Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KP/1379

Kansalaispuolue

Kansalaispuolue ajaa suomalaisten asioita


 • Puolue: Kansalaispuolue
 • Otsikko: Kansalaispuolue ajaa suomalaisten asioita
 • Vuosi: 2019
 • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Kansalaispuolue ajaa suomalaisten asioita

VALTIOLLINEN JA TALOUDELLINEN ITSENÄISYYS ON PALAUTETTAVA EU:STA KANSALLISVALTIOILLE

 • Suomi maksaa EU:lle 900 miljoonaa euroa enemmän vuosittain kuin saa takaisin.
 • EU-maataloustukijärjestelmä tulisi kansallistaa ja päätöksenteko alueellistaa. Maatalouspolitiikassa kansallistaminen tarkoittaa paremmin kohdennettuja toimia, esim. tuotantoon sidottuja tukia, ja nopeaa reagointia eri syistä johtuviin kriiseihin.
 • Kansalaispuolue vastustaa EU:n integraatiokehitystä, joka johtaa liittovaltioon, yhteisiin puolustushankkeisiin, uusien euromaiden rajuun tukemiseen ja rajavalvontaan.

SOTILAALLINEN LIITTOUTUMATTOMUUS

 • Vastustamme Natoon liittymistä.
 • Satsaukset omaan puolustukseen (ml.yleinen asevelvollisuus) ja rajavalvontaan.
 • Rajatarkastukset on palautettava välittömästi.
 • Aluepuolustus on palautettava.
 • Vastustamme ajatusta Euroopan yhteisestä puolustuksesta.

TASAPAINOINEN ALUEPOLITIIKKA

 • Kansalaispuolueen tavoitteena on maakuntien Suomi, jossa menestys perustuu koko maasta kumpuavaan osaamiseen, luonnonvaroihin, yritteliäisyyteen ja vahvaan elinkeinorakenteeseen.
 • Vastustamme keskittävää politiikkaa, joka uhkaa tyhjentää maaseudun koulutus- ja työpaikoista.
 • Pääkaupunkiseudulle rakennettavat uudet yli 60 000 asuntoa ja yli 100 000 opiskelupaikkaa ovat huonoa aluepolitiikkaa.
 • Verotuksen avulla on mahdollisuus operoida niin, että maaseutu pysyy asuttuna.
 • Vahva julkinen sektori on säilytettävä palvelujen tuottajana kuin myös työllistäjänä vahvemman valtionyhtiöpolitiikan kautta.

JÄRKEVÄ MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA

 • Oma rajavalvonta on paras tae sisäisen turvallisuuden palauttamiseksi, siksi Suomen rajoja on valvottava
 • Riittävät resurssit sisäisestä turvallisuudesta vastaaville viranomaisille, poliisille etunenässä.
 • Ulkomaalaislain tiukennukset kuten Norja, Tanska ja Itävalta.
 • Suomalainen sosiaaliturva tulee kuulua vain suomalaisille.

KOHTUULLINEN ELINTASO KUULUU KAIKILLE

 • Kotihoidontuki on tuplattava. Vanhemmilla pitää olla mahdollisuus valita sopivin hoitomuoto ja osa-aikaisen työskentelyn mahdollisuutta on lisättävä.
 • Pienimpien eläkkeiden tasoa on korotettava; erityisesti alle 800 ja 1000 euroa saavien eläkkeitä pitää korjata alle 1400 euroa kuukaudessa eläkettä saaviin asti. Eläketulovähennyksen kasvattamisen ohella eläkkeitä tulee nostaa. Varat on saatavissa maahanmuuton kustannuksia leikkaamalla, rajaamalla sosiaaliturva vain suomalaisille sekä eläkeläisten ostovoiman kasvun kautta talouden vireytymisenä.