Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KRI/1465

Kristallipuolue

Kristallipuolueen eduskuntavaaliohjelma 2023


  • Puolue: Kristallipuolue
  • Otsikko: Kristallipuolueen eduskuntavaaliohjelma 2023
  • Vuosi: 2022
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Kristallipuolueen
Eduskuntavaaliohjelma 2023

Alustus

Kristallipuolueen vaaliohjelma on suuntaa antava työkalu jota tulemme eduskuntaan päästyämme toteuttamaan. Ohjelmaa saa vapaasti lainata ja hyödyntää haluamallaan tavalla.

SYDÄNLÄHTÖINEN POLITIIKKA

Kaikessa toiminnassamme esitämme kysymyksen, mitä Rakkaus tekisi? Tuo on rohkea kysymys laittaa esille, mutta kuitenkin, sen aika on tullut.

Edellistä kysymystä karkuun juoksemalla olemme tulleet yhteiskunnallisesti tähän tilanteeseen, jossa oman edun häikäilemätön tavoittelu on tuonut niin laajat ongelmat, että koko yhteiskuntajärjestelmä osoittaa kaatumisen merkkejä.

Me olemme tulossa tärkeään tienristeykseen, jossa vanha jäjestelmä kaatuu ja uusi syntyy sen tilalle. Tuo syntyminen, niin se tapahtuu myös politiikan kautta. Tienristeyksessä meillä on valittavissa globaalien suuryrityksien viitoittama polku vanhojen päättäjien toimesta, tai kokonaan uusi polku.

Yksilöinä ja kansana voimmekin valita, haluammeko nostaa edustajiksemme henkilöitä, jotka uskaltavat toimia sydämestä käsin. Kristallipuolueessa näemme politiikkaan osallistumisen tärkeyden, sillä jo yksikin sydämestään puhuva kansanedustaja vaikuttaa ympäristöönsä todella paljon.

ITSENÄINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Puolueessamme korostamme jokaisen ehdokkaamme valtuutta ja kykyä tehdä itsenäisiä kannanottoja sekä päätöksiä, unohtamatta sitä että voimme koska tahansa pyytää apua.

Jokainen ehdokkaamme on sitoutumaton ja tarvittaessa valmis perustelemaan kantansa. Meitä kuitenkin yhdistää puolueemme arvot, teesit, kuten myös tämä puolueohjelma.

Siinä missä näemme itsenäisen päätöksenteon tärkeyden yksilötasolla, niin sama koskee myös valtiotasoa.

Suomi pystyy paljon parempaan ja kansaa hyödyttävään päätöksentekoon itsenäisenä valtiona, EU:n ulkopuolella. Me kansana tiedämme parhaiten maamme tarpeet hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja sen kehittämiseen. Itsenäisenä toimijana voimme kansainvälistä yhteistyötä muiden valtioiden kesken, kuten toimimme myös aikana ennen EU:ta.

KESKITYTÄÄN HYVINVOINNIN LUOMISEEN JA SEN LEVITTÄMISEEN

Jokainen meistä voi nähdä lukuisia kehittämisen kohteita, jotka kuitenkin ovat jumissa poliittisen tahdon puuttumisen vuoksi. Tuo johtuu pitkälti siitä, että talous eli raha, joka on ihmisen luoma ja loppumaton vara, on määritellyt yhteiskuntamme toimintojen suunnan.

Kun sen sijaan alamme keskittyä siihen mitä onnellisuus on, mistä se syntyy ja mitä se tarvitsee, sekä poliittisella tahdolla laitamme rahan palvelemaan tätä päämäärää, alkaa uusi yhteiskuntamme nopeasti hahmottumaan.

Me olemme suhteellisen pieni maa asukasluvultamme ja meillä on myös resurssit olla edelläkävijä onnellisuuden luomisessa. Onkin syytä tarkoin miettiä, että haluammeko priorisoida kansallista alistumista ja globaalin pahoinvoinnin vastustamista, vai kenties tulevan hyvinvointimme ominaisuuksien ja edellytyksien levittämistä.

EDUSTUKSELLISEN KANSANÄÄNESTYKSEN KÄYTTÖÖNOTTO

Suomessa käytössä oleva edustuksellinen demokratia perustuu 200 vaaleilla valitun kansanedustajan osaamiseen, joka parhaassakin tapauksessa olisi hyvin rajallista. Valittava totuus kuitenkin on, että olemme kaukana tuosta parhaasta, ja edustajamme syystä tai toisesta globaalin bisneksen etua selvästi kansamme etua enemmän.

Toinen tunnettu tapa, suora kansanäänestys taas on siitä ongelmallinen tapa, että harva kansalainen on kiinnostunut poliittisista päätöksistä niin paljoa, että tietäisi varmuudella parhaan tavan äänestää. Myös kansanäänestyksessä, yksilön osaaminen kattaa hyvin kapean alan äänestettävistä kokonaisuuksista.

Kolmas vaihtoehto, jossa on yhdistetty kahden edellisen parhaat puolet, on nimeltään edustuksellinen kansanäänestys, EKA. Tässä mallissa jokainen äänestäjä voi valtuuttaa muita asiantuntijoiksi kokemiaan henkilöitä osa-alueittain käyttämään ääntänsä.

EKAa hyödyntämällä kansan syvien rivien viisaus pääsee esille, ja se on myös korruptiolta turvassa.

Eduskuntaan pääsyn myötä Kristallipuolue sitoutuu siihen, että EKAn käyttöön eduskunnan rinnalle suuntaa-antavaksi työkaluksi, jonka avulla kansan todellinen tahto tulee näkyviin, ja jota kansanedustajat voivat myös halutessaan käyttää tietoa hakiessaan.

VALTAMEDIAN MONIPUOLISTAMINEN

Lähes jokaisesta sanotusta lauseesta syntyy vastaanottajalle mielipide. Näin ollen voimme sanoa, että monet vastaanotetut lauseet muokkaavat mielipidettä. Mielipiteen muokkaamiselle on myös toinen, hienompi termi, sen ollessa propaganda.

Voimme siis rehellisesti todeta, että tämä teksti on propagandaa, ja Suomessa julkaistavat uutiset ovat myös sitä. Kuitenkin, jostain syystä, valtamediamme käyttää kyseistä termiä lähestulkoon pelkästään vain itänaapuriamme kohtaan, jotta se voi pitää kiinni yksipuolisesta tiedonvälityksestään.

Eduskuntaan päästyämme, tulemme vaatimaan valtion omistuksessa olevan YLEn lähetyksien monipuolistamista, niin että se tuo esiin kattavasti erilaisia näkökulmia Suomea ja maailmaa koskevista asioista.

RAUHA JA PUOLUEETTOMUUS

Kristallipuolue on rauhan ja sillanrakentamisen puolue. Tällä planeetalla me kaikki olemme ihmisiä, siskoja sekä veljiä toistemme kanssa. Meillä on maana täydet edellykset olla edelläkävijä myös rauhaan johtavalla polulla, jossa painotamme hyvää sydämestä kumpuavaa yhteistyötä niin idän ja lännen, kuin myös muiden maiden kanssa.

Suurvaltojen välissä olevan maana, sotaan osallistuessamme, meidät poljettaisiin hyvin nopeasti maan tasalle. Meidän kansalaisemme olisivat taas kerran sotateollisuuden pelinappuloita, jossa sodan traagiset seuraamukset kantaisivat jälleen kerran monta sukupolvea eteenpäin, unohtamatta ympäristölle tapahtuvia tuhoja.

Uuden ajan puolueena, kannatamme sitä että Suomi sitoutuu rauhaan sekä idän että lännen kanssa, ja että pysymme puolueettomana maana. Meidän on myös syytä miettiä uudelleen sitä, että minkä verran vuosittaisia resursseja haluamme käyttää siihen, että opetamme kansalaisillemme toisien kansalaisten tappamista.

KEHOLLINEN ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS

Viimeiset vuodet ovat osoittaneet, että glogaali bisnes on jyrännyt alleen myös läntisen maailman ihmisoikeudet. Koronapandemia, jonka epäkohtia Kristallipuolue on tuonut esiin sen alusta alkaen, on osoittanut vakavia puutteita ihmisoikeuksien kunnioituksessa valtiollisilta tahoilta.

Moni terveydenhoitoalan työntekijä on joutunut jättämään työnsä vailla mahdollisuuksia työttömyystukiin, vain koska he eivät halua osallistua täysin uuden teknologian lääketestauksiin.

Tällä hetkellä voimmekin selkeästi nähdä, että varovaisuus on kannattanut, sillä niin sanotuista rokotuksista on tullut valtava määrä haittavaikutuksia ja kuolemia, ilman että rokotteista saatua hyötyä on pystytty tuomaan todisteiden valossa esiin. Lähes koko maailmassa on tällä hetkellä myös suuri ylikuolleisuus, jota toistaiseksi ei voi selittää mikään muu kuin roketevauriot.

Näiden edellä mainittujen, hyvin vakavien laiminlyöntien vuoksi, painotamme sitä, että jokaisella ihmisellä on oltava kehollinen itsemääräämisoikeus nyt ja jatkossa.

LUONTAISTEN HOITOMUOTOJEN TUKEMINEN

Me näemme koko ajan selkeämmin sen, että länsimainen lääketiede perustuu hyvin pitkälti oireiden tukahduttamiseen ja lääkkeiden syömisen kierteen jatkumiseen. Siinä näyttelee hyvin suurta osaa patentoivat kemikaalit, joiden tärkeimpänä tarkoituksena on tuottaa taloudellista voittoa lääkkeitä valmistavalle yritykselle.

Kuitenkin, myös länsimaisella lääketieteellä on oma ja tärkeä osuutensa, mm. akuuttien onnettomuuksien hoidossa.

Luontaisia hoitomuotoja on hyvin monia, ja maailmalla monet niistä kuuluvat yhteiskunnallisesti tuettujen hoitojen pariin. Ensialkuun, esim. yrteistä ja yrttivalmisteista saatavat mahdolliset terveyshyödyt pitää olla mahdollista kertoa apua etsivälle.

Luontaisia hoitomuotoja on valtava määrä, ja olemassa ne ovat pitkälti juuri sen takia, että ihmiset kokevat saavansa niistä apua.

Kristallipuolueessa sitoudumme siihen, että eduskuntaan päästyämme, selvitämme ja esitämme mielestämme parhaan tavan toimia, jotta luontaiset ja toimivat hoitomuodot tulevat laajasti ihmisten saataville sekä myös tukijärjestelmiin kuuluviksi.

PAKOLAISUUDEN JUURISYIDEN JA -ONGELMIEN ESIINTUONTI

Pakolaisuus ja turvapaikanhaku on hyvin monitahoinen kokonaisuus. Yleisessä valtavirtakeskustelussa on unohtunut hyvin usein ne syyt, että miksi kyseinen, ennen rauhassa elänyt valtio, on nykyään levottomuuksien valtaama. Valitettava tosiasia on se, että omaa etua ajaakseen suurvallat ovat rahoittaneet väkivaltaisia vallankaappauksia. Näistä viimeisimpien joukossa on 8 vuoden sisällissotaan johtanut Ukrainan v. 2014 vallankaappaus, joka myöhemmin on eskaloitunut kansainväliseksi kriisiksi.

Vastaavia esimerkkejä on monia, varsinkin arabimaissa. Esimerkiksi Libya, Irak, Palestiina ja Syyria ovat joutuneet läntisen demokratian tuhoamiksi, menettäen entisen hyvinvointinsa.

Näistä maista on tullut myös Suomeen tuhansia pakolaisia, joista osa on niin pahasti traumatisoituneita, että he muodostavat turvallisuusuhkia Suomessa.

Meidän on siis syytä huomata, että myös tässä asiassa, oireita tärkeämpää on keskittyä juurisyihin. Toisin sanoen, laajamittainen maahanmuutto ei ratkaise ongelmia, vaan levittää niitä laajemmalle.

Sen sijaan, me voimme tehdä oman osuutemme siten, että tuomme Suomeen rauhan, ja levitämme sitä ympäristöömme.

USKONTOJEN PEILAAMINEN RAKKAUTEEN

Kristallipuolue on henkinen puolue, ja uskomme että me kaikki tulemme samasta alkulähteestä, jota myös Jumalaksi kutsutaan.

Ihmisinä ja kansoina me kuitenkin katselemme tuota Jumalaksi mainittua eri perspektiiveistä, joista osat ovat saaneet uskonnon nimen.

Vaikka kaikki uskonnot puhuvatkin rakastavasta Jumalasta, niin eri syistä johtuen, katsantokantoihin on sekoittunut myös vihaa ja tuomitsemista, mitä taas Kristallipuolueen näkökulmasta Jumala ei edusta.

Toiveemme onkin, että eduskuntaan päästyämme, voimme järjestää julkisia keskustelutilaisuuksia eri uskonnonsuuntien harjoittajien kanssa, peilaten uskonnon toimintamalleja siihen minkä koemme Rakkaudeksi.

SUOMEN LUONNON SUOJELEMINEN

Suomen luonto on kansallisomaisuuttemme, ja sekä ihmisinä, puolueena ja valtiona meidän on pidettävä siitä huolta.

Suomen kaivoslait on kirjoitettava välittömästi uusiksi, sekä pohjavetemme puhtaus, laatu, määrä ja kansallinen omistus on myös suojeltava laajamittaisesti.

Se kaupallinen ja poliittinen valhe, että hiilidioksi olisi vaarallista luonnollemme, on ajettava alas välittömästi. Sitä vastoin, ylikuluttavaan kertakäyttökulttuuriin ja siihen ajavaan talous- ja rahajärjestelmään meidän on kiinnitettävä kriittinen katseemme.

ENERGIAPOLIITTINEN UUDISTUS

Vaikka Suomi on käytännössä energiaomavarainen, niin poliittisten päätöksien vuoksi olemme keskellä energiakriisiä, joka tuottaa valtavat taloudelliset voitot energiayhtiöille ja niiden palveluksessa oleville tai siirtyville pyöröovipoliitikoille.

Sähköntuotannon kansallistamista on syytä harkita sillä se on erittäin tärkeä osa valtiomme perusrakenteista. Sitä ennen, sähkönhintaan on asetettava riittävän alhainen hintakatto, jonka suuruus määritellään edellisten vuosien mukaan.

Kristallipuolueessa toivomme ja eduskuntaan päästymme teemme parhaamme sen eteen, että esim. Nikola Teslan kehittämä vapaaenergiateknologia otetaan hallitusti käyttöön.

MAASEUDUN JA OMAVARAISUUDEN TUKEMINEN

Kristallipuolueessa koemme, että suuri osa sisäisestä tyytymättömyydestämme johtuu siitä että olemme kadottaneet yhteytemme luontoon. Nykyisen kehityksen sijasta, tahdommekin tukea asukkaiden ja palveluiden virtaa kaupungeista maaseudulle.

Suomen omavaraisuudesta ja maatalouden elinvoimasta on pidettävä huolta, keskittäen panostuksia kestävään ja luonnonmukaiseen ruoantuotantoon.

Omakotitaloasumista hankaloittavaa turhaa lainsäädöntöä ja kulukerroksia on karsittava, sillä ne tulevat takaisin kansallisen hyvinvoinnin lisääntymisen myötä.

TUOTANTOELÄIMIEN ELÄMÄNLAADUN PARANTAMINEN

Ylipäätänsä, termi tuotantoeläin, heijastaa sitä millaista elämänlaatua, eli sen puutetta monet eläimet joutuvat kokemaan.

Myös tällä osa-alueella, bisnes on jyrännyt järeästi sydämen ja omatunnon äänen. Meidän on ymmärrettävä ja huomioitava, että myös eläimet ovat tuntevia olentoja ja että niillä on lajityypilliset tarpeensa joita on kunnioitettava.

TALOUS- JA RAHAJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN

Tämä on hyvin monen yhteiskunnallisen ongelmamme vaiettu juurisyy, ja siksi niin tärkeä pinnalle nostettavaksi ja parannettavaksi.

Nykyinen pyramidihuijaukseen pohjautuva talousjärjestelmämme osoittaa jo massiivisen laman ja kaatumisen merkkejä, mikä tarkoittaa uuden järjestelmän syntymistä.

Kansalaisina ja kansoina meidän on oltava äärimmäisen tarkkana siitä, kuka uuden järjestelmän luo ja millaisia tarkoituksia varten.

Tässä meillä on vaihtoehtoina taas ainakin kaksi erilaista polkua, joista pimeämpää meille tulee tarjoamaan se sama globaali pankkiirieliitti ja heidän yhteistyökumppaninsa, kuin mikä on luonut ja ylläpitänyt tätä nykyistä hätää ja negatiivista kehitystä jo vuosikymmenien ajan.

Toinen vaihtoehto, jota voisi kutsua vaikka Talousdemokraattiseksi uudistukseksi, on luotu palvemaan kansan ja luontomme parasta.

SEKSUAALITURVALLISUUDEN LISÄÄMINEN

Vuodesta toiseen me saamme lukea, kuinka seksuaalirikollisia käsitellään Suomessa silkkihansikkain, ja vaikuttaakin siltä että lapsiin kohdistuvaa seksuaalirikollisuutta suojellaan sekä poliitikkojemme että ylemmän poliisijohdon toimesta.

Suomessa on vain kaksi tutkijaa lapsiin kohdistuvaa seksuaalirikollisuutta kohtaan, mikä ei alkuunkaan riitä tutkimaan siihen liittyvää rikosilmoitusten vyöryä. Me myös jatkuvasti näemme, kuinka vakaviin seksuaalirikoksiin syyllistyneet henkilöt saavat täysin mitättömiä tuomioita, tai heidät jopa vapautetaan, vaikka näyttö rikoksesta on kiistatonta.

Tämä on kansallinen häpeäkohtamme, sillä jos me emme vaadi asiaan muutosta, niin tilanne tulee jatkumaan samanlaisena.

ONNELLINEN VANHUUS

Kun näet vanhuksen, niit näet siinä itsesi, nyt tai tulevaisuudessa jos elää sinne saakka vain saat. Joten panostamalla vanhuksien hyvinvointiin, panostat myös omaan elämänlaatuusi tulevaisuudessa.

Valtava määrä vanhuksiamme kärsii yksinäisyydestä ja ylilääkitsemisestä johtuvista sairauksista, jotka olisivat parannettavissa terveyttä ylläpitävällä ruokavaliolla sekä virikkeellisessä toiminnalla.

Mahdollisuuksia kehitykseen on valtava määrä, joista yksi on maailmalla toimivaksi koettu lastentarhojen ja vanhainkotien sijoittaminen toistensa lähelle siten, että lapsien ja vanhuksien vuorovaikutus mahdollistuu.

YHTEISKUNNALLINEN OSALLISTUMINEN

Henkisenä puolueena koemme, että me ihmisinä olemme niitä jotka luomme tulevaisuutemme. Jokainen meistä yksilönä valitsee, millä tavoin ja minkä verran haluaa osallistua yhteisen hyvän rakentamiseen.

Me olemme eläneet kilpailullista oman edun aikakautta ja näemme muun muassa mielialalääkkeiden käytön määrästä, että se ei ole tuonut todellista hyvinvointia.

Nyt kuitenkin on alkanut siirtymä uuteen aikakauteen, ja se tapahtuu tekojen myötä. Jokainen meistä kantaa omaa uniikki palapelin palasta tässä suuressa elämänkokemuksessa, jossa olemme lopultakin löytämässä sen mitä ihmisinä olemme.

Meillä on sieluntehtävämme ja -polkumme, jossa sydän kertoo että olemmeko siinä. Vahva merkki sen löytymisestä on onnellisuus joka kumpuaa sisältä käsin, ja jota haluaa levittää ympäristöönsä.

Joten teet sitä tai tätä, niin kysy sydämeltäsi, onko se onnellinen. Sinä olet Rakkaus.

Vaaliohjelma päivitetty 8.11.2022