Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KESK/999

Suomen Keskusta

Elinvoimainen kotikunta – tyytyväinen asukasomistaja


  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Otsikko: Elinvoimainen kotikunta – tyytyväinen asukasomistaja
  • Vuosi: 2016
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Elinvoimainen kotikunta – tyytyväinen asukasomistaja

1. Kunta toimii yhteistyön ja verkostojen keskipisteenä - hallinnosta ihmisten yhteisöksi
Kuntalainen on kuntansa asukasomistaja: tekijä, ei tekemisen kohde. Yhteistyö kunnan sisällä, kuntien välillä sekä kuntien ja maakunnan kesken vahvistuu ja palvelee joustavasti ihmisten tarpeita.

2. Kunta mahdollistajaksi sekä asukkaiden, järjestöjen ja yritysten aktiivisuuden tukijaksi
Kunnan rooli muuttuu virastomaisesta palveluautomaatista asukkaiden yhteisöksi. Kunta luo edellytyksiä oma-aloitteiselle toiminnalle ja monipuoliselle ihmisten ja yhteisöjen osallistumiselle.

3. Kunta elinkeinoelämän, työllistymisen ja yrittämisen moottoriksi
Kunnan palvelutarjonta koostuu julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin tarjonnasta. Elinvoiman rakentaminen on kuntalaisten yhteinen tehtävä, johon kasvaminen alkaa jo lapsuudesta.

4. Hallinnollisista karsinoista kohti palvelukokonaisuuksia ja ihmisen elämänkaariajattelua
Ihminen on kokonaisuus, joka tarvitsee kuntaa kaikissa elämänsä vaiheissa. Rakennetaan tulevaisuuden kotikunta ihmislähtöiseksi, eri elämäntilanteet ja vaiheet paremmin tunnistavaksi.

5. Kunta on koulutuksen, kulttuurin ja sivistyksen kehto
Koulut, kirjastot, kansalaisopistot, liikunta- ja kulttuuritilat sekä kansalaisaktiivisuus tarjoavat mahdollisuuden asukkaiden hyvinvointiin ja elävään kulttuuritoimintaan. Terveelliset, lähellä olevat koulut sekä uudet oppimisympäristöt tuovat tasa-arvoa asuinpaikasta riippumatta.

6. Terveyden edistäminen luo hyvän elämän eväät
Hyvinvointi kuuluu kaikille ja on kaikkien vastuulla. Terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy ohjaavat kaikkea kunnan toimintaa kaavoituksesta liikunta- ja kulttuuripalveluihin.

7. Paikallisuus kunniaan ja koko kunnan henkinen pääoma ja osaaminen käyttöön
Hiilijalanjälki saadaan kuriin lähiruuan, uusiutuvan energian, energian säästön ja ympäristöystävällisen liikkumisen sekä toimivien etätyömahdollisuuksien voimin. Kuntien erilaisuus ja vahvuudet käännetään voimavaraksi.

8. Lisää toiminnanvapautta kuntiin
Tiukasta säätelystä ja valtionohjauksesta siirrytään erilaiset olot, ratkaisumallit ja ideat hyödyntävään mahdollisuuksien Suomeen. Päätösvallan tulee olla lähellä ja kuntalaisten kuulemisen arkipäivää.

9. Kaavoituksella lisätään viihtyvyyttä ja tuetaan elinvoimaa
Turvallinen, terveellinen ja hyvinvointia edistävä ympäristö luodaan osallistavalla kaavoituksella. Yhdyskuntarakenteen ratkaisut vaikuttavat vuosikymmeniä eteenpäin siihen, onko kunnassa hyvä asua, elää ja yrittää.

10. Vakaa ja ennustettava kuntatalous on itsehallinnon perusta
Osaava ja motivoitunut henkilöstö, hyvä johtaminen ja vastuullinen taloudenhoito takaavat laadukkaat palvelut.