Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KESK/256

Suomen Keskusta

Centern. Nästan som att välja dig själv


  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Otsikko: Centern. Nästan som att välja dig själv
  • Vuosi: 2007
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Centern. Nästan som att välja dig själv.

Det behövs bara ett gott skäl för att rösta. Här får du fem.

1. Mänskans liv är inte sågvara. Man får inte mäta livet styckevis.

Man måste kunna planera sitt liv. För många av oss är en fast anställning och en skälig lön den trygga stengrunden för ett gott liv. Vi måste ändå komma ihåg, att snuttjobb är en realitet också för andra än studenter och presidenter. Oavsett om jobbet är strukturerat i kortare eller längre perioder, måste man med arbete kunna få sitt levebröd. Jobbet ska också innehålla ömsesidig respekt och ta fram mänskans värde i sig själv. Dessutom får man trivas på jobbet. Arbetslivet måste förnyas på ett sådant sätt, att det känns meningsfullt och trevligt att jobba.

2. Familjen är bäst. Den är också sakkunnig.

I familjeärenden är familjemedlemmarna de bästa sakkunniga i sin sak oberoende, om det gäller singel- eller storfamilj. Man måste kunna ge familjen större valfrihet när det gäller vården av barn och boendet. Familjetiden är en av livets viktigaste perioder. Det får inte alltid vara familjen som måste anpassa sig. Efter arbetsdagens slut, måste det finnas tid och krafter också för barnen och för en själv.

3. Den finländska skolan ska väl vara världsbäst?

En god utbildning ger mänskan en möjlighet att förverkliga sina egna och gemensamma drömmar. Framtidens Finland klarar sig bra om vi sköter våra skolor väl. Skolsystemet måste förnyas på ett sådant sätt, att vi bevarar det bästa i vårt system. Varje barn måste ha samma möjligheter att tillägna sig kunskap. En sådan kunskap är viktig som ger barnet väsentliga färdigheter för den stora världen.

4. Få av oss är Tarzan i stöddjungeln. Jane finns inte där heller.

Vi har alla rätt till ett mänskovärdigt liv. Du måste kunna lita på stödnätet. Nu har det gått så illa att hålet i nätet är så stort att mänskan löper risk att falla ur. Byråkratin har gett upphov till en stöddjungel. De svaga går lätt vilse i den. I stället för att slussas från lucka till lucka bör man genast kunna erbjuda hjälp. Äldreomsorgen måste fungera och du måste kunna leva på din pension. Kamrater ska hålla ihop, inte överges.

5. Världen tvingar till förändring.

Klimatförändringen är verklighet just nu och man klarar sig inte genom att stänga dörrar och fönstren. Vi har fått nog av vackra ord. Nu är det dags för konkreta åtgärder. Konkreta beslut kan göras vid förhandlingsborden, i butiken och i bilen. Allt från Kalkutta till Kuusamo, lider alla mänskor av klimatförändringarna. Vår generation måste kunna överlämna vår planet jorden åt följande generationer åtminstone i samma skick som den var när vi kom hit till världen.