Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KOK/105

Kansallinen Kokoomus

Kansallisen Kokoomuspuolueen VAALIJULISTUS


  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Otsikko: Kansallisen Kokoomuspuolueen VAALIJULISTUS
  • Vuosi: 1919
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Kansallisen Kokoomuspuolueen
VAALIJULISTUS

Tulevan maaliskuun 1 ja 3 päivänä on Suomelle valittava uusi eduskunta. Erinomaisen tärkeä on se ratkaisu, joka näissä vaaleissa tapahtuu.

Kansamme on äsken saavuttanut
valtiollisen itsenäisyyden.

Suurilla uhreilla saatiin viime keväänä laillinen yhteiskuntajärjestys maassamme pelastetuksi.
Nämä saavutukset voivat vielä joutua vaaraan.

Ne on nyt turvattavat.
Ja samalla on käytävä tarmokkaaseen työhön valtiomme lujittamiseksi ja kehittämiseksi.

Uuden eduskunnan kokoonpanosta riippuu ratkaisevasti, tuleeko tämä tapahtumaan. Sen tähden on eduskuntaan valittava kansalaisia, jotka täysin tajuavat nämä isänmaan tarpeet ja kykenevät ne tyydyttämään.

Ensisijassa vaaditaan nyt valittavalta eduskunnalta, että se
valppaasti suojaa maamme itsenäisyyttä ja järkähtämättä ylläpitää laillista järjestystä kaikkia kumouksellisia pyrintöjä vastaan,
mutta sen tulee myös olla halukas ja kykenevä tekemään
tuloksellista uudistustyötä.

Kansamme siveellistä kuntoa on kohotettava. Sivistystason korottamiseksi on yleinen oppivelvollisuus viipymättä toteutettava. Tarpeelliset parannukset naisten asemassa on aikaansaatava. Tuottavaa työtä, joka kykenee lisäämään kansallisvarallisuutta, on tuettava ja esitettävä. Verotaakka on jaettava oikeudenmukaisesti. Sitä varten on verolaitos uudistettava siten, että suurempi veronmaksukyky saa kannettavakseen suuremmat rasitukset kuin taloudellisesti heikot kansakerrokset. Vähäväkisten tilan kohottamiseksi on tehtävä uudenaikaista yhteiskunnallista lainsäädäntötyötä. Torpparien vapautus on toimeenpantava siitä hyväksytyn lain mukaan, maan hankkimiseksi tilattomalle väestölle on uusia toimenpiteitä aikaansaatava, yleinen vanhuuden ja työkyvyttömyyden vakuutus on toteutettava, työväenlainsäädäntöä on kehitettävä, sekä maanviljelys- että teollisuustyöväen asemaan on tehtävä parannuksia. Ja valtiollisella alalla on pyrittävä siihen, että maamme saa sellaisen hallitusmuodon, joka takaa samalla
sekä lujan että todella vapaan valtiojärjestyksen.

Kansallinen Kokoomuspuolue,
joka
tahtoo yhdistää mahdollisimman laajat kansamme kerrokset yhteiseen työhön isänmaan hyväksi,
kehoittaa kansalaisia kaikkialla maassamme innokkaasti ottamaan osaa lähestyviin eduskuntavaaleihin ja niissä antamaan kannatuksensa tämän puolueen ehdokkaille, jotka tahtovat kaikin voimin työskennellä edellä viitattujen tehtäväin suorittamiseksi.

Liittykööt Suomen täysvaltaiset kansalaiset,
miehet ja naiset,
taajoina joukkoina yhteen
antaakseen näissä vaaleissa maallemme eduskunnan, joka tahtoo ja taitaa turvata maamme nuoren vapauden ja isiltä perityn lainalaisen yhteiskuntajärjestyksen sekä tälle vankalle perustalle rakentaa
uuden onnellisen Suomen.