Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KA/298

Köyhien asialla

Teemoja kunnallisvaaleissa


  • Puolue: Köyhien asialla
  • Otsikko: Teemoja kunnallisvaaleissa
  • Vuosi: 2004
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Teemoja kunnallisvaaleissa

- Peruspalvelut on pidettävä kuntien itsensä tuottamina. Niiden yksityistämistä ja järjestämistä ostopalveluina on vältettävä.

- Joukkoliikenteen lipuista olisi annettava alennuksia myös työttömille. Kansalaisten yhdenvertainen kohtelu ei toteudu tässä asiassa. Työttömät ovat taloudellisesti samassa asemassa kuin opiskelijat ja eläkeläiset.

- Budjettivarat jaettava järkevästi olosuhteet huomioonottaen. Suuret, mahtipontiset hankkeet mm. musiikkitalojen ja kulttuurikeskuksien rakentaminen kyseenalaistettava / siirrettävä tulevaisuuteen. Tällaisten miljardihankkeiden toteuttaminen ei ole oikeudenmukaista niin kauan kuin asukkaat eivät saa tarvitsemiaan peruspalveluita terveydenhuollossa eikä vuokra- ja erityisryhmille tarkoitettuja asuntoja ole tarpeeksi..

- Pääomatuloista pitää maksaa veroa kunnallisverotuksessa.

- Pienet tulot verovapaiksi. Jos yksi tavoitteistamme eli se, että alle 1000 euron kuukausituloja ei veroteta toteutuisi, niin pienituloisia ei tarvitsisi enää juoksuttaa luukulta luukulle hakemassa erilaisia tukia.

  • näin byrokratiaa voitaisiin vähentää
  • säästyneet varat voitaisiin käyttää terveydenhuoltoon ja sinne syntyisi uusia työpaikkoja
  • kun ihmisten käytössä olevat varat lisääntyvät, heidän elämänlaatunsa paranee ja näin terveydenhuollon palveluiden tarve vähenee.
  • kun tällä tulotasolla tulot lisääntyvät hieman, niin ne siirtyvät kulutukseen ja näin välillisesti voidaan luoda lisää työpaikkoja. Tällä tulotasolla pieni tulojen lisäys ei siirry säästämiseen.
  • pienipalkkaisten töiden haluttavuus lisääntyy ja näin myös paineet sosiaalipuolella pienenevät.
  • voitaisiin luoda TOIMIVA pitkäaikaistyöttömien tukityöllistämisjärjestelmä yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa lopullisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

- Viranomaisten valvontaa varten luotava elin, joka takaa ihmisten tasavertaisen kohtelun virastoissa ja terveydenhuollossa. Tarvitaan tehokkaampia toimia mm. jotta asenteet köyhiä kohtaan muuttuisivat terveydenhuollossa ja työttömien syyllistäminen loppuisi. Myös köyhillä on oikeus tulla vakavasti otetuksi terveydenhuollossa. Ihmishengillä ei saa leikkiä!

- Kuntalaisten suoria vaikutusmahdollisuuksia on parannettava mm. järjestämällä kunnallisia kansanäänestyksiä ja lisäämällä kuulemistilaisuuksia.

- Luottamushenkilöiden on saatava toimia omantuntonsa mukaan ilman puoluekuria.

- Kunnille ei pitäisi asettaa lisää lakisääteisiä, laaja-alaisia tehtäviä, koska valtionosuusjärjestelmä ei toimi.

- Maaseutu on pysytettävä asuttuna huolehtimalla postin, kaupan, liikenteen ym. palveluiden saatavuudesta maaseudulla..