Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KESK/1171

Suomen Keskusta

Infra Oy kasvun mahdollistajana


  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Otsikko: Infra Oy kasvun mahdollistajana
  • Vuosi: 2014
  • Ohjelmatyyppi: muu ohjelma

Suomen Keskusta r.p.
Maaliskuu

Infra Oy kasvun mahdollistajana

Infra Oy mahdollistaa joustavan tavan toteuttaa hankkeita

Valtion toimiminen valtakunnallisesti merkittävien infrahankkeiden, mm. suurten liikennehankkeiden rahoituksen koordinoijana ja sitä kautta rahoituskonsortion kokoajana, toisi alempien korko- ja kokonaisrahoituskustannusten ansiosta kustannussäästöjä, varmuutta hankkeiden läpiviemiseen sekä lisääntyvää kilpailua. Valtion vastuulle jäävien rahoitusosuuksien takaisinmaksun jaksottuminen pidemmälle ajanjaksolle keventäisi vuosittaisiin talousarvioihin kohdistuvaa kustannusrasitetta. Infra Oy toimisi myös hyvänä "oppimisalustana" hankkeiden uudenlaisessa toteuttamisessa. Infra Oy:n toiminnalla voidaan kehittää uudenlaista innovatiivista hankintaosaamista suurten hankkeiden toteuttamiseen.

Infra Oy tulee organisoida kevyesti ja ketterästi

Valtion Infra Oy tulee olla hallinnoltaan kevyt toimintayksikkö, joka keskittyisi toimimaan rahoituksen järjestäjänä, ei urakoitsijana eikä tilaajana. Infra Oy:n tulee toimia tiiviissä yhteistyössä eri asiantuntijatahojen kanssa, mm. valtion omistajaohjausyksikön, ministeriöiden ja virastojen kanssa. Yhtiöllä olisi lainanottovaltuus valtiokonttorin kautta, jolloin valtion talousarvioon kirjautuisivat vuosittain määrärahat, joilla yhtiö maksaa lainojen lyhennykset ja korot. Budjettikuri varmistettaisiin sillä, että yhtiön kautta rahoitettavia hankkeita olisi kulloinkin rajallinen eduskunnan päättämä määrä. Valtion alhaisempien rahoituskustannusten hyödyntäminen toisi useiden kymmenien miljoonien eurojen säästöt suurimpien hankkeiden osalta.

Infra Oy:llä tulee olla kaksi erilaista toisistaan riippumatonta tehtävää: Yhtiön kautta kanavoitaisiin valtion lainarahoitus hankkeille ja sen tehtäväksi osoitettaisiin hankekohtaisten rahoituskonsortioiden muodostaminen. Yhtiö avustaisi hankkeita toteuttavia virastoja tai yhtiöitä tarjouskilpailuihin liittyvän rahoituspaketin kokoamisessa ja toteuttamisessa.

Mistä rahat Infra Oy:lle

  • Infra Oy:n peruspääoma kerätään myymällä valtion omaisuutta. Sopivia myyntikohteita voisivat olla esimerkiksi Sampo Pankki Oyj, Telia Sonera, ym. yhtiöt.
  • Infra Oy:lle voidaan saada vuosittaista tulovirtaa kehittämällä maksuperustelain mukaisia käyttömaksuja, mm. liikenteen käyttömaksut, väylämaksut, ratamaksut, jne.
  • Infra Oy voisi saada pääomaa toiminnalleen laskemalla liikkeelle infraobligaatioita.