Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KOK/87

Kansallinen Kokoomus

Teollisuus- ja kauppaohjelma


  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Otsikko: Teollisuus- ja kauppaohjelma
  • Vuosi: 1931
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

Teollisuus- ja kauppaohjelma.

Maan taloudellisen itsenäisyyden turvaaminen, kansan hyvinvoinnin ja elintason kohottaminen sekä valtiolaitoksen ylläpitäminen edellyttää maan taloudellisten voimien jatkuvaa kehittämistä. Maan talouselämä on saatettava nykyistä monipuolisemmaksi ja voimakkaammaksi.

Maatalouden rinnalla tärkeimmät tuotantoalamme ovat vientiteollisuus ja kotimarkkinateollisuus. Vientiteollisuus järjestää työ- ja ansio-tilaisuuksia etupäässä kotimaisia raaka-aineita jalostamalla ja näin syntyviä tuotteita ulkomaille myymällä. Vientiteollisuuden menestymisestä ja sen säilymisestä kotimaisissa käsissä riippuu välittömämmin kuin mistään muusta maamme kauppa- ja maksutase, jotapaitsi vain tämän teollisuuden kukoistaessa maan raaka-aineet saavuttavat mahdollisimman korkean hintatason hyödyksi ennen kaikkea maanomistajille, samalla kun ulkomaisten kapitaaliyhtymien maata ja kansaa proletarisoivilta valtausyrityksiltä silloin puuttuvat tärkeimmät edellytykset. Kotimarkkinateollisuus taas jalostaa omien raaka-aineittemme ohella myös ulkomaisia raaka-aineita, jolloin maan hyväksi tulevat tähän jalostukseen sisältyvät työansiot sekä vastaava liikevoitto, samalla kun ammattitaito vaativissakin laatutöissä sen kautta kansakunnan keskuudessa saavutetaan, ylläpidetään ja kohotetaan. Myös kotimarkkinateollisuuden korkea taso yhdessä muun tuotantomme kanssa tukee kauppa- ja maksutaseemme edullisuutta, sillä pääasiassa vain maatalous- ja teollisuustuotteittemme viennillä hankitaan varat välttämättömän tuonnin maksamiseen.

Kun metsät sisältävät maamme tärkeimmän raaka-ainevaraston teollisuutta varten, on valtiovallan tehokkaasti tuettava niiden hoitamista ja vähentymättä säilyttämistä tarkoittavia toimia.

Nykyaikainen kansainvälinen kilpailu vaatii kotimaisten tekniikkaa ja kauppaa hallitsevien kykyjen kasvattamista, mihin koko yhteiskunnan niinmuodoin on kohdistettava aivan erikoista huomiota ja huolta.

Taloudellisen elämän eri alat ovat keskeymättömässä vuorovaikutuksessa keskenään; ne tukevat ja tarvitsevat toinen toisiaan. Nykyaikainen maatalous tarvitsee teollisuutta samoin kuin kaupunkilaisväestö tuotteittensa ostajina, niinkuin vauras, ostokykyinen maalaisväestö puolestaan on jälleen teollisuuden paras tuki. Sitä ei kuitenkaan laajoissa kansankerroksissa täysin oivalleta, jonka vuoksi käsitysten syventämisen tämän luontoisista kansantalouden perustotuuksista tulee olla yksi valtiollisen valistustoiminnan päätehtäviä.

Vajamittainen kulttuuritehtäviensä täyttämisessä ja itsenäisyytensä puolustamisessa on kansa, joka ei kaikkien mahdollisten edellytystensä mukaisesti ponnista kansantalouden ja nimenomaan kansainvälisen talouselämän päätehtävissä, jonka vuoksi teollisuuden, kaupan, merenkulun ja näihin liittyvien elinkeinojen toimintaedellytyksistä on pidettävä tarkkaa huolta.

Sen tähden on:

1) maamme metsäpolitiikassa valtiovallan toimesta mitä tehokkaimmin tuettava metsien säilymistä, samalla kun on pyrittävä niiden tuoton mahdollisimman suureen lisäämiseen sekä jalostuksen entistä huolellisempaan tarkoituksenmukaisuuteen ;

2) kotimaisten teknillisten ja kaupallisten kykyjen kasvattamiseen käytäntöä varten pantava tähänastista enemmän painoa;

3) maatalouden, teollisuuden, kaupan ja merenkulun samoin kuin muidenkin elinkeinojen ymmärtäväistä ja luottamuksellista toisiinsa suhtautumista kaikin tavoin edistettävä ja

4) tulli-, liikenne-, verotus- ynnä muussa politiikassa tasapuolisesti ja entistä tarkemmin otettava varteen kotimaisen tuotannon, liike- ja elinkeinoelämän edut.