Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KD/664

Kristillisdemokraatit

Vaaliohjelma - Ääni ihmiselle


  • Puolue: Kristillisdemokraatit
  • Otsikko: Vaaliohjelma - Ääni ihmiselle
  • Vuosi: 2003
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Kristillisdemokraatit 2003:

Ääni ihmiselle - anna omatuntosi päättää.

Auta meitä rakentamaan yhteiskuntaa, jossa ihmiset uskaltavat, jaksavat ja tahtovat välittää. Yhteiskuntaa, jossa vastuunottamisesta ja yrittämisestä palkitaan. Yhteiskuntaa, joka pyrkii henkisesti kestävään ja ekologisesti vastuulliseen kehitykseen. Jossa heikoimmasta kannetaan huolta, ja ihmisarvo on tärkein arvo.

Hyvinvointia ei voida rakentaa vain materiaalisten arvojen varaan. Oma hyvinvointimme, toimiva talouselämä ja kansainvälistyvä yritysmaailma tarvitsevat vahvan eettisen pohjan. Lähimmäisyys, toisen ihmisen kunnioittaminen, oikean ja väärän tunnistaminen ovat kaiken lähtökohtia.

Kenenkään on turha uskotella, etteikö politiikassa olisi toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja. Viestimme on: opettele inhoamaan alistumista - ajatusta, ettei mitään olisi tehtävissä. Me lupaamme etsiä ja esittää vaihtoehtoja. Tässä tärkeimmät:

1. Auta meitä rakentamaan yhteiskunta, jossa vanhemmilla on aikaa olla lastensa kanssa. Vanhempien siirtymistä lyhennettyyn työaikaan on tuettava. Haluamme lisätä valinnanmahdollisuuksia päivähoidossa korottamalla kotihoidontukea.

2. Auta meitä vahvistamaan oikeudenmukaisuutta. Tahdomme korottaa pienimmät vanhempainpäivärahat työttömien peruspäivärahaa vastaavalle tasolle sekä minimieläkkeitä 17 eurolla kuukaudessa. Yksinhuoltajien asemaa on parannettava. Opiskelijoille on maksettava asumislisä myös kesäkuukausilta ja Kelan asumistukiin tulee liittää vuokranantajalle valtion antama vuokratakuu.

3. Hyvinvointiyhteiskunnassa hoitoon pääsee riittävän nopeasti, eikä lääkärin vastaanotolle jonoteta viikkoja. Terveydenhuollon turvaaminen vaatii lisäpanosta yhteiskunnalta, ei sairaiden omavastuuosuuksien jatkuvaa korottamista.

4. Auta meitä keventämään jokapäiväisen ruokakassin hintaa. Haluamme laskea ruoan arvonlisäveroa 17%:sta 12%:iin. Arvonlisäveron alentaminen hyödyttää kaikkia, mutta erityisesti pienituloisia ja lapsiperheitä.

5. Työntekoa ja säästämistä on suosittava, ei keinottelua. Haluamme kiristää lyhytaikaisten omistusten luovutusvoittoveroa ja palauttaa pörssiveron. Työtuloveroa tulee alentaa suhdanteista riippuen.

6. Yrittäjyys luo pohjan työllisyydelle ja taloudelle. Yrittäjyyttä ei saa veroratkaisuin vaikeuttaa. Siksi edellytämme, että perheyritysten ja muiden pörssiin listautumattomien yritysten osinkoverojärjestelmä säilytetään nykyisellään. Pienyritysten toimintaedellytyksiä tulee parantaa ottamalla käyttöön ns. liukuva arvonlisäverojärjestelmä. Maatalousyrittäjyyttä tulee tukea ja turvata kotimainen elintarviketuotanto.

7. Auta meitä rakentamaan yhteiskunta, jossa torjutaan työttömyyttä ja estetään huono-osaisuuden periytymistä. Haluamme tehostettuja työllistämistoimia, joilla huolehditaan, ettei yhdessäkään perheessä ole yhtä aikaa kaksi tai useampi työttömänä.

8. Auta meitä rakentamaan yhteiskunta, jossa terveet elämänarvot ovat kunniassa. Paitsi tietoja ja taitoja, kotien ja koulun kasvatustehtävissä tulee antaa eväitä hyvän ja pahan, oikean ja väärän pohtimiseen. Kristillinen kasvatus auttaa lasta ja nuorta kasvamaan toisia kunnioittavaksi ja heistä välittäväksi ihmiseksi.

9. Auta meitä vähentämään väkivaltaviihdettä. Virtuaalitappaminen ja väkivaltaviihde tarjoavat vääriä ongelmanratkaisumalleja ja opettavat sietämään väkivaltaa. Haittaverolla toteutamme "saastuttaja maksaa" -periaatetta myös väkivaltasaasteen ja muun epäeettisen ohjelmatarjonnan kohdalla.

10. Nollasieto! Auta meitä rakentamaan yhteiskunta, joka ei hyväksy huumeidenkäyttöä ja siitä poikivaa rikollista elämäntapaa. Tahdosta riippumatonta hoitoa tarvitaan ennen kaikkea alaikäisille huumeidenkäyttäjille. Alkoholinkulutuksen kasvu tulee saada kääntymään laskuun. Haluamme lisätä yleistä turvallisuutta parantamalla poliisin resursseja.

11. Auta meitä säilyttämään puhdas Itämeri lapsillemme. Haluamme nopeamman aikataulun säiliöalusten kaksoispohjiin siirtymiselle. Ilmastonmuutosta ja ympäristön saastumista tulee estää satsaamalla uusiutuviin energiamuotoihin, tehostamalla energian käyttöä ja suosimalla joukkoliikennettä.

12. Auta meitä jakamaan hyvinvointia oikein. Kehitysyhteistyömäärärahoja on nostettava asteittain YK:n suosittamalle tasolle, 0,7 prosenttiin bkt-osuudesta.

Äänestämällä autat meitä toteuttamaan nämä tavoitteet - anna omantuntosi valita! Kristillisdemokraatit - Ääni ihmiselle!