Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KOK/118

Kansallinen Kokoomus

Välittömät verot


  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Otsikko: Välittömät verot
  • Vuosi: 1931
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

Välittömät verot.

Meidän välitön verotuksemme on nykyisin niin järjestetty, että pienimmät tuloluokat ovat varsinaisesta verosta vapaat, että suuremmissakin tuloluokissa sallitaan erikoistapauksissa helpotuksia, ja että verotaakka kohtaa suurimpia tulo-luokkia suhteellisesti raskaimmin.

Nykyisissä verovelvollisuutta koskevissa säännöksissä on lukuisia epäkohtia, jotka on saatava korjatuiksi, mutta toivottavia korjauksia ei ole kohdistettava yksinomaan pienituloisten yhteiskuntaluokkien verotukseen. Korkeimpien tuloluokkien verotus on muodostunut siinä määrin raskaaksi, esim. vastaavaan verotukseen läntisissä naapurimaissamme verrattuna, että se voi arveluttavasti haitata meidän talouselämämme kehittymiselle tärkeää pääoman muodostusta. Sellaista yhtiöverotusta, jota Suomessa noudatetaan, ei tapaa muualla, ja meilläkin jo yleisesti myönnetään, ettei sitä voi pitää järkiperäisenä. Ilmeinen epäkohta on edelleen se, että kiinnitettyjen velkojen korkoja ei sallita vähentää kaikesta verotettavasta tulosta, ja olisi siis kiireimmiten selvitettävä, missä määrin se voisi tapahtua.

Myöskään se järjestelmä, jolla veronalaiset tulot ja omaisuus nykyään määrätään, ei vie oikeudenmukaisiin tuloksiin. Senkin tähden on tärkeätä, että verotusoloissa tarpeellinen uudistus saadaan aikanaan toteutetuksi, vaikkei verotusjärjestelmän täydellinen uusiminen olekaan omiaan raskaana taloudellisena lamakautena suoritettavaksi.

Välittömiä veroja koskevassa lainsäädännössä on joukko sekä veron määriin että verotusmenettelyyn kohdistuvia epäkohtia, jotka on saatava korjatuiksi. Verotus-politiikassa on maan pääelinkeinojen tarpeet otettava huomioon.