Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/IP/889

Tasapainon puolesta - IPU

Itsenäisyyspuolueen ohjelma EU-vaaleissa 2009


  • Puolue: Tasapainon puolesta - IPU
  • Otsikko: Itsenäisyyspuolueen ohjelma EU-vaaleissa 2009
  • Vuosi: 2009
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Itsenäisyyspuolueen ohjelma EU-vaaleissa 2009

Erotaan EU:sta

Oman itsenäisen päätösvallan palauttaminen on välttämätöntä maamme tulevaisuuden ja hyvinvoinnin kannalta. Itsenäistyminen avaa suomalaisille todellisen toivon näköalan.

Vain pieni osa suomalaisista on saanut henkilökohtaista hyötyä EU:ssa mukanaolosta. Sen sijaan suurimmalle osalle suomalaisista unioniin kuuluminen on merkinnyt kasvavia vaikeuksia. Vähälukuisten EU:sta hyötyjien väitteet, että maallemme on ollut etua EU:hun liittymisestä, ovat valheelliset. Kun Suomi v. 1995 liitettiin perustuslakia rikkoen EU:hun, suomalaisille luvattiin, että Unioniin kuuluminen merkitsee maamme itsenäisyyden ja oman rahan säilymistä, työttömyyden poistumista ja ruoan hinnan alentumista. Kaikki lupaukset olivat valheellisia.

Vielä viime vuonnakin ruoka kallistui Suomessa 10 prosenttia eli enemmän kuin missään muussa EU-maassa. Juuri ennen EU-vaaleja ruoan halpenemisvalhetta yritetään peitellä elintarvikkeiden arvonlisäveroa alentamalla.

EU:n mukanaan tuoman uusliberalistisen talouden juuri tapahtunut romahtaminen on vienyt maamme ja kansamme entistä pahempaan ahdinkoon. Siitä selvitään vain palauttamalla oma itsenäinen päätösvalta.

EU-jäsenyys ei ole tuonut Suomelle mitään sellaista hyvää, mitä emme olisi saaneet EU:n ulkopuolella.

Itsenäisyyspuolue haluaa lisätä aitoa kansainvälistä yhteistyötä. Yhteistyötä voi tehdä vain sellainen maa, jolla on päätösvalta omista asioistaan.

Suomen on erottava EU:sta, jotta

1. Suomen valtiollisen itsenäisyys ja oma raha voidaan palauttaa.

2. Kansanvalta nostetaan sille kuuluvaan asemaan nykyisen suuryritysten ja suurten EU-maiden etuja ajavan harvainvallan tilalle.

3. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan alasajo sekä tuloerojen kasvu voidaan pysäyttää ja kaikkien suomalaisten hyvinvointi ja turvallisuus taata myös taloudellisesti huonoina aikoina

4. Terveeseen yrittäjyyteen perustuva markkinatalous voidaan pelastaa ja yhteiskuntaa tuhoava, köyhyyttä ja eriarvoisuutta aikaansaava keinottelukapitalismi torjua.

5. Työttömyys voidaan poistaa ja maamme kaikkien osien vaurautta ja hyvinvointia edistää omalla itsenäisellä alue- ja talouspolitiikalla, joka ei ole EU:hun kuuluville maille sallittua.

6. Kansainvälisen rikollisuuden torjumiseksi välttämätön, EU:n kieltämä rajavalvonta palautetaan maamme rajoille.

7. Oma suomalainen puhtaita ja terveellisiä elintarvikkeita tuottava maatalous ja elintarvikevalvonta voidaan säilyttää. Geenimanipuloitujen tuotteiden maahantuonti pitää estää.

8. EU:n romahduttama omavaraisuus voidaan nostaa ja ahdinkoon joutunut kotimarkkinateollisuus pelastaa. Itsenäiseen Suomeen ei tarvitsisi tuoda maitoa ja puutavaraa Ruotsista.

9. Päästään eroon EU:n jäsenmaksuista, jolloin miljardiluokkaa oleva rahasumma saadaan omaan käyttöön ja samalla nykyisin Brysseliin lähetettävät tullitulot jäävät Suomeen.

10. Nato-jäsenyys voidaan torjua ja maamme vapauttaa velvollisuudesta tukea EU:n Nato-mielistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Näin Suomesta saadaan jälleen puolueeton ja liittoutumaton maa, mikä toisin kuin sotilasliittoon kuuluminen mahdollistaa pysymisen tulevien sotien ulkopuolella.

11. Maamme kansainvälinen toimintavapaus voidaan palauttaa. Nyt maamme on kaikessa kansainvälisessä toiminnassaan sidottu EU:n suurimpien jäsenmaiden keskenään sopimiin kannanottoihin. Vain EU:sta irtautuneena itsenäisenä valtiona maamme voi luoda hyvät suhteet kaikkiin maihin sekä toimia välittäjänä ja sovittelijana kansainvälisissä yhteyksissä.

12. Voimme vaalia itsenäisenä maana suomalaisen kulttuurin perintöä ja kehittää itse haluamallamme tavalla omaa elinkeinoelämäämme.

13. Voimme EU:n määräyksistä vapaana suojella omaa ympäristöä, työllisyyttä ja taloutta sekä siirtyä kotimaisen uusiutuvan energian käyttöön.

14. Voimme pyrkiä rakentamaan tasapainoa ihmisen tarpeiden ja luonnon kestokyvyn välille.