Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KA/297

Köyhien asialla

Puolueen tavoitteita


 • Puolue: Köyhien asialla
 • Otsikko: Puolueen tavoitteita
 • Vuosi: None
 • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

Puolueen tavoitteita

Yhteiskunta on jakautumassa yhä enenevässä määrin luokkiin heikompiosaisia syrjivän päätöksenteon johdosta. Köyhien Asialla haluaa estää jakautumista ja edistää inhimillisyyttä yhteiskunnassa. Ahneus ja oman edun loputon saalistus on estettävä. Inhimillisyyden edistäminen on jokaisen aloitettava itsestään. Yhteiskunnassa, jossa kuilu kansalaisten varallisuuden ja kohtelun suhteen on suuri, ei lopulta ole kenenkään hyvä asua.

 • Kansanedustajamäärään perustuva puoluetuki on poistettava. Tällä hetkellä eduskuntapuolueet saavat kansalaisten verorahoista puoluetukena n.100 000 euroa jokaista kansanedustajaa kohti vuodessa. Puolueet joilla ei vielä ole kansanedustajaa, eivät saa senttiäkään eivätkä näinollen pysty kampanjoimaan, vaikka ohjelma olisi hyvä. Tämä ei ole demokratiaa. Kaikille puolueille on taattava samat mahdollisuudet toimia ja annettava verorahoista yhtä suuri tuki. Tuki tulisi olla kohtuullinen eli n. 100 000 euroa/puolue/vuosi. Kansanedustajathan tietenkin saavat palkkansa ihan erikseen tuista riippumatta.
 • Poliittiset päätökset on tehtävä tasa-arvoisesti kansalaisten varallisuudesta riippumatta.
 • Kansanedustajien oman palkkansa korottaminen kesken kauden on tuomittavaa. Sitä vastoin vastuullista ja raskasta työtä tekevien, esim. sairaanhoitajien palkkoja tulisi nostaa tuntuvasti. Täten turvattaisiin vanhusten ja sairaiden inhimillinen hoito.
 • Pätkätyö tuo henkistä epävarmuutta ja vaikuttaa kansantalouteen negatiivisesti.
 • Alle 1000 euron kuukausituloista ei pidä periä veroja.
 • Verojen kiertäminen vakuutusrahastojen yms. kautta kiellettävä.
 • Ikärasismi on poistettava työmarkkinoilta ja kokemus on nostettava arvoonsa.
 • Työpaikoille ja kouluihin luotava selkeä ohjeistus kiusaamisen estämiseksi.
 • Työ pyrittävä pitämään kotimaassa.
 • Opiskelijoiden toimeentulo turvattava vanhempien varallisuudesta riippumatta.
 • Suurten eläkkeiden nostaminen samanaikaisesti suurten palkkojen kanssa on estettävä.
 • Luotava toimiva ja nopea järjestelmä alv:n palauttamiseksi kuitteja vastaan vähävaraisille. Ruuan osalta toimenpide estäisi yhä enenevän nälkäänäkevien joukon kasvun. Polttoaineen osalta mahdollistuisi harvaanasuttujen ja huonoin liikenneyhteyksin varustettujen seutujen vähävaraisten ihmisten välttämättömien, jokapäiväisten asioiden hoito.
 • Valtion taloutta hoidettava niin, että talouskasvun lisääntyessä köyhyys ei saa kasvaa.
 • Lapsia on suojeltava paremmin väkivallalta, myös tiedotusvälineitten taholta.
 • Perheille annettava taloudellinen mahdollisuus hoitaa lapsensa, vanhuksensa ja omaisensa myös kotona niin halutessaan. Kotona tehtävästä työstä tulee kertyä eläkettä.
 • Luonnon ja ympäristön hyvinvointia on vaalittava.
 • Tärkeissä, koko maata koskevissa asioissa on järjestettävä kansanäänestys.