Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KESK/1006

Suomen Keskusta

Poliittinen kannanotto


  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Otsikko: Poliittinen kannanotto
  • Vuosi: 2014
  • Ohjelmatyyppi: muu ohjelma

Keskustan puoluekokous 13.-15.6.2014 Turku, Messukeskus

Poliittinen kannanotto

Suomi tarvitsee rohkeita uudistuksia

Suomi ajelehtii taloudellisessa ja poliittisessa kriisissä. Hallituksen epäonnistumisten lista on pitkä. Surkeimmillaan se näkyy kasvavana työttömyytenä.

Hallitus linjasi ohjelmassaan, että työllisyysaste nousee 72 prosenttiin ja työttömyys alenee viiteen prosenttiin.

Työllisyysaste on polkenut paikallaan ja työttömyysaste on kasvanut. Hallitus on jäänyt omasta tavoitteestaan vähintään 100 000 työpaikan verran. Tämä on johtanut leikkausten, veronkorotusten ja Suomen näivettymisen tielle.

Hallituksen muita suuria epäonnistumisia ovat suurkuntahanke sekä hiilenmusta ympäristö- ja energiapolitiikka. Sen sijaan hallitus on valitettavasti onnistunut keskittämispyrkimyksissään, esimerkiksi nuorten koulutuspolitiikassa.

Epäonnistumista kuvaa myös suomalaisissa oloissa poikkeuksellinen joukkopako hallituksesta.

Kestävän kasvun tielle

Ensi viikon hallitusneuvotteluissa pitää syntyä uskottava ohjelma, jolla Suomen suunta käännetään. Suomella ei ole varaa monen kuukauden mittaiseen poliittiseen halvaantumiseen. Hallituksen on päätettävä uskottavasta työllisyyttä ja investointeja vauhdittavasta ohjelmasta, jolla saadaan talouden suunta selkeästi ja nopeasti käännettyä. Kasvun esteet on purettava. Jollei hallitus tähän kykene, on pidettävä uudet eduskuntavaalit.

Suomi tarvitsee 200 000 uutta työpaikkaa kymmenen vuoden kuluessa. Parempi työllisyys on avain kaikkiin Suomen keskeisiin ongelmiin. Työ on parasta sosiaaliturvaa. Koulutus ja työhön pääseminen edistävät nuorten pärjäämistä. Mitä nopeammin saamme ihmisiä työhön, sitä nopeammin saamme katkaistua julkisen talouden velkaantumisen. Työpaikat syntyvät yrityksiin, siksi yrittäjyyttä on edistettävä ja yrittäjyyden esteitä purettava.

Keskustan vaihtoehto on kestävän kasvun tie. Uusiutuvia luonnonvaroja vastuullisesti hyödyntävästä biotaloudesta pitää tehdä Suomen kärkihanke. Maallamme on paljon luonnonvaroja metsissä ja maaperässä, puhdasta vettä sekä maata viljelyyn. Biotalouden mahdollisuudet ovat huikeat. Koko Suomen voimavarat on otettava käyttöön kaikkien suomalaisten hyväksi ja koko maan kehittämiseksi.

Keskustan vaihtoehto on rohkeiden uudistusten tie. Kansakunnan voimat on koottava yhteiseen ponnistukseen. Nyt tarvitaan päätöksiä sekä valtiovallalta, työmarkkinajärjestöiltä, muilta etutahoilta että yrityksiltä.

Turvallisuuspoliittiseen linjanmuutokseen ei aihetta

Suomen on säilytettävä itsenäinen päätösvalta sotilaalliseen turvallisuuteen liittyvissä asioissa ja huolehdittava kaikissa olosuhteissa puolustuksensa uskottavuudesta. Näköpiirissä ei ole tarvetta muuttaa Suomen sotilas- ja puolustuspoliittista linjaa, jonka yksi peruskivi on sotilaallinen liittoutumattomuus. Maamme on perusteltua jatkaa käytännönläheistä kumppanuusyhteistyötä sotilasliitto Naton kanssa.

Suomen on viisasta toimia omissa ratkaisuissaan siten, että liittoutuminen on mahdollista, jos valtiojohto ja kansa päätyvät uuteen perusratkaisuun. Itsenäisen kansakunnan ei pidä etukäteen rajata liikkumatilaansa mihinkään suuntaan. Nato-jäsenyyden mahdolliseen hakemiseen vaaditaan kuitenkin kansanäänestys.

Keskusta on valmis kantamaan vastuuta

Keskustalaisen kansanliikkeen koko historia kertoo puolueen tärkeimmästä tehtävästä. Tehtävämme on uudistaa yhteiskuntaa ja ratkoa ongelmia. Haluamme varmistaa, että isänmaa jätetään aina seuraaville sukupolville paremmassa kunnossa kuin saimme itse ottaa sen vastaan.

Keskusta on valmis kokoamaan sellaista yhteistyötä, jolla Suomi käännetään nousuun. Kaikki ehdotuksemme talouden pohjan vahvistamisesta ja uuden kestävän kasvun luomisesta ovat vapaasti jo nykyisten hallituspuolueiden käytettävissä pääministerin vaihdoksen yhteydessä käytävissä hallitusneuvotteluissa.