätyttyä jonka aikana he ovat opintonsa keskeyttäneet.

11. Puolue vaatii ettei verolakeja saisi säätää yksivuotisiksi tai takautuviksi eikä vuosittain uudistaa. Valtakunnallisen talouspolitiikan tulee toimia pitkäjänteisesti ja aiempia päätöksiä kunnioittaen.

12. ELÄKELÄISET KANSA ASIALLA vaatii puolueena pankkisalaisuuden kumoamista ja katsoo sen parhaiten auttavan talousrikollisuuden torjunnassa.

13. EKA rp kutsuu puolueita päättämään perustuslakituomioistuimen perustamisesta maamme kansalaisten oikeusturvaksi.

14. Puolue laatii myös tarvittaessa erityisalojen ohjelmia.