Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KOK/75

Kansallinen Kokoomus

Tarkista suuntasi, tarkista oikein


  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Otsikko: Tarkista suuntasi, tarkista oikein
  • Vuosi: 1945
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Tarkista suuntasi
tarkista oikein!

[kuva poistettu, kts. alkuperäinen dokumentti]

Ylläolevassa kuvassa näet suunnistajaryhmän pysähtyneen tarkistamaan suuntaansa, ottamaan pohjoisneulalukua kartalta. Sen on täytynyt kiertää vaikea maastokohta, mutta nyt se voi suunnata kulkunsa suoraan kohti päämaalia. Suunta on otettava huolellisesti, sillä pienikin poikkeama voi johtaa harhaan.

Suomen kansa pysähtyy myöskin vuoden 1945 maaliskuun 17-18 päivinä tarkistamaan suuntaansa.

Lähtökohtamme on sotien uuvuttama, yksinäinen ja taloudellisessa ahdingossa oleva Suomi. Päämaalimme on vapaa, riippumaton, onnellinen ja kukoistava Suomi, jossa jokainen kansalainen tyytyväisenä tekee työtä yhä paremman yhteiskunnan puolesta tietoisena turvatusta asemastaan. Kompassimme on rehellinen suomalainen mieli, kylmä järki ja selkeä todellisuustaju. Meidän kompassimme neula ei värähdä mistään magneetista, ei minkäänlaisista propagandahyökkäyksistä. Me voimme suunnata kulkumme suoraan eteenpäin.

Suomalainen, säilytä isiltä peritty suora ryhti, älä pysähdy tuijottelemaan taaksepäin, vaan terästä tahto ja suunnistaudu eteenpäin!

Ottakaamme siis "pohjoisneulalukumme"!

Olemme nähneet rehellisen ja ahkeran suomalaisen työmiehen unohtumattoman uhrivalmiuden viime vuosien aikana ja haluamme olla mukana varmistamassa hänen turvattua asemaansa. Mutta haluamme, että suomalaisen työmiehen asiaa ajetaan suomalaisessa hengessä ja että tämä asia on meille kaikille suomalaisille yhteinen eikä minkään ryhmän monopolina. - Olemme nähneet suomalaisen talonpojan vaihtavan auran aseeseen ja jättävän tärkeän elatustehtävänsä naisten, lasten ja vanhusten huomaan. Siitä huolimatta ovat työt tulleet suoritetuiksi. Haluamme näin ollen osaltamme tukea pääelinkeinoamme, onhan omavaraisuutemme lisääminen tärkeä kansallinen tehtävämme. Mutta tässäkin kohden haluamme, että asioita tarkastellaan avarammasta näkökulmasta, kansakunnan edun kannalta. Kannatustamme emme voi antaa myöskään millekään hoipertelupolitiikalle, vaan vakaumuksemme mukaan tarvitsee Suomi vaikeuksista selvitäkseen kokonaisohjelmaa, jota tarmokkaasti ajetaan ja jonka takana seistään.

Me haluamme saada kansaneduskuntaamme mahdollisimman suureksi sen eduskuntaryhmän, joka

1) pitää ylimpänä ohjeenaan Suomen vapauden ja itsenäisyyden säilyttämistä,

2) tukee kansanvaltaista yhteiskuntajärjestystämme,

3) haluaa pyrkiä ulkopoliittisissa suhteissa itäiseen naapuriimme molemminpuoliseen luottamukseen ja kunnioitukseen perustuviin hyviin suhteisiin ja pohjoismaiseen yhteistoimintaan,

4) vastustaa pakkotaloutta ja pitää yrittäjävapautta taloudellisella alalla nousumme edellytyksenä,

5) osallistuu yhteiskuntamme lujittamiseen ja tervehdyttämiseen sosiaalisia uudistuksia ajamalla ja tukemalla,

6) pitää kunnia-asianaan, että niinkuin edellinen sukupolvi toi oman lisänsä esi-isäin perintöön, loi itsenäisen Suomen, nykypolvikin vaalii saamaansa perintöä edelleen sekä kartuttaa ja jättää sen entistä rikkaampana ja ihanampana jälkeentuleville.

Ei huutaen, vaan harkiten on maan asiat hoidettava!

Suomen mies ja nainen!

Kansallinen Kokoomuspuolue ei pidä ohjelmaansa vain vaaliohjelmana, vaan myöskin työohjelmana.

Kansallisen Kokoomuspuolueen eduskuntaehdokkaiksi on saatu henkilöt, joissa yhdistyy monipuolinen asiaintuntemus, vanhemman väen viisaus, selvänäköisyys ja kokemus, keskipolven tarmo, työkyky ja aloiterikkaus sekä nuoremman polven pyyteetön ihanteellisuus, ennakkoluulottomuus ja väsymätön innostus. Kaikkia ehdokkaita elähdyttää sama isänmaanrakkaus ja kaikkia heitä kannustaa työhön sama huoli rakkaan Suomemme kohtalosta.

Siksi suuntamme on tarkistettu ja selvä. Äänestämme KANSALLISTA KOKOOMUSPUOLUETTA ja osallistuimme siten tulevaisuutemme jälleenrakennustyöhön.