Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KE/302

Kansallinen Edistyspuolue

Kansallisen Edistyspuolueen Vaaliohjelma


  • Puolue: Kansallinen Edistyspuolue
  • Otsikko: Kansallisen Edistyspuolueen Vaaliohjelma
  • Vuosi: 1936
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

KANSALLINEN EDISTYSPUOLUE

kutsuu kansalaisia vaaleihin

kansanvallan, lain ja oikeuden sekä terveen edistyksen puolesta.

Vähäväkisten asemaa on parannettava, valistusta kohotettava, nuorison terveitä rientoja edistettävä, elinkeinoelämää tarmokkaasti kehitettävä, maaseudun ja asutuskeskuksien tarpeet tasapuolisesti otettava huomioon,

päämääränä: itsenäinen, henkisesti ja taloudellisesti voimakas, eheä kansa, jonka keskuudessa vallitsee vapaus, oikeus ja järjestys.

Äänestä Kansallista Edistyspuoluetta,

TUET OMAA JA KANSASI PARASTA!

Uhkaava on nykyään valtiollinen tilanne maailmassa. Kamppailu kansanvallan ja diktatuurin välillä, vapaan kansalaistoiminnan ja pakkovallan välillä, rauhan ja sodan välillä jatkuu entistä kiivaampana. Se ulottuu tänne asti. Se uhkaa vetää meidätkin pyörteisiinsä, jotka vaarantavat itsenäisyyttämme ja vapauttamme.

Tällaisena ajankohtana on yhteisymmärrys ja yhteistyö tarpeen kaikkien niiden kesken, jotka kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestyksen pohjalla pysyen ovat valmiit kehittämään olojamme rauhalliseen ja terveeseen suuntaan. Siinä mielessä Kansallinen Edistyspuolue perinteilleen uskollisena merkitsee tunnuksikseen lähestyvissä vaaleissa:

KANSALAISOIKEUDET ovat vähentämättöminä pidettävät voimassa. Kansanvaltainen ja parlamentaarinen VALTIOJÄRJESTYS on järkähtämättömänä säilytettävä, kaikki diktatuuripyrkimykset ja kumoushankkeet torjuttava.

OIKEUSTURVA, järjestys ja kuri on ylläpidettävä, TERRORI ja muu lainvastainen painostus ehkäistävä. Oikeudenkäyntilaitoksen uudistaminen tehokkaaksi on saatava päätökseen.

VALTIOLLINEN ELÄMÄ on saatava terveeksi. Kaikkinainen keinottelu kansalaisten pyhimmillä ja kalleimmilla arvoilla - isänmaalla ja uskonnolla - on tuomittava. Luokkataistelun kärjistämistä ja yleensäkin luokkapyrkimyksiä on vastustettava.

SIVISTYSTÄ kansallisella pohjalla on kohotettava, KANSANVALISTUSTOIMINTAA vahvistettava, opetusta kehitettävä nykyistä enemmän koulutukseksi elämää varten. SUOMENKIELI on korkeimmassa opetuksessa kohotettava siihen asemaan, joka sille kansan valtavan enemmistön kielenä oikeudenmukaisesti kuuluu.

NUORISO on kasvatettava henkisesti ja ruumiillisesti terveeksi, sen pyrintöjä edistettävä, URHEILUTOIMINTAA edelleen kehitettävä, NUORISOSEURATYÖTÄ tehokkaasti tuettava. Opiskelevan NUORISON VELKAANTUMISTA on ehkäistävä. RAITTIUSHARRASTUS on saatava nousemaan.

YHTEISKUNNALLISIA JA TALOUDELLISIA VASTAKOHTIA on lievennettävä. PIENVILJELIJÄIN ja muiden VÄHÄVÄKISTEN toimeentuloa on helpotettava, PIENTOIMENHALTIJAIN asemaa parannettava, KESKILUOKAN kurjistumista ehkäistävä. ASUTTAMISTA on siihen soveltuvilla alueilla määrätietoisesti jatkettava. Asunto-oloja on korjattava sekä kansan TERVEYDELLISIÄ OLOJA parannettava. TYÖRIIDAT on pyrittävä sovittelutietä ratkaisemaan. TYÖTTÖMYYTTÄ sekä ruumiillisen että henkisen työn tekijäin ja nuorison keskuudessa on tehokkaasti torjuttava, TYÖNVÄLITYSTOIMINTAA on tehostettava. 8-tunnin työaikalain yleisempään toteuttamiseen on pyrittävä. TYÖPALKKOJA on pyrittävä jatkuvasti kohottamaan, VÄHÄVÄKISTEN verotusta helpottamaan. VANHUUS- JA TYÖKYVYTTÖMYYSVAKUUTUSTA sekä äitiyshuoltoa on käytävä toteuttamaan.

MAASEUDUN taloudellisia, sivistyksellisiä ja sosiaalisia oloja on yhtä rintaa asutuskeskuksien olojen kanssa jatkuvasti korjattava. LIIKENNEYHTEYKSIÄ on parannettava. - Erityisesti on RAJASEUDUN oloja kehitettävä ja rajaseudun asukkaiden erikoistarpeet otettava huomioon.

ITSENÄISYYTEMME turvaamisesta on tarmokkaasti pidettävä huolta, tehokasta maanpuolustusta ylläpidettävä. Ystävällisiä suhteita muihin valtoihin on lujitettava.

Kansallinen Edistyspuolue on kuluneena kolmivuotiskautena menestyksellä taistellut valtiollisen ja taloudellisen tervehtymisen puolesta. Puolueen johtotähtenä on edelleenkin oleva:

Kansamme pysyvä onni ja menestys,

ja sen pyrkimysten määränpäänä:

Kaikki kohtalot kestävä, onnellinen Suomi.

KANSALLISEN EDISTYSPUOLUEEN PUOLUETOIMIKUNTA.