Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KOK/1457

Kansallinen Kokoomus

Suomi oikealle raiteelle - kokoomuksen tavoitteet 2030-luvulle


 • Puolue: Kansallinen Kokoomus
 • Otsikko: Suomi oikealle raiteelle - kokoomuksen tavoitteet 2030-luvulle
 • Vuosi: 2022
 • Ohjelmatyyppi: tavoiteohjelma

Suomi oikealle raiteelle - kokoomuksen tavoitteet 2030-luvulle

Johdanto

Me suomalaiset haluamme kantaa vastuuta itsestämme, läheisistämme ja elämästämme. Itsestään huolen pitäminen ei merkitse itsekkyyttä. Se on inhimillisyyden alku. Kun pystymme huolehtimaan itsestämme, pystymme huolehtimaan myös muista.

Haluamme löytää omat intohimomme, tienata elantomme ja elää mielekästä elämää, mitä se sitten meistä kullekin tarkoittaa. Tahdomme tehdä ja toimia yhdessä muiden kanssa, olla osa yhteisöä. Meillä on yhteiskunnalle paljon muutakin annettavaa kuin veroeuromme.

Hyvinvointivaltion edunvalvojiksi itsensä korottaneet pyrkivät peittelemään sitä tosiasiaa, että hyvinvointivaltiossa on käynyt kylmä veto jo pitkään. Seinät ovat pystyssä, mutta perusta on pahasti hapertunut.

Eiköhän siis lähdetä yhdessä rakentamaan valtiota, jossa ihmiset voivat hyvin. Hyvinvoivien ihmisten toimeliaisuudesta se yhteinen hyvä sitten seuraa.

Nykyhetki on kirkastanut entisestään, että hyvinvoivien ihmisten valtio rakentuu turvallisuudelle ja vakaudelle. Suomalaisten on voitava aina luottaa siihen, että tätä maata johdetaan kompassi vakaassa kädessä. Turvallisessa ja itsenäisessä maassa ihmiset vapautuvat pelosta toimintaan. Kokoomus takaa jatkossakin Suomen turvallisuuden.

Taloudesta huolehtiminen on turvallisuudesta huolehtimista. Seisomme omilla jaloillamme. Siksi hyvinvoivien ihmisten valtiossa ketään ei sumuteta puheella valtion rahoista. Ei ole mitään julkista rahaa, on vain meidän ihmisten rahaa. Tänään otettu tähtitieteellinen summa velkaa on tulevien sukupolvien kurjistamista. Siksi velaksi eläminen on lopetettava. Siksi ihmisten rahoja on käytettävä mieluummin kursaillen kuin törsäillen. Ja oikein on, että hänelle, joka rahan eteen töitä tekee, jää käteen enemmän kuin verottajalle.

Valtiossa, jossa ihmiset voivat hyvin, tavoitteena on aina auttaa ihminen jaloilleen ja eteenpäin, ei pitää häntä paikallaan. Heistä, jotka apua tarvitsevat, pidämme huolta.

Menestyksekästä elämää ei mitata rahassa. Silti valtiossa, jossa ihmiset voivat hyvin, vaurastumisen edellytykset ovat vahvat, ja vaurastuminen on tavoiteltavaa muutenkin kuin lottoarvonnalla tai kiekkosankarina.

Kokoomus haluaa viedä Suomen oikealle raiteelle.

Haluamme yhteiskunnan, jossa ihmiset ovat turvassa ja vapaita toimimaan. Kukaan ei tiedä varmuudella, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Juuri siksi meidän on yritettävä nähdä mahdollisimman pitkälle. Juuri siksi meidän on tänään valittava rakennuspuita, joista syntyy kestävää myös tulevaisuuteen.

Haluamme yhteiskunnan, jossa ihmiselle ja hänen toiminnalleen yhdessä muiden kanssa annetaan sille kuuluva arvo. Sellaisessa yhteiskunnassa on enemmän mahdollisuuksia kuin esteitä ja enemmän luottamusta kuin epäilyä.

Ryhdytään siis rakentamaan tulevaisuutta, jossa ihminen voi hyvin, lapsi tykkää koulunkäynnistä, opiskelua arvostetaan, eivätkä eläkeläisten rahat ole jatkuvasti uhanalainen kuluerä.

Ryhdytään rakentamaan tulevaisuutta, jossa ideologinen vastakkainasettelu ei ole järkevän toiminnan este. Tulevaisuutta, jossa esimerkiksi omistajuus ilmastosta ja ympäristöstä kuuluu kaikille, ei vain farisealaisille ja köyden toisessa päässä kiskoville hiilenmustan tulevaisuuden edustajille.

Ryhdytään rakentamaan valoisaa tulevaisuutta, jossa vastuun kantaminen ei tarkoita kivireen vetämistä, vaan voimaa ja kykyä viedä Suomea eteenpäin turvallisesti ja kestävästi tulevien sukupolvien oikeudet huomioon ottaen. Silloin olemme oikealla raiteella.

Kokoomuksen viisi keskeistä tavoitetta Suomen tulevaisuudelle:

 1. Turvallisuus on kaiken hyvinvoinnin perusta.
 2. Työ tuo henkistä ja taloudellista hyvinvointia.
 3. Halu oppia on mielenkiintoisen elämän perusedellytys.
 4. Toimiva turvaverkko palvelee, kannustaa ja huolehtii, ei lamaannuta.
 5. Talous kasvaa ja päästöt laskevat, velaksi eläminen loppuu.

Ja näin aiomme toimia niiden saavuttamiseksi:

Kokoomuksen tavoitteena on turvallinen ja vakaa, hyvinvoivien ihmisten Suomi. Meillä on keinot tavoitteen toteuttamiseen, mutta myös ajatus siitä, miten toimimalla pääsemme parhaaseen lopputulokseen.

Parannamme turvallisuutta ja vakautta yhteiskunnassa lisäämällä päätöstenennakoitavuutta ja avoimuutta. Päätökset on perusteltava ihmisten, ei byrokratian kielellä, ja perustelut avattava. Virheiden myöntäminen mahdollistaa niiden korjaamisen.

Hyödynnämme päätöksenteossa asiantuntijoita ja parasta saatavilla olevaa tutkittua tietoa. Olemme valmiita tarkistamaan näkemyksiämme, kun saamme uutta tietoa.

Teemme aina itse ratkaisumme. Niissä asioissa, joissa olemme yhdessä enemmän, toimimme aktiivisesti ja linjakkaasti Euroopan unionissa, Natossa ja muilla kansainvälisillä areenoilla. Suomi ei ole seinäruusu, vaan voi myös viedä.

Otamme täysimääräisesti käyttöön teknologisen kehityksen ja digitalisaation antamat mahdollisuudet. Kun ihmisille ja yrityksille on tarjolla sujuvia ja helppokäyttöisiä digitaalisia palveluja, säästämme toisia jonotusmusiikilta ja odottamiselta.

Teemme päätökset taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästi. Kertakäyttökulttuurin aika on ohi, kestävä kehitys saavutetaan erilaisilla kompensaatiomalleilla ja ympäristön, talouden sekä ihmisten kannalta oikeudenmukaisilla veroratkaisuilla.

Toimiva markkinatalous on perusta niin kestävälle kasvulle kuin ihmisten hyvinvoinnille. Parannamme sääntelyä, markkinoiden toimintaa ja kilpailun reiluutta. Kilpailu on hyvä renki, mutta isännäksi siitä ei ole. Lähtökohtaisesti kilpailu pitää mahdollistaa kaikkialla, missä se on ihmisille hyödyksi ja tuottaa parempia palveluja. Silloin, kuin ihmisten hyvinvointi tai turvallisuus edellyttävät raameja, on ne määriteltävä. Jos kilpailu tai sen puute hyödyttää vain yritystä, on päättäjien tehtävä puuttua asiaan.

Parannamme julkisen sektorin johtamista ja tulosvastuuta. Myös julkisella sektorilla yhteisiä rahojamme pystytään käyttämään tarkoituksenmukaisesti ja vastuullisesti. Julkisen sektorin toimintaa on syytä mitata ja analysoida, varat tulevat sinulta ja minulta.

Teemme päätöksiä yhdessä ja välittäen. Kansakunnan yhtenäisyys näytti voimansa esimerkiksi Nato-ratkaisussa. Haemme yhtenäisyyttä myös muissa isoissa kansallisissa ja Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeissä kysymyksissä.

1. Turvallisuus on kaiken hyvinvoinnin perusta

Jokainen haluaa tuntea olevansa turvassa. Suomena meidän on parannettava kykyämme ennakoida erilaisia uhkia ja kriisejä sekä varauduttava niihin vielä entistä paremmin. Oli uhka sitten maailmanlaajuisesti leviävä virus, ilmasto- tai ympäristökatastrofi tai vihamielinen hyökkäys Suomea tai elämäntapaamme vastaan.

Takaamme rauhan, kun huolehdimme puolustuksesta ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta. Takaamme toimintakykymme kriiseissä, kun olemme valmiita. Voimme uskoa hyvän voittavan, vaikka emme ole sinisilmäisiä.

Meidän kaikkien on tehtävä nykyistä enemmän, että jokainen kokee tämän maan omakseen. Kodiksi, joka halutaan pitää kunnossa, ja jossa ilmapiiri on kannustava, ei repivä ja lannistava. Emme jää odottelemaan ongelmien kärjistymistä, vaan haemme ratkaisuja ennakolta.

Kokoomus aikoo jatkossakin taata Suomen ja suomalaisten turvallisuuden.

Kokoomuksen tavoitteet Suomelle vuoteen 2030 mennessä:

Suomi on ankkuroinut itsensä tukevasti länteen. Puolustamme länsimaista elämäntapaa, demokratiaa ja yksilöiden vapautta päättää omasta elämästään. EU:ssa ja muilla kansainvälisillä areenoilla Suomi on kantaaottava toimija, joka tuo pöytiin vaihtoehtoja ja toimivia malleja.

Suomi on aktiivinen Naton jäsenmaa, jonka toiminta tuottaa lisää turvallisuutta. Pohjoisen Euroopan turvallisuuden parantaminen on meille sydämen asia. Haluamme kehittää EU:n yhteistä puolustusta ja vähentää taloudellista riippuvuutta Kiinasta. Vahvistamme myös kahdenvälistä puolustusyhteistyötä erityisesti Yhdysvaltojen sekä muiden Pohjoismaiden ja Baltian kanssa.

Pidämme vahvasti huolta omasta puolustuksesta ja sisäisestä turvallisuudesta sekä puolustamme itsenäisten valtioiden oikeutta päättää omista asioistaan. Suomalaisten maanpuolustustahto on kansainvälisesti vertaillen korkea, ja haluamme sen edelleen voimistuvan. Toimiva oikeusvaltio ja uskottava puolustus ovat turvallisen yhteiskunnan ydin. Suomalaisille Suomi ja suomalainen yhteiskunta ovat puolustamisen arvoiset.

Esimerkiksi näin kokoomus tahtoo vahvistaa Suomen ja Euroopan turvallisuutta:

 • Kasvatamme Suomen roolia aktiivisena puolustusliitto Naton jäsenmaana. Suomen geopoliittinen asema ja historia antavat meille ainutlaatuisen paikan uutena jäsenenä.
 • Lisäämme resursseja maanpuolustukseen. Nato-jäsenyys ei vähennä tarvetta kehittää omien puolustusvoimiemme toimintakykyä.
 • Varmistamme jokaiselle mahdollisuuden osallistua yhteiseen maanpuolustukseen. Modernissa tietoyhteiskunnassa maanpuolustus ei voi olla sukupuolikysymys. Maanpuolustus on kaikkien suomalaisten yhteinen asia. Laajennamme kutsunnat koskemaan koko ikäluokkaa. Parannamme vapaaehtoista maanpuolustusta.
 • Turvaamme rajan päivittämällä lainsäädännön vastaamaan nykypäivän uhkiin. Suomella pitää tarvittaessa olla mahdollisuus sulkea itärajansa kokonaan.

Suomi ja EU-maat yhdessä ovat parantaneet kriisinkestävyyttään panostamalla energiaomavaraisuuteen ja kriittisen infrastruktuurin toimivuuteen kriisitilanteissa. Ennakoimme ja varaudumme myös uuden tyyppisiin uhkiin. Perinteisen sodankäynnin lisäksi meillä on oltava valmius vastata hybridisodankäyntiin, kyberhyökkäyksiin ja informaatiovaikuttamiseen.

Turvallinen Suomi syntyy vakaudesta ja luottamuksesta. Ymmärrämme turvallisuuden kokonaisuutena. Osattomuus ja syrjäytyminen lisäävät riskiä joutua rikoksen uhriksi tai tekijäksi. Siksi niitä on voimakkaasti ehkäistävä ennalta. Jengiytymisen, nuorisorikollisuuden ja järjestäytyneen rikollisuuden kasvuun liittyvät riskit on tunnistettu, joten pystymme puuttumaan ongelmiin ennen kuin ne ovat kasvaneet merkittäviksi.

Turvallisuuden parantaminen edellyttää riittäviä voimavaroja viranomaisille ja oikeuslaitokselle, jotta ihmisten oikeusturva toteutuu. Jokaisen on saatava asiansa käsiteltyä viivytyksettä ja kohtuullisin kustannuksin. Se vaatii viranomaisten yhteistyötä, tietojen vaihtoa ja ennakointia. Pelastuspalvelut on turvattava, jotta jokainen voi luottaa avun saamiseen hädän hetkellä. Suomen on oltava turvallinen kaikille sekä kaduilla että kodeissa.

Suomi ei ole irrallinen osa muusta maailmasta. Hädänalaisia tulee auttaa ensisijaisesti tukemalla ihmisoikeuksien toteutumista ja yhteiskunnallista kehitystä lähtöalueilla. Joskus kuitenkin maasta pakeneminen on ainoa vaihtoehto. Silloin tehtävämme on pyrkiä auttamaan. Se on eettinen velvollisuus. Suomi on turvallinen maa kaikille, ja maahanmuuttajat pääsevät osaksi suomalaista yhteiskuntaa nykyistä paremmin. Suomen tarjoamien oikeuksien rinnalla jokaisella on myös velvollisuuksia.

Esimerkiksi näin rakennamme turvallista Suomea ja vahvistamme oikeusvaltiota:

 • Torjumme syrjäytymistä, rikollisuutta ja jengiytymistä. Nuorten ennalta ehkäisevät tukipalvelut, lastensuojelu ja kotouttamispolitiikka on laitettava kuntoon. Kehitämme ennaltaehkäisevää nuorisotyötä ja moniammatillista ankkuritoimintaa.
 • Puutumme lähisuhdeväkivaltaan. Turvaamme resurssit ennaltaehkäisevälle työlle esimerkiksi neuvoloissa ja huolehdimme matalan kynnyksen avusta uhreille.
 • Toteutamme oikeusvaltion vahvistamispaketin: Varmistamme turvallisuusviranomaisten riittävät voimavarat ja toimivaltuudet. Lisäämme esimerkiksi poliisien määrää ja vahvistamme syyttäjälaitoksen, tuomioistuinten ja vankeinhoidon resursseja sekä panostamme ennaltaehkäiseviin palveluihin. Päivitämme rikoslainsäädännön ajanmukaiseksi ja parannamme uhrin asemaa. Huolehdimme ihmisten oikeusturvan saatavuudesta lyhentämällä oikeuskäsittelyjen kestoa.

Näin remontoimme turvapaikkajärjestelmää ja parannamme kotoutumista:

 • Minimoimme rajojen ylittämiseen perustuvaa turvapaikanhakua, jolloin voimme ohjata turvapaikat kaikkein hädänalaisimmille ja painottaa apua mahdollisimman lähelle lähtömaita. Kokoomus haluaa edistää EU:n yhteisen turvapaikkamenettelyn rakentamista ja vahvistaa EU:n ulkorajavalvontaa.
 • Tehostamme sekä turvapaikkahakemusten käsittelyprosesseja että palautuksia lähtömaihin. Minimoimme uusintahakemuksen käytön viivytystarkoitukseen ja estämme järjestelmän väärinkäytökset.
 • Varmistamme vahvat kannustimet kotoutumiseen. Sosiaaliturvan pitää kannustaa työntekoon ja kielenoppimiseen, ne ovat avaimet integraatioon. Työnhakua ja työn vastaanottamista koskevien velvoitteiden on tultava voimaan heti oleskeluluvan saamisen jälkeen. Työikäisiltä on vaadittava pysyvän oleskeluluvan edellytyksenä usean vuoden opiskelu- tai työhistoriaa Suomessa oleskelun ajalta ja riittävää kielitaitoa. Parannamme kielikoulutuksen laatua ja kielitaidon oppimista sekä velvoittavilla että palkitsevilla elementeillä.

2. Työ tuo henkistä ja taloudellista hyvinvointia

Bussinkuljettaja, toimitusjohtaja, sähkömies, maaseutuyrittäjä, opettaja, sairaanhoitaja, virkamies. Oli työ sitten väline hankkia elanto tai kiinteä osa ihmisen identiteettiä, meillä on tapana hoitaa hommat hyvin, kun aloitamme.

Hyvinvoivassa valtiossa työikäiset ja työkykyiset ovat töissä. Ihmisten ostovoima ja edellytykset pärjätä arjessa ovat parantuneet.

Siksi työn tekemisestä pitää tehdä aina kannattavampaa kuin tekemättä jättämisestä. Siksi kynnystä tarjota työtä toiselle on madallettava. Siksi töitä tekevän pitää saada nykyistä enemmän palkastaan käteen. Yrittäjyys nousee luovuudesta, jonka esteeksi byrokratia ei saa asettua.

Työ on parhaimmillaan merkityksellistä. Se on osallisuutta. Työn muodot muuttuvat, mutta työssä jaksamisesta ja työhyvinvoinnista on huolehdittava. Samalla ihmisille on annettava mahdollisuuksia vaurastua.

Jos yrittämistä ja yrittäjää maalataan jatkuvasti työntekijöiden hyväksikäyttäjäksi, kuka enää haluaa yrittää? Suomen kokoinen maa ei pärjää vastakkainasettelun lietsonnalla. Suomessa yrittäjä ja työntekijä ovat samalla puolella, työn puolella.

Kokoomuksen tavoitteet Suomelle vuoteen 2030 mennessä:

Hyvä yhteiskunta syntyy vapaiden ihmisten toimeliaisuudesta ja energiasta. Silloin syntyy riskinottoa, yritteliäisyyttä ja ponnistelua omien haaveiden toteuttamiseksi. Työn ei tarvitse olla pakkopullaa, vaan osa mielekästä ja sisältörikasta elämää. Työ on meistä monelle osa identiteettiä.

Työ ja yrittäjyys luovat pohjan hyvinvoinnille ja julkisten palveluiden turvaamiselle. Kokoomus tavoittelee 10 000 uutta työllistävää yritystä vuoteen 2030 mennessä. Neljän viidestä työikäisestä ihmisestä on oltava työelämässä 2030-luvun alkaessa. Työelämä on mielekästä ja yritystoiminta vastuullista.

Työllisyystavoitteen saavuttaminen vaatii toimia kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Tarvitsemme kunnianhimoisia uudistuksia, jotka lisäävät työnteon kannattavuutta, pitävät huolta kilpailukyvystä ja auttavat ihmisiä työelämään. On selvää, että Suomessa on tehtävä uudistuksia työmarkkinoihin ja sosiaaliturvaan. Tarvitsemme enemmän työvoimaa, pidempiä työuria ja vähemmän rakenteellista työttömyyttä. Tarvitsemme verouudistuksia, jotka keventävät työn ja yrittämisen verotusta ja siirtävät painopistettä päästöjen ja haittojen verotukseen – mutta eivät nosta kokonaisveroastetta. Samalla on aloitettava suunnittelu fossiiliverojen kertymän paikkaamiseksi, kun polttoaineiden verokertymät romahtavat.

On oikeudenmukaista, että omasta työstä jää enemmän käteen. Suomalaisten ostovoima turvataan laskemalla työn verotusta ja antamalla ihmisten vaurastua. Suomen kokonaisveroasteen on laskettava. On aika kääntää uusi sivu ja nostaa Suomi takaisin kasvun, kilpailukyvyn ja investointien tielle.

Jotta työtä riittää kaikille ja sen tekeminen on kannattavaa, kokoomus tekee esimerkiksi näin:

 • Kevennämme työn verotusta oikeudenmukaisesti kaikissa tuloluokissa. Siirrämme verotuksen painopistettä työn ja yrittämisen verotuksesta haittojen, päästöjen ja kulutuksen verotukseen. Näin turvaamme ostovoiman. Verotus ei voi perustua kateuteen.
 • Teemme ansiosidonnaisen työttömyysturvan kannustavammaksi porrastamalla sen siten, että turva on työttömyyden alussa korkeampi, minkä jälkeen tukisumma laskee joko tasaisesti tai portaittain työttömyyden pitkittyessä.
 • Mahdollistamme vapauden sopia paikallisesti työehdoista ja palkoista kaikilla työpaikoilla.Rajaamme työehtosopimusten yleissitovuuden minimiehtoihin.
 • Helpotamme kansainvälistä rekrytointia. Poistamme ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan ja nopeutamme Suomeen muuttamisen lupaprosesseja. Puramme työvoiman kansainvälistä liikkuvuutta estävät verot.
 • Helpotamme Suomessa opiskelleiden ulkomaalaisten jäämistä Suomeen. Korkeakouluista valmistuneet saavat automaattisesti vähintään kahden vuoden oleskeluluvan työnhakua varten.
 • Turvaamme kaikille mahdollisuuden osallistua kykyjensä mukaan. Jokaisella on oltava oikeus työhön. Parannamme osatyökykyisten mahdollisuuksia työskennellä. Tuemme työssä jaksamista ja osaamisen päivittämistä sekä ehkäisemme kaikenlaista häirintää työelämässä. Vahvistamme työvoimapalveluja, jotta ne pystyvät riittävästi turvaamaan yksilöllisen ja saavutettavan tuen. Selkiytämme alustatalouden pelisäännöt.
 • Luomme edellytyksiä kulttuuri- ja tapahtuma-alan menestymiselle, sillä ne ovat merkittäviä työllistäjiä ja luovat henkistä sekä taloudellista hyvinvointia Suomeen.

Suomessa kannattaa yrittää ja vaurastua, kun esimerkiksi:

 • Toteutamme yrittäjyyspaketin: Teemme suomalaista omistajuutta ja yritysten kasvua tukevan verouudistuksen. Muutamme yritysten ja osinkojen verotusta siten, että yritysten kasvulle ja pörssilistautumiselle on mahdollisimman vähän esteitä. Sitoudumme vähentämään yrittäjien hallinnollista taakkaa. Parannamme pienyrittäjän sosiaaliturvaa. Otamme käyttöön yhdistelmävakuutuksen helpottamaan liikkumista yrittäjästä palkansaajaksi ja toisinpäin. Mahdollistamme yrittäjälle uuden alun. Luomme yritysten pikasaneerausmenettelyn, helpotamme saneeraukseen pääsyä ja nopeutamme konkurssimenettelyä. Puramme byrokratiaa, joka estää uuden alun yrittäjänä.
 • Laajennamme osakesäästötilin käyttöalaa ja poistamme sen maksimisijoitusrajan. Otamme käyttöön vastasyntyneiden osakesäästötilin, johon valtio lahjoittaa 300 euroa.

Elämän laatu on Suomessa korkea. Huolehdimme, että kotitaloudet selviävät arjen kustannuksista. Ruoan tai energian hintapiikit eivät saa ajaa ihmisiä ja yrityksiä taloudelliseen ahdinkoon.

Oman auton käyttäminen on monelle suomalaiselle välttämättömyys työssäkäynnin ja muun arjen kannalta. Pitkien etäisyyksien Suomessa työnteon täytyy olla aina kannattavaa, eivätkä liikkumisen kustannukset saa muodostua kenellekään työssäkäynnin esteeksi, oli kyse sitten kulkemisesta omalla autolla tai julkisin liikennevälinein.

Esimerkiksi näin parannamme kotitalouksien asemaa:

 • Varmistamme suomalaisten pärjäämisen keventämällä kokonaisveroastetta ja erityisesti työn verotusta. Kaikille tulolukille kohdistuvat veronkevennykset ovat suora keino vahvistaa suomalaisten edellytyksiä selvitä nousevista hinnoista.
 • Huolehdimme, etteivät asumiskustannukset tai energian hinta nouse suomalaisille kohtuuttomiksi.

3. Halu oppia on mielenkiintoisen elämän perusedellytys

Mistä löytyy tulevaisuudessa sekä opettajien että oppilaiden motivaatio käydä koulua, syventää tietojaan ja taitojaan? Onko koulu- ja koulutusjärjestelmämme todellakin hiottu täydelliseksi? Koulupäivän kulkua pitäisi rakentaa myös nuorten ehdoilla. Varhaiskasvatuksesta lähtien kaiken opetuksen pitäisi ruokkia ihmisen luontaisen uteliaisuuden kasvua haluksi oppia. Oppiminen on innostavaa ja iloista – ihminen hyötyy siitä läpi elämänsä.

Syrjäytymisen riskiin pitää puuttua ajoissa, ja se työ alkaa jo päiväkodista. Jokaisella on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Perusasiat koulussa on pantava kuntoon: jokaisen koulunsa päättävän on osattava lukea, kirjoittaa ja laskea niin hyvin, että se mahdollistaa tien eteenpäin. Oppimiseen ei ole yhtä oikeaa mallia. Jokaisen tulee saada hyvä eväät ponnistaa mihin tahansa tehtäviin Suomessa ja maailmalla.

Maailman suuret ja pienet ongelmat ratkeavat tutkimuksen, tieteen ja innovaatioiden avulla. Suomen paikka on ratkaisijoiden kärkijoukossa ja Suomen tulee olla maa, joka houkuttelee osaajia.

Kokoomuksen tavoitteet Suomelle vuoteen 2030 mennessä:

Suomi on vahvistanut osaamiseen, sivistykseen ja tieteeseen perustuvaa kilpailukykyään. Koulutus on jokaiselle mahdollisuus luoda hyvää ja omannäköistä elämää. Vahva yleissivistys antaa pohjan tulevaisuuden taidoille ja todelliset edellytykset myös jatkuvalle oppimiselle.

Jokainen lapsi saa vahvat lähtökohdat elämään laadukkaan varhaiskasvatuksen ja yksilöllisen perusopetuksen avulla. Suomen kehuttu peruskoulujärjestelmä ei jää laakereilleen makaamaan, vaan se kehittyy ajassa ja maailman parhaiden opettajien työstä. Opettajan ammatin arvostuksesta pidetään huolta. Opettajat ja kasvattajat voivat tehdä työnsä hyvin ilman kuormittavaa, uuvuttavaa hankehumppaa. Koulutuksen kehittäminen on tuotu luonnolliseksi osaksi koulujen arkea.

Koulussa oppilas saa perustaitojen lisäksi tukea itsenäiseen ajatteluun ja oppimiseen, ja jokainen peruskoulun käynyt löytää mielekkään tavan jatkaa opintojaan toisella asteella. Oppimisvaikeuksiin tai muihin haasteisiin puututaan varhaisessa vaiheessa.

Kokoomus pitää kiinni duaalimallista: jatkossakin eväitä elämään tarjoavat sekä yleissivistävä lukiokoulutus että ammattiin valmistava ammatillinen koulutus. Vuoteen 2030 mennessä vähintään 50 prosenttia nuorista ikäluokista on korkeakoulutettuja. Korkeakoulutukseen siirtymistä ja korkeakouluista valmistumista sujuvoitetaan.

Osaamisen rinnalla kulkee koko ajan sivistys. Suomalainen kulttuurikenttä pystyy luomaan korkeatasoista taidetta ja kulttuurikentän toimijat saavuttavat yhä uusia kohderyhmiä Suomessa ja kansainvälisesti. Taide on läpileikkaava voimavara ja kilpailutekijä kaikkialla yhteiskunnassa.

Esimerkiksi näillä eväillä kokoomus tarjoaa lapsille ja nuorille maailman parasta oppimista:

 • Vahvistamme yksilöllistä kasvatusta ja opetusta. Ne ovat keino parantaa omien vahvuuksien löytämistä. Tuemme opettajien työssäjaksamista ja jatkokoulutusta.
 • Toteutamme kaksivuotisen esiopetuksen ja tavoittelemme maksutonta varhaiskasvatusta.
 • Vahvistamme perusopetusta ja annamme ”osaamistakuun”. Peruskoulussa tärkeintä on saada perusasiat kuntoon: oppimisen rauha, riittävä tuki ja kehittämisen tuominen luonnolliseksi osaksi koulujen arkea ilman hankehumppaa. Varmistamme jokaiselle lapselle ja nuorelle riittävät perustiedot ja -taidot, kuten luku-, kirjoitus- ja laskutaidon. Tuemme elämänhallintataitoja ja panostamme oikea-aikaiseen oppimisen tukeen ja opinto-ohjaukseen.
 • Tuomme harrastukset koulupäivän yhteyteen. Se ehkäisee syrjäytymistä ja keventää perheiden kuormitusta.
 • Varmistamme toisen asteen koulutuksen koko ikäluokalle. Tämä edellyttää panostuksia varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen sekä tukipalveluihin ja opinto-ohjaukseen.
 • Lisäämme tukea, kielten opetusta, tasa-arvorahoitusta ja opettajien täydennyskoulutusta. Koulutus on parasta kotoutumista. Pääkaupunkiseudulla jo joka neljäs peruskoulun aloittava lapsi on vieraskielinen. Varmistetaan turvallinen oppimisympäristö jokaiselle.

Kokoomus haluaa nostaa Suomen korkeakoulut ja suomalaisen tutkimuksen maailman kärkeen. Jokaisella suomalaisella on mahdollisuus kouluttautua niin pitkälle kuin oma into ja osaaminen kantaa. Panostamme korkeakoulutuksen tarjonnassa korkeaan laatuun. Jatkuva oppiminen tarkoittaa työssä tapahtuvan oppimisen lisäksi säännöllistä kouluttautumista tarpeiden mukaan.

Kasvua ei synny ilman innovaatioita. Pienen maan on aina tavoiteltava kasvua ja menestystä myös maailmalla. Suomen on oltava houkutteleva maa niin yrityksille kuin kansainvälisille osaajille. Meille on arvovalinta tukea tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kasvua eikä jättää sitä yksin yritysten harteille.

Esimerkiksi näin lisäämme Suomessa huippuosaajia:

 • Uudistamme korkeakoulujen työnjakoa, profiloitumista ja yhteistyötä. Kannustamme korkeakouluja löytämään ne alat, joilla ne voivat tavoitella maailman kärkeä.
 • Toteutamme osaamisen tulevaisuuspaketin: Panostamme osaamiseen ja vahvistamme korkeakoulujen autonomiaa pääomittamalla niitä. Kasvatamme Suomen Akatemian tutkimusrahoituksen myöntövaltuuksia. Nostamme tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen 4 prosenttiin BKT:sta. Otamme pysyvästi käyttöön yritysten laajan TKI-verovähennysoikeuden, joka kasvattaa yritysten TKI-investointien määrää.
 • Lisäämme työssäoppimista ja koulutussopimuksen käyttöä.
 • Vastaamme osaajapulaan jatkuvan oppimisen uudistuksella. Avaamme ovia osaamisen kehittämiselle läpi työuran. Se tarkoittaa esimerkiksi koulutusseteleitä, verokannustimia, digitalisaation hyödyntämistä ja monipuolisia oppimisympäristöjä, erilaisiin elämäntilanteisiin ja työuran vaiheisiin sopivia opintomoduuleja sekä tehokasta työelämälähtöistä työvoima- ja täydennyskoulutusta.

4. Toimiva turvaverkko palvelee, kannustaa ja huolehtii, ei lamaannuta

Toimivan yhteiskunnan turvaverkon on tarkoitus toimia kuin trampoliini. Se pompauttaa ihmisen kuopasta ylöspäin. Toimiva turvaverkko lisää ihmisen toimeliaisuutta: se rohkaisee yrittämään ja kokeilemaan. Epäonnistuminen on uuden alun paikka.

Yhteiskunnan turvaverkko ei saa muuttua riippumatoksi, josta nouseminen tuntuu vaikealta. Tai satimeksi, josta ei edes pääse pois.

Me haluamme, että ihmisten tärkeimmissä palveluissa hoiva ja turva lisääntyvät ja turha hallinto vähenee. Meille tärkeintä on, että koneiston sijaan ihminen, asiakas ja ammattilainen, on toimintakykyinen ja voi hyvin.

Kokoomuksen tavoitteet Suomelle vuoteen 2030 mennessä:

Kokoomuksen tavoitteena on Suomi, jossa jokaisella työikäisellä ja -kykyisellä on mahdollisuus tulla toimeen omalla työllään, ja jossa jokaisesta apua tarvitsevasta pidetään huolta. Kokoomuksen tavoittelema Suomi on hyvä ihan jokaiselle.

Hyvinvointiyhteiskunta pyörii omilla rattaillaan vain, kun se rahoitetaan kestävästi. Tämä tarkoittaa sitä, että hyvinvointipalvelut rahoitetaan työllisyydellä ja kasvulla, ei velkarahalla.

Seniorit ovat yhteiskuntamme tunnustettu voimavara. Tarvitsemme ja arvostamme heidän kokemustaan ja osallistumistaan. Huolehdimme myös, että lapset, nuoret ja perheet saavat tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti ja iäkkäät arvokkaan vanhuuden.

Vanhusten hoito on laitettu kuntoon kokonaisuutena. Omaishoito, perhehoito, kotihoito, asumispalvelut ja ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan palvelut ymmärretään kaikki keskeisiksi osiksi vanhusten hoitoa. Palvelujen tuottamiseen tarvitaan kaikki mukaan. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjontaa täydentävät yritykset ja järjestöt. Kaikilla suomalaisilla on pääsy perusterveydenhuollon palveluihin.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on saatettu päätökseen, ja ihmiset pääsevät jonoista nopeammin hoitoon. Terveyspalveluiden tehokkuuden ja saatavuuden lisäksi huomiota kiinnitetään vaikuttavuuteen. Jokaisen suomalaisen on voitava luottaa siihen, että tarvittavan avun, hoidon ja hoivan saa silloin, kun niitä tarvitsee. Kokoomus haluaa parantaa erityisesti ennaltaehkäiseviä palveluita ja terveyden edistämisen roolia sote-rahoituksessa. Mitä aikaisemmassa vaiheessa ongelmat hoidetaan kuntoon, sitä vähemmillä inhimillisillä ja taloudellisilla kustannuksilla selvitään.

Kokoomus uskoo, että palvelut järjestyvät myös tulevaisuudessa, kun esimerkiksi:

 • Lisäämme sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjien oikeutta valita. Hyödynnämme sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa yrityksiä ja järjestöjä. Hyödynnämme esimerkiksi vammaisten henkilöiden ja ikäihmisten palveluissa ns. henkilökohtaista budjettia. Hoitoon pääsyn turvaamiseksi kehitämme yksityisen hoidon Kela-korvausta, otamme palvelusetelit laajasti käyttöön ja avaamme perusterveydenhuollon palveluja laajemmin ammatinharjoittajien tuotettavaksi. Lisäämme hyvinvointialueiden yksikkökustannusten avoimuutta, jotta kustannusvertailu on mahdollista.
 • Hyödynnämme sosiaali- ja terveyspalveluissa entistä enemmän digitalisaatiota, mm. etävastaanottoja.
 • Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin ongelmien ennaltaehkäisyyn. Toteutamme terapiatakuun ja parannamme mielenterveyspalveluita. Hoidamme ongelmat varhaisessa vaiheessa, jotta niiden inhimilliset ja yhteiskunnalliset kustannukset jäävät mahdollisimman pieniksi.
 • Parannamme vanhuspalveluita kokonaisuutena. Kehittämisessä on huomioitava niin omaishoito, kotihoito, asumispalvelut kuin ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan palvelut. Avaintekijöitä ovat ikäihmisten toimintakyvyn ylläpito ja edistäminen.
 • Teemme määrätietoisesti toimenpiteitä hoitajapulan ratkaisemiseksi. Panostamme koulutukseen, työhyvinvointiin, kehittymismahdollisuuksiin ja kansainväliseen rekrytointiin.
 • Jokaisella on katto pään päällä. Tavoitteenamme on asunnottomuuden poisto Suomesta. Asunnottomuus ratkaistaan sosiaalisella vastuulla. Toimimme asunto ensin -periaatteen mukaisesti.
 • Turvaamme lapsiperheille riittävät palvelut arjen helpottamiseksi ja lastensuojelun raskaiden palveluiden tarpeen ennaltaehkäisemiseksi.

Nykyinen sosiaaliturvamme on rakennettu vuosikymmenten aikana pala palalta. Tavoite on ollut hyvä: auttaa ja tukea heikommassa asemassa olevia. Malli ei kuitenkaan enää palvele tarkoituksenmukaisella tavalla alkuperäistä tavoitetta. Siitä on tullut monimutkainen, monitasoinen ja byrokraattinen tilkkutäkki. Vaikeat hakuprosessit, eri tukien päällekkäisyydet, sääntöjen tulkinnat sekä poikkeukselliset elämäntilanteet jättävät turvaan myös aukkoja tai johtavat sosiaaliturvan alikäyttöön.

Vuoteen 2030 mennessä sosiaaliturvaa on yksinkertaistettu ja selkeytetty. Sosiaaliturva joustaa siten, että jokaisella on mahdollisuus osallistua työelämään.

Lähes kaikki meistä tarvitsevat jossain elämänsä vaiheessa yhteiskunnan tukiverkkoa. Sosiaaliturvan ja palveluiden on vastattava yksilöllisiin tarpeisiin ja toteutettava lupaus siitä, että jokainen voi osallistua yhteiskunnan rakentamiseen.

Esimerkiksi näin uudistamme sosiaaliturvaa:

 • Työnteon on oltava kaikissa tilanteissa kannattavaa. Siksi verotuksen ja sosiaaliturvan on toimittava niin, että työllä ansaitusta eurosta jää aina vähintään puolet käteen. Tukijärjestelmä ei saa olla este ottaa työtä vastaan. Kokoomuksen yleistukimalli mahdollistaa sen, että työn vastaanottaminen on kaikissa tilanteissa nykyistä kannattavampaa.
 • Laajennamme ansiosidonnaisen työttömyysturvan oikeudenmukaisesti kaikille työssäkäyville. Turva työttömyyden varalle kuuluu kaikille.
 • Kehitämme perhevapaita tasa-arvon ja työllisyyden lähtökohdista. Huomioimme perheiden yksilöllisen näkökulman ja lapsen edun.

5. Talous kasvaa ja päästöt laskevat, velaksi eläminen loppuu

Suomen pitää olla houkutteleva maa, ihmisille ja investoinneille. Taloudesta huolehtiminen lisää turvallisuutta ja vakautta, pystymme pitämään huolta omista asioistamme. Hyvinvoivien ihmisten Suomi rakennetaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ilmaston näkökulmasta kestävästi.

Velaksi elämisen on loputtava. Velkarahalla mässäily on tulevien sukupolvien elämän edellytysten heikentämistä. Menoja on uskallettava panna tärkeysjärjestykseen. Meidän on pystyttävä turvaamaan ihmisten tärkeimmät palvelut ja huolehtimaan heistä, jotka eivät siihen pysty.

Toimiva markkinatalous ja reilu kilpailu ovat edellytyksiä Suomen menestykselle. Suomi on avoin ja kansainvälinen maa – erottamaton osa pohjoismaista, eurooppalaista ja läntistä arvoyhteisöä. Kokoomuksen tavoitteena on Suomi, johon ihmiset haluavat tulla tekemään töitä ja rakentamaan omaa tulevaisuutta.

Ympäristöstä huolehtiminen on meidän tehtävämme, eikä siinä voi viivytellä. Puhdas ilma ja monimuotoinen luonto eivät tarkoita kieltoja, luopumista ja kurjistumista. Pystymme kasvattamaan taloutta ja elintasoa samalla, kun käännämme päästöt laskuun. Ilmastonmuutosta ei ratkaista suunnitelmataloudella. Viemällä korkean teknologian ratkaisuja maailmalle Suomi voi olla aidosti kokoaan suurempi toimija.

Suomi toimii Euroopan unionissa yhdessä muiden kanssa markkinatalouden edistämiseksi, vapaan demokratian turvaamiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Kun Eurooppa menestyy, myös suomalaiset menestyvät.

Kokoomuksen tavoitteet Suomelle 2030-luvulle mentäessä:

Kokoomuksen ensisijainen tavoite on, että Suomessa jokainen voi omalla työllään ja osaamisellaan luoda itselleen ja läheisilleen hyvinvointia. Kun tämä toteutuu, julkiseen talouteen syntyy yhteistä hyvää. Suomi tarvitsee investointeja, ja investoinnit edellyttävät kilpailukykyistä taloutta. Jotta Suomen tulevaisuus voi olla aidosti kestävä, on talous saatava vakaalle pohjalle.

Palvelut taataan vain riittävillä verovaroilla. Verovaroja lisätään vain onnistuneella yritystoiminnalla ja sitä kautta työllistämisellä – ei verotuksen kiristämisellä. Yrittämistä tuetaan tekemällä yrittämisen ilmapiiri motivoivaksi ja lisäämällä yritysten kansainvälistä kilpailukykyä.

Kokoomuslaisella politiikalla lopetetaan velkarahalla eläminen. Suomi pystyy seisomaan omilla jaloillaan. Kestävä talouspolitiikka luo vakautta ja turvallisuutta yhteiskuntaan.

Näin kokoomus toimii, jotta velaksi eläminen loppuu:

 • Takaamme hyvinvointiyhteiskunnan palveluille kestävän rahoituksen. Vuonna 2030 julkinen talous on tasapainossa.
 • Laitamme valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien menot tärkeysjärjestykseen. Menojen lisääminen ja verojen korottaminen ei voi jatkua loputtomiin. Varmistamme, että hallinnon eri tasot eivät toteuta päällekkäisiä tehtäviä.
 • Parannamme julkisen sektorin tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen riittäminen edellyttää, että yhä pienemmästä rahamäärästä saadaan yhä enemmän irti. Parannamme julkisten hankintojen osaamista ja kehitämme kilpailutusprosesseja.

Elävä markkinatalous on kasvun paras väline. Julkisen vallan ei ole syytä puuttua toimiviin markkinoihin. Jos markkina ei toimi, vika on usein rajoitteissa ja turhissa esteissä. Kun markkinoiden annetaan vapaasti toimia, ne korjaavat itse itseään. Yrittäjän on saatava uusi mahdollisuus ilman kohtuutonta ponnistelua. Jotta Suomen uudistuminen olisi nopeampaa, konkurssiin joutuneen yrittäjän on voitava työllistää itsensä uudelleen mahdollisimman pian myös yrittäjänä. Epäonnistuminen yhdessä yrityksessä ei saa tarkoittaa loppuelämän mittaista leimaa ja vaikeuksia.

Euroopan unioni on maailmankaupan suurvalta. Jäsenmaiden talouskasvun, eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn ja sitä tukevien kauppasopimusten edistäminen on EU:n keskeinen tavoite. Se on peruste syventää yhteistyötä sisämarkkinoiden kehittämiseksi sekä avoimeen talouteen pohjautuvan teollisuus- ja kauppapolitiikan edistämiseksi.

EU:n on vastattava globaaliin suurten talousalueiden väliseen kilpailuun omiin arvoihinsa ja intresseihinsä tukeutuen. Autoritaarisuuden ja yksilönvapauksien sekä demokratian vastaisten liikkeiden nousu maailmassa voidaan torjua vain vapaiden demokratioiden voimakkaalla yhteistyöllä, johon myös Suomi osallistuu.

Toimivammat ja houkuttelevammat markkinat syntyvät, jos esimerkiksi:

 • Puramme markkinoille tulon esteitä. Parannamme markkinoiden toimintaa ja sääntelyä kunnianhimoisella reilun kilpailun ohjelmalla.
 • Lopetamme julkisen sektorin markkinahäiriköinnin. Tällä hetkellä julkinen sektori kilpailee yritysten kanssa yli 130 toimialalla.
 • Jatkamme norminpurkua ja sääntelyn keventämistä. Luomme investoinneille yhden luukun palvelun ja lupiin käsittelyaikatakuun. Edistämme hallinnon digitalisaatiota ja kehitämme esimerkiksi digipostijärjestelmää palveluverkon turvaamiseksi. Kevennämme esimerkiksi apteekkisääntelyä vastuullisen markkinatalouden hengessä ja vapautamme raideliikennettä.
 • Tuomme viinit ruokakauppoihin. Helpotamme alkoholijuomien ravintolaulosmyyntiä sekä säädämme etämyynnin selkeästi sallituksi niin kotimaisille kuin muissa EU-maissa toimiville yrityksille reiluin pelisäännöin.
 • Uudistamme yritystukijärjestelmän ja muutamme yritysverotusta kilpailukykyisemmäksi. Puramme vanhaa yläpitävät tuet ja suuntaamme yritystuet uusien palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen sekä markkinoille viemiseen.
 • Toteutamme kauppapolitiikan suunnanmuutoksen. Idänkaupan vähentyessä suomalaisten yritysten on löydettävä korvaavia markkinoita lännestä, erityisesti Yhdysvalloista.
 • Uudistamme asuntopolitiikan. Kohdennamme yhteiskunnan tukemat vuokra-asunnot aidosti pienituloisille ja erityisryhmille. Hillitsemme asumisen hintakehitystä lisäämällä tontti- ja asuntotarjontaa sekä parantamalla alan sääntelyä. Uudistamme asumistukijärjestelmän.

Ilmastonmuutoksen torjunta on osa arkeamme. Suomi on maailman parhaita toimijoita ilmastokysymyksissä, ja jatkaa samalla tiellä. Ilmastopolitiikkaa tehdään Euroopan unionin osana, jotta toimenpiteet ovat vaikuttavia maailmanlaajuisessa mittakaavassa.

Ilmastonmuutosta torjutaan kustannustehokkaasti ja kestävästi etenkin siellä, missä päästöjä saadaan vähennettyä eniten. Päätöksenteon kaikilla tasoilla tehdään johdonmukaisesti valintoja, jotka turvaavat ja edistävät ympäristön puhtautta ja luonnon monimuotoisuutta, lajien säilymistä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa. Tämän vastuun kantaminen on se mitta, jolla tekojemme arvo kaikkein eniten määräytyy tulevien sukupolvien silmissä.

Vihreä siirtymä edistää suomalaisten yritysten asemaa maailmassa, sillä suomalainen teollisuus on maailman puhtainta. Samalla tunnistamme suomalaisten yritysten merkittävän hiilikädenjäljen. Suomalaiset yritykset ovat ratkaisuillaan oma-aloitteisesti torjuneet ilmastonmuutosta.

Suomi tukee ilmastoviisaalla ja markkinaehtoisella teollisuuspolitiikalla puhtaan kotimaisen teollisuuden kilpailukykyä ja vientimahdollisuuksia sekä estää hiilivuotoa.

Kustannustehokas ja kilpailukykyä tukeva ilmastopolitiikka tarkoittaa kokoomukselle esimerkiksi sitä, että:

 • Yhdistämme ilmastopolitiikan, teknologian ja markkinatalouden. Kestävät ratkaisut tarjoavat yrityksille vientimahdollisuuksia, jos niiden annetaan menestyä markkinoilla. Hiilineutraali Suomi 2035 saavutetaan, kun päästövähennykset ovat kustannustehokkaita, markkinaehtoisia ja teknologianeutraaleja.
 • Teemme töitä kunnianhimoisen kansainvälisen ilmastosopimuksen eteen. Euroopan on näytettäväesimerkkiä, mutta edellytettävä kunnianhimoa myös muilta mailta.
 • Emme tuijota vain Euroopan päästöjä, vaan vaikutamme todelliseen hiilijälkeemme esimerkiksi hiilitulleilla. Kasvava osa hiilijalanjäljestämme on päästöjen synnyttämistä EU:n ulkopuolella. Silti tavarantuonti on päästöveroista vapaa toisin kuin kotimaan matkailu tai tehdastuotanto Suomessa. Kotimaisten palveluiden ja tuotteiden pitää päästä reiluun asemaan verrattuna EU:n ulkopuolelle päästönsä piilottaviin ostoksiin.
 • Toteutamme puhtaan energian paketin: Lisäämme kotimaista puhtaan energian tuotantoa. Myönnämme jatkoluvan Fortumin ydinvoimaloille Loviisassa. Etsimme keinot toteuttaa Fennovoiman ydinvoimala ei-venäisellä teknologialla. Puramme pienydinvoimaloiden rakentamisen esteitä ja sujuvoitamme energiahankkeiden lupaprosesseja. Edistämme tuuli- ja aurinkovoiman käyttöä. Irrottautuminen venäläisen fossiilienergian tuonnista edistää sekä huoltovarmuutta että ilmastotavoitteita. Edistämme uusien teknologioiden käyttöönottoa ja kotimaisten innovaatioiden syntymistä.
 • Verotamme ilmastopäästöjä yhtäläisesti riippumatta päästölähteestä. Fiksu ja hiilivuotoa estävä veropolitiikka on keino toteuttaa ilmastotavoitteita markkinaehtoisesti.

Jotta Suomi menestyy, on koko Suomen kasvun edellytykset turvattava. Tuotteiden on päästävä vientimarkkinoille ja ihmisten pystyttävä liikkumaan jouhevasti työssäkäyntialueillaan.

Saamme koko Suomen kasvun edellytykset hyödynnettyä, kun esimerkiksi:

 • Toteutamme infrapaketin: Laitamme koko Suomen yhteydet kuntoon. Lyhennämme tie- ja raideverkon korjausvelkaa ja varmistamme toimivat yhteydet Suomen sisällä sekä Suomesta maailmalle. Parannamme Suomen saavutettavuutta esimerkiksi pääomittamalla nopeita junayhteyksiä. Raideyhteydet tukevat Suomen kilpailukykyä ja vauhdittavat vientiteollisuutta. Kehitämme nopeita raideyhteyksiä pääkaupungista länteen, pohjoiseen ja itään. Mahdollistamme toimivan lähijunaliikenteen nykyistä laajemmalle. Puramme VR:n yksinoikeusjärjestelmän ja laskemme näin raideliikenteen kustannuksia.

Luonnon monimuotoisuus on elinehtomme ja ylpeytemme. Suomalainen metsäpolitiikka on tuottanut tulosta ja elänyt ajassa. Metsät ovat säilyneet elinvoimaisina ja laajoilta metsätuhoilta sekä metsäpaloilta on vältytty aktiivisen metsänhoidon ansiosta. Metsien hyödyntäminen on ollut merkittävässä roolissa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa. Tätä kestävää ja kehittyvää metsiin perustuvaa menestystarinaa tulee jatkaa.

Metsät, vesistöt ja kulttuuriympäristö ovat osa suomalaisuutta. Kokoomus haluaa säilyttää nämä elementit myös tuleville sukupolville.

Turvaamme ainutlaatuisen suomalaisen ympäristö, kun esimerkiksi:

 • Pelastamme Suomen luonnon monimuotoisuuden. Suojelemme Itämerta ja haavoittuvaa Saaristomerta, vesistöjä, metsiä ja soita. Vähennämme Itämeren rehevöitymistä aiheuttavaa ravinnekuormaa.
 • Edistämme kiertotaloutta luonnonvarojen liikakäytön ehkäisemiseksi. Kiertotalous edellyttää ennen kaikkea ajattelutavan ja asenteiden muutosta, ja on myös suuri mahdollisuus suomalaisille yrityksille.
 • Pidämme puhtaan juomaveden kotimaisissa käsissä.

Esimerkiksi näin hyödynnämme luonnonvarojamme kestävästi:

 • Parannamme suomalaisen maatalouden kannattavuutta ja huolehdimme huoltovarmuudesta. Tarjolla on oltava suomalaista turvallista, terveellistä ja kestävästi tuotettua ruokaa.
 • Pidämme metsäpolitiikan suomalaisissa käsissä. Metsiin perustuva biotalous tarjoaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan ja tuo hyvinvointia koko Suomeen.

Ryhdytään siis rakentamaan yhdessä valoisaa ja kestävää tulevaisuutta. Silloin olemme oikealla raiteella.