Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/EVY/289

Eläkkeensaajat ja Vihreä yhteisvastuu puolue

Eläkkeensaajien ja Vihreä Yhteisvastuu Puolueen Yleisohjelma


  • Puolue: Eläkkeensaajat ja Vihreä yhteisvastuu puolue
  • Otsikko: Eläkkeensaajien ja Vihreä Yhteisvastuu Puolueen Yleisohjelma
  • Vuosi: 1987
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

Eläkkeensaajien ja Vihreä Yhteisvastuu Puolue, EVY r.p.

Yleisohjelma hyväksytty Helsingissä 25.10.1987

1 EVY Puolueen tavoitteena on että yhteiskunnassamme saataisiin aikaan kaikkien ihmisten- ja ensisijaisesti pienituloisten, heikompien ja syrjäytettyjen vähemmistöryhmien elämän olosuhteisiin parannusta. Siksi toimimme seuraavien asioiden läpiviemiseksi:

2 Kansalaisille annettava mahdollisuus omatoimisuudella ja yritteliäisyydellä luoda työpaikkoja, ja nämä arvot otettava muutenkin uudelleen kunniaan. Yhteiskunnallinen kansalaisten holhous vähennettävä. 40 vuotta työelämässä palvelleiden sallittava halutessaan jättää paikka nuorille työttömille ja siirtyä eläkkeelle.

3 Verotus saatava oikeudenmukaiselle pohjalle, arvioverotus todisteiseksi.

4 Rehellisyys tehtävä mahdolliseksi politiikassakin. - Kansalaisille annettava mahdollisuus perustaa myös yhdistyksiä ja puolueita joiden luvattuja päämääriä ei saa muuttaa. Siis kaikille aatteellisille yhdistyksille jotka demokraattisesti ilman väkivaltaa toisia kohtaan toimivat, annettava vapaus toimia ja samat oikeudet kaikille.

5 Kansanvallalle annettava enemmän tilaa - joko johtajuus ja edustusvallan laadun parantamisena tai saattamalla vaikutukseltaan tärkeimmät päätökset kansanäänestyskysymyksiksi.

6 Kansan terveydenhoitoon enemmän huomiota. - Tuotantotoiminta uudelleen sijoitettava - siten että saastuttavat tuotannot on siirrettävä paikkoihin joista saasteita ei pääse, - ei vahingoittamaan ihmisten terveyttä, eikä estämään uusiutuvien luonnonvarojen kasvua.

7 Taloudelliset mahdollisuudet edelliseen saadaan kun talouselämää rasittava byrokratia poistetaan ja hukkatyötä aiheuttavat säännökset muutetaan yhteiskehitykseksi. Eli kuntien ja läänien rajat muotoillaan joustopohjaisiksi kaavoituksen ja asioinnin sujuvuuden mukaisesti.

8 EVY Puolue pyrkii - päämäärässään että Suomesta kehitetään demokratian esimerkkivaltio - siihen, että vaikka muualla maailmassa tieto muokataan kansalle hajoita ja hallitse sekoituskoneella, Suomessa tieto on annettava kansalle sekoittamattomana ja rehellisenä. Aloittaa voi vaikka siten, että rahan käyttöön liittyvät asiat käsitellään tiedotusvälineissä yksinomaan Suomen markkoina.

9 Niin kauan kunnes sotien uhka saadaan poistumaan on puolustusvoimat pidettävä vahvana, mutta vähintään yhtä vahvana on pidettävä ihmisoikeudet. Ei ketään saa tuomitsemisen tai rankaisemisen uhalla pakottaa käyttämään tai edes harjoittaa käyttämään aseita tappamiseen tai kiduttamiseen. Tarpeellinen maanpuolustus pystytään nykypäivänä hoitamaan tekniikkaa kehittämällä ja huomattavasti nykyistä halvemmalla.

10 Ulkopolitiikassa EVY pyrkii siihen että Suomi aloittaa rauhantyön rehelliseltä sekä käytännön mahdollisuuksien pohjalta. Yllätyssotien syttyminenhän voitaisiin estää kansanäänestysjärjestelyin. Samoin Suomen pitäisi toimia välittäjänä konfliktien poistossa pitäen ohjeena että ihmisoikeuksia ja ihmistenkeskeistä kanssakäymistä kehitetään siten että sotia aiheuttavat rajat poistetaan ja kanssakäyminen ja ihmiskunnan kehitys suoritetaan etnisten asuinalueiden ja kaikille ihmisille parhaiten sopivien talous- ja tuotanto alueiden piirejä muodostaen.

11 Maailmanlaajuisen rauhantyön ja tiedonvälityksen ensi askeleena voitaisiin kehittää kaikkien maiden kansalliset rahayksiköt suuruudeltaan yhtä suureksi.