Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KOK/107

Kansallinen Kokoomus

Suomi-uudistus


  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Otsikko: Suomi-uudistus
  • Vuosi: 2012
  • Ohjelmatyyppi: muu ohjelma

[kuva poistettu]

Suomi-uudistus – Kokoomus

Innovatiiviset yliopistot

Yliopistojen itsenäisyyttä on vahvistettu ja rahoitusta on lisätty. Yliopistouudistuksen seurauksena korkeakoulut ovat keskittyneet entistä enemmän omiin vahvuuksiinsa. Vuorovaikutus korkeakoulujen ja ympäröivän yhteiskunnan välillä on lisääntynyt. Aalto-yliopiston perustaminen synnytti Suomeen aivan ennennäkemättömän kasvuyrittäjyyteen kannustavan ekosysteemin.

Vihreä verotus

Verotuksen painopistettä on siirretty pois työn tekemisen ja teettämisen verottamisesta kohti kuluttamisen ja ympäristön kuormittamisen verotusta. Työn verotuksen keventäminen on luonut Suomeen uusia työpaikkoja ja parantanut työllisyyttä. Olemme luoneet kannustimia ympäristön kannalta kestävään yritystoimintaan. Näin on cleantech-alalle syntynyt työpaikkoja.

Syrjäytymiselle stoppi

Syrjäytymistä torjutaan nuorisotakuulla ja tarjoamalla nuorille mielekästä tekemistä. Kaikille alle 25-vuotiaille sekä koulunsa päättäneille alle 30-vuotiaille tarjotaan koulutusta tai työtä kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Nuorisotakuu voidaan toteuttaa myös harjoitteluna tai työpajatoimintana. Jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka. Meillä ei ole varaa antaa yhdenkään nuoren syrjäytyä yhteiskunnasta – jäädä kaiken koulutuksen ja työn ulkopuolelle.

Elinvoimaiset kunnat

Kunnat vastaavat meille kaikille tärkeiden peruspalveluiden järjestämisestä. Kyse ei ole kuntarajoista tai kunnantalon paikasta. Kyse on kuntalaisten palveluista. Suomi tarvitsee kuntauudistuksen, jolla luodaan itsenäisiä ja vahvoja peruskuntia. Kokoomus haluaa kuntia, jotka kykenevät ottamaan vastuun kuntalaisten palveluiden järjestämisestä. Jos vaihtoehtoina on itsenäinen, vahva ja demokraattinen peruskunta tai byrokraattien hallinnoima monitoimikuntayhtymä, niin valitsemme aina kunnan.

Ajoissa hoitoon, kerralla terveeksi

Toimimalla varhain voidaan välttää monet vaivat ja ongelmat. Uudistuksia tarvitaan, jotta terveyskeskus, kouluterveydenhuolto ja neuvola pystyvät nykyistä paremmin joukkueena huolehtimaan terveydestämme ja hyvinvoinnistamme. Hoitoketju on saatava saumattomaksi. Luukulta toiselle pompotteleminen ei tee kenestäkään tervettä. Siitä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisessa on kyse.

Turvallinen vanhuus

Entistä terveemmät ja hyvinvoivat ikäihmiset ovat yhteiskunnalle merkittävä voimavara. Oman jaksamisen ja voimien heikkenemisen johdosta moni ikäihminen tarvitsee kuitenkin säännöllisesti kotipalvelua, kotisairaanhoitoa, omaishoidon tukea tai ympärivuorokautista hoivaa. Jokaisen suomalaisen on voitava luottaa siihen, että turvallisia palveluita on saatavilla eikä kukaan vanhana jää ilman hoivaa.

Uutta yrittäjyyttä, lisää työpaikkoja

Työpaikat syntyvät yrityksissä. Työpaikkoja syntyy, kun Suomessa yrittäjyys kannattaa, Suomeen investoidaan ja yrittäjillä on varaa työllistää. Suomen kilpailukyky syntyy vakaasta toimintaympäristöstä, vahvasta infrastruktuurista, osaavasta työvoimasta, kokonaisuudessaan kilpailukykyisestä verotuksesta ja myös onnistumiseen kannustavasta kulttuurista.

Parempi työelämä, pidemmät työurat

Kun me suomalaiset elämme terveenä yhä pidempään, olisi meidän jaksettava myös työelämässä hieman nykyistä pidempään. Tarvitsemme parempaa työelämää, jossa satsataan työssä jaksamiseen. Tarvitsemme myös suomalaiseen eläkejärjestelmään uudistuksia, jotka auttavat pidentämään työuria.

Oikeus lapsuuteen, oikeus vanhemmuuteen

Lapsilla on oikeus vanhempiensa aikaan ja molemmilla vanhemmilla oikeus aikaan perheensä kanssa. Joustavat työajat, toimiva päivähoitojärjestelmä ja mahdollisuus etätyöhön helpottavat monen suomalaisperheen arkea. Perheiden arkeen saadaan helpotusta myös parantamalla lapsiperheiden kotipalveluja.

Maailman paras opetus

Suomen hyvinvointi perustuu uudenlaisiin tuotteisiin ja palveluihin, joita kilpailukykyiset, innovatiiviset yritykset Suomesta maailmalle vievät. Hyvinvoinnin perustana on korkea osaaminen. Tavoitteena on oltava, että Suomessa on maailman paras opetus: laadukas peruskoulu, korkeatasoinen lukio, korkean ammattitaidon tarjoava ammatillinen koulutus ja maailmanluokan korkeakoulujärjestelmä. Näin valamme hyvinvointiyhteiskunnalle vahvempaa pohjaa.

Työn tekemisestä kannattavampaa

Parempi työllisyys edellyttää myös sitä, että työtä kannattaa ottaa vastaan. Työvoiman tarjontaa Suomessa on lisättävä. Työn verotuksen keventäminen on yksi tärkeä keino, mutta ei suinkaan ainoa. Esimerkiksi sosiaaliturvaa olisi uudistettava siten, että työn vastaanottaminen on kaikissa oloissa kannattavaa. Kunnallisvero, joka on kunnille tärkeä tulonlähde, on työhön kohdistuva vero. Kuntien talouteen on suhtauduttava vastuullisesti eikä veroprosentin nosto voi olla vakiovastaus menopaineisiin.