Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KA/296

Köyhien asialla

Puolueen politiikka


 • Puolue: Köyhien asialla
 • Otsikko: Puolueen politiikka
 • Vuosi: 2007
 • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

Politiikka

Puolueen tarkoituksena on koota köyhien eläkeläisten, työttömien, nuorten ja muiden yhteiskunnan heikommassa asemassa olevien voimat yhteen paikallista ja valtakunnallista politiikkaa harjoittavaksi puolueeksi.

Puolueen kannat eri asioihin hyväksyy puolueen hallitus tai puoluekokous.

Puolue osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja julkaisee toiminnastaan ja tavoitteistaan tiedotteita. Tiedotteita voivat julkaista myös yksittäiset puolueen jäsenet.

Seuraavassa muutamia keskeisimpiä, eri kansanryhmiä koskevia tavoitteita:

Työttömyys

 • työttömän tulisi perusturvassaan joutua turvautumaan toimeentulotukeen vain poikkeustapauksissa
 • harkinnanvaraisuus puolison työttömyysturvassa poistettava silloin, kun toinen puolisoista työllistyy
 • asumistukea tarkistetaan nyt pitkäaikaistyöttömän työllistyessä vasta kolmen kuukauden kuluttua, jos asumistuen tarkistus ei muuten osu ao. ajankohtaan tai asumistukea ei muuten ole tarvetta tarkistaa. Monimutkaista asumistukijärjestelmää on yksinkertaistettava siten, ettei työtön työllistyessään joudu taloudelliseen ahdinkoon ennen kuin talous muuten on tasapainossa
 • tilapäistöiden tekeminen on tehtävä mahdolliseksi ilman, että se vaikuttaa taloudelliseen tilanteeseen negatiivisesti
 • muitakin kannustinloukkuja purettava lainsäädännöllisin keinoin

Opiskelijat

 • opiskelijoiden toimeentulo turvattava vanhempien varallisuudesta riippumatta
 • opintotukia tarkistettava vähintään samalle reaalitasolle, kuin ne olivat kymmenen vuotta sitten

Eläkeläiset

 • kansaneläkkeen perusosan leikkaus hyvitettävä pikimmiten
 • taitettu indeksi on epäoikeudenmukainen ja se on korjattava
 • omaishoitajille tulisi kertyä eläkettä kotona tehtävästä työstä. Samoin omaishoidon tukea tulisi korottaa

Yrittäjät

 • yrittäjän puolison luokitteleminen yrittäjäksi riippumatta siitä, työskenteleekö yrityksessä, ei ole kohtuullista
 • myös yrittäjän on voitava turvautua vaivatta sosiaaliturvaan liiketoiminnan keskeytyessä tai sen loppuessa kokonaan
 • starttirahaa voitava hakea myös silloin, kun on maksuhäiriömerkintä
 • velkajärjestelyä yksinkertaistettava

Yleistä

 • alle 1000 euron tulot verottomiksi
 • kunnallisia terveydenhoitopalveluja tulisi kehittää ja esim. sairaanhoitajien palkkoja tulisi nostaa tuntuvasti
 • pätkätyöläisen oikeusturvaa pitäisi parantaa esimerkiksi yleissitovin työehtosopimuksin
 • ruuan arvonlisäveroa tulisi laskea riittävästi
 • luotava toimiva ja nopea järjestelmä alv:n palauttamiseksi vähävaraisille kuitteja vastaan. Järjestelmä helpottaisi esim. polttoainekuluissa harvaanasuttujen ja huonoin liikenneyhteyksin varustettujen seutujen ihmisiä jokapäiväisten asioiden hoidossa

Moraaliset asiat

 • työpaikoille ja kouluihin luotava selkeä ohjeistus kiusaamisen estämiseksi
 • kokemus ja osaaminen nostettava arvoonsa työmarkkinoilla nuoruuden yksisilmäisen suosimisen sijaan
 • työ pyrittävä pitämään kotimaassa
 • valtion taloutta hoidettava niin, että talouskasvun lisääntyessä (mediaanitulon kasvaessa) köyhyys ei saa kasvaa
 • luonnon ja ympäristön hyvinvointia on vaalittava