Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KOK/111

Kansallinen Kokoomus

Mot en bättre framtid - samlingspartiets valprogram i sex punkter


  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Otsikko: Mot en bättre framtid - samlingspartiets valprogram i sex punkter
  • Vuosi: 2003
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

MOT EN BÄTTRE FRAMTID - SAMLINGSPARTIETS VALPROGRAM I SEX PUNKTER

Samlingspartiet känner ansvar för hela Finland. En välskött ekonomi är grunden för allt. På en sådan grund kan vi vidareutveckla samhället, se till att den regionala utvecklingen sker balanserat och stärka finländarnas välstånd och trygghet.

1) GRÖNT LJUS FÖR BARNFAMILJER

Familjerna måste få större frihet att välja den bästa vårdnadsformen för sina barn. Samlingspartiet höjer hemvårdsstödet till 280 euro i månaden.

Samlingspartiet höjer barnbidraget för under sjuåringar med tio euro i månaden. Förhöjningen för ensamförsörjare höjs med minst fem euro i månaden.

2) DET ÄR ALLTID VÄL VÄRT ATT SATSA PÅ UTBILDNING OCH KOMPETENS

Skolorna måste vara trygga för både elever och lärare. Det betyder tillräckligt små klasser och att elever som behöver särskild uppmärksamhet också beaktas. Samlingspartiet lovar att anslagen för skolor höjs med 60 miljoner euro.

Högskolornas anslag för grundforskning höjs med 45 miljoner euro.

3) GODA HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER GARANTERAS FÖR ALLA

Den som är sjuk måste kunna komma till en läkarmottagning överallt i Finland utan dröjsmål. Till specialistläkare får väntetiden inte vara mer än tre veckor. Operationsköerna får inte vara längre än 3-6 månader.

Vårt folk har råd att ta väl hand om sina veteraner och andra äldre.

4) SÄKERHET I VARDAGEN OCH SKYDD FÖR MILJÖN HÖR TILL GRUNDRÄTTIGHETERNA

Till stöd för kampen mot narkotika och organiserad brottslighet tänker Samlingspartiet öka antalet poliser på fältet med 100.

Till skydd för vår miljö kräver Samlingspartiet att alla tankfartyg på Östersjön skall ha dubbelskrov och att det skaffas två oljebekämpningsfartyg som kan vara i bruk året runt.

5) ARBETSLÖSHETEN SKALL SÄNKAS MED NYA METODER OCH FÖRETAGARSKAP MÅSTE STIMULERAS

För bättre sysselsättning och för främjande av företagarverksamhet måste bikostnaderna för anställning av arbetstagare sänkas och de graderas enligt lönenivån. Det bör framför allt skapa nya jobb i servicesektorn.

Samlingspartiet anser att företagarinkomst fortfarande skall beskattas bara en gång.

Maximibeloppet för hemhjälpsavdraget höjs till 1500 euro. Det hjälper familjerna att orka bättre och låter äldre bo kvar i sina hem. Det ger nya arbetsplatser och minskar på den gråa ekonomin.

6) SKATTEN PÅ FÖRVÄRVSARBETE MÅSTE SÄNKAS

För främjandet av ekonomisk tillväxt och sysselsättningen måste sänkningarna av inkomstskatten fortsätta. Skatten på förvärvsarbete bör årligen minskas med omkring en procentenhet.