Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KOK/975

Kansallinen Kokoomus

Itämeri ei odota


  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Otsikko: Itämeri ei odota
  • Vuosi: 2001
  • Ohjelmatyyppi: muu ohjelma

Kansallinen Kokoomus rp.
Julkilausuma 26.9.2001

Kansallisen Kokoomuksen puoluevaltuusto:

ITÄMERI EI ODOTA

Kokoomuksen puoluevaltuusto pitää Itämeren pelastamista erittäin tärkeänä ympäristötavoitteena. Valtameriin verrattuna hyvin haavoittuvan Itämeren ekosysteemi ei pysty kantamaan kaikkea sitä, mitä ihmiset sen taakaksi antavat.

Hallitusohjelmassa vaadittu Itämeren ekologisen tilan parantamiseen tähtäävä Itämeren suojeluohjelma valmistui vasta viivästysten jälkeen ja sitä on Kokoomuksen mielestä ryhdyttävä nyt ripeästi toteuttamaan. Itämeri odottaa tekoja.

Itämeren pelastaminen on Suomelle sekä kansallinen että kansainvälinen haaste. Kotimaisten panostusten ja investointien lisäksi tarvitaan entistä tiiviimpää yhteistyötä Itämeren rannikkovaltioiden kesken.

Itämeren tilan parantaminen vaatii poliittista tahtoa. Pietarin jätevedenpuhdistamon kunnostaminen on oiva esimerkki yhteishankkeesta, johon panostamalla saadaan aikaan merkittävää parannusta vesistön tilaan. Suomen osuus, 60 miljoonaa markaa, on noin 10 % koko hankkeen kustannuksista.

Kokoomuksen puoluevaltuusto pitää tärkeänä, että EU:n yhteisöaloitteiden ja tavoiteohjelmien sekä eurooppalaisten rahoituslaitosten kautta saadaan merkittäviä panostuksia Itämeren hyväksi. Venäjän velkojen suuntaaminen ympäristöprojektien lisäinvestoinneiksi ja investointeihin kannustaminen ovat mahdollisuus, jota ei saa jättää hyödyntämättä.

On välttämätöntä, että Itämeren kuormituksen vähentämiseen saadaan mukaan kaikki kuormittajat - yhdyskunnat, teollisuus, maatalous ja kalankasvatus. Maatalouden ympäristötuen erityissopimuksia tulee painotetusti kohdentaa Saaristomereen ja Suomenlahteen laskevien vesistöjen valuma-alueille. Jotta riittävät toimenpiteet ovat mahdollisia, tarvitaan EU:n osarahotteiseen maatalouden ympäristötukeen vuodesta 2003 eteenpäin 180 miljoonan markan lisärahoitus.

Rehevöitymisen torjunta on tärkeä tavoite Itämeren pelastamiseksi. Kokoomuksen puoluevaltuusto pitää lisäksi tärkeänä, että Suomessa varaudutaan Itämeren alueen lisääntyvien öljy -ja kemikaalikuljetusten sekä vaarallisten aineiden aiheuttamiin riskeihin. Vahinkojen torjuntavalmiutta on parannettava itäisellä Suomenlahdella. Suomen, Viron ja Venäjän yhteistyötä öljyntorjunnassa ja laivaliikenteen ohjausjärjestelmän kehittämisessä sekä siihen liittyvässä koulutuksessa on tiivistettävä.

Itämeri ei odota. Työ puhtaamman Itämeren puolesta jatkuu.