Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KOK/998

Kansallinen Kokoomus

Kokoomuksen Kulttuurivaltuuskunnan viisi keskeisintä kehittämiskohdetta vaalikaudelle 2015-2019


 • Puolue: Kansallinen Kokoomus
 • Otsikko: Kokoomuksen Kulttuurivaltuuskunnan viisi keskeisintä kehittämiskohdetta vaalikaudelle 2015-2019
 • Vuosi: 2015
 • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

Kokoomuksen Kulttuurivaltuuskunnan viisi keskeisintä kehittämiskohdetta vaalikaudelle 2015-2019

1. Kulttuuripalveluiden turvaaminen

Kokoomuksen tulee harjoittaa kulttuurin edunvalvontaa, mutta samalla tarjota myös uusia toimintamalleja ja ratkaisuja kulttuuripalveluiden tuottamiseksi. Niitä ovat ennen kaikkea suuria taloudellisia resursseja vaativien kulttuuripalvelujen tuottamisen keskittäminen kuntien/kaupunkien yhteen yhdessä omistamaan organisaatioon. Kehittämisessä on huomioitava palvelujen saavutettavuuden tasavertaisuusvaade: Organisaatioita voidaan keskittää, mutta palvelut tulee viedä kansalaisten luokse.

Ensisijaiseksi tulee asettaa laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut kansalaisille, rapautuvien rakenteiden suojelun sijasta.

Kulttuuripalveluiden turvaaminen kasvukeskusten ulkopuolella edellyttää myös vahvan kansallisen kiertuetoiminnan kehittämistä.

Kotimaisen kiertuetoiminnan tukeminen vahvistaa alueellista tasa-arvoa, palvelujen saatavuutta alueilla, joissa omaa tuotantoa ei ole tai se on vähäistä.

Vierailuteatterimallia tulee kehittää laitosteattereiden rinnalle.

2. Kulttuurin rahoitusjärjestelmän uusiminen

Heti vaalikauden alussa on suoritettava suomalaisen kulttuurin rahoitusjärjestelmän toimivuuden kriittinen arviointi ja tehtävä tarvittavat muutokset. Julkista tukea tulee suunnata mahdollisimman suoraan kentälle ja poliittisia hallintohimmeleitä vähentää.

Painopisteen tulee olla kahtaalla:

 • Kansalaisten (lapsia, nuoria ja erityisryhmiä painottaen) taiteen harrastamisen, kokemisen ja tekemisen lisääminen
 • lahjakkuuden ja menestyksen tukeminen.
 • Myös laitosverkoston toimintaa, tuotantomalleja ja vaikuttavuutta pitää ennakkoluulottomasti arvioida.
  Uusien rahoituslähteiden synnyttämistä pitää vahvasti kannustaa.

3. Taideorganisaatioiden taloudellinen tukeminen verovähennyskelpoiseksi

Yrityksien yleishyödyllisille, rajatuille toimijoille suunnattu lahjoitus on verovähennyskelpoista 50 000€:oon saakka. Verovähennysoikeutta tulee laajentaa yksityisille kansalaisille lahjoittajana sekä kaikille yleishyödyllisille taideyhteisöille lahjan saajana.

Tavoitteena on:

 • laajentaa taideorganisaatioiden rahoituspohjaa
 • vahvistaa taideorganisaatioiden kykyä omaehtoisen rahoituksen hakemiseen
 • lisätä kansalaisten kiinnostusta taiteen tukemiseen
 • vähentää julkisen rahoituksen tarvetta pidemmällä aikavälillä

4. Taiteilijan yrittäjyyden tukeminen

Tavoitteena on vahvistaa taiteilijan toimintaedellytyksiä tukemalla yrittäjäksi ryhtymistä.

Keskeisessä asemassa on koulutus. Kaikkeen taidekoulutukseen on tuotava opintokokonaisuuksia, joissa käsitellään alan rahoitusta, ansaintalogiikoita, organisaatiomuotoja, yhteistyötä managerin, agentin, tuottajan, kuraattorin kanssa sekä kansainvälistymistä ja brändin rakentamista.

Sosiaaliturva on itsensä työllistävien ja freelancer- taiteilijoiden haasteena. Tavoitteeksi voisi asettaa mallin, jossa määrätyn aikajakson yrittämisen aloittamisesta, olisi mahdollista saada myös työttömyysturvaa, yrittämisen rinnalla, tietyin rajauksin.

Tekijänoikeustulot pitää voida tulouttaa omalle yritykselle.

5. Taideaineiden opetusta lisättävä peruskoulussa

Taideaineiden lisääminen peruskouluissa on ehdottoman tärkeää. Taideaineet vahvistavat luovuutta, ilmaisukykyä ja vuorovaikutustaitoja, mitkä puolestaan vähentävät syrjäytymistä ja lisäävät hyvinvointia kouluissamme.

On selvitettävä mahdollisuudet koulupäivien jatkamiseen taideaineita, liikuntaa ja muuta harrastustoimintaa sisältävänä iltapäiväkerhotoimintana.

Myös luokanopettajakoulutuksessa on taideaineiden osaamista vahvistettava.